NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2009/NĐ-CP

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------

Số: 77/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 10 mon 12 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬTNHẬP KHẨU

Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phạt triểnnông thôn trả lời trình tự, giấy tờ thủ tục kiểm tra đơn vị nước chất lượng thuốc bảo vệthực thứ nhập khẩu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông bốn này khí cụ trình tự,thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo đảm an toàn thực đồ vật nhập khẩu thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn.

Bạn đang xem: Nghị định số 77/2009/nđ-cp

2. Thông tứ này vận dụng đối vớicơ quan tiến hành chức năng cai quản nhà nước về chất lượng thuốc bảo đảm an toàn thực vật(sau đây call là ban ngành kiểm tra), những Tổ chức review sự phù hợp, các tổ chức,cá nhân nhập vào thuốc đảm bảo thực đồ dùng và những tổ chức, cá nhân có liên quantrong câu hỏi kiểm tra quality thuốc đảm bảo an toàn thực thiết bị nhập khẩu trực thuộc trách nhiệmquản lý của Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn.

3. Thông tứ này không vận dụng đốivới thuốc đảm bảo thực vật nhập khẩu là tư trang hành lý cá nhân, ngoại giao, dung dịch bảo vệthực vật dụng mẫu, thuốc bảo vệ thực đồ triển lãm hội chợ, thuốc bảo đảm thực đồ gia dụng tạmnhập tái xuất, thuốc đảm bảo thực thiết bị quá cảnh chuyển khẩu, thuốc bảo đảm thực vậtgửi kho ngoại quan.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

Trong Thông tứ này, những từ ngữdưới trên đây được gọi như sau:

1. Thuốc bảo vệ thực vật dụng nhậpkhẩu phải kiểm tra nhà nước bao gồm thuốc kỹ thuật cùng thuốc thành phẩm;

2. Lô thuốc bảo đảm thực vậtlà tập hòa hợp một chủng loại hàng hóa thuốc bảo đảm an toàn thực vật được xác định về số lượng,có thuộc tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, loại loại, công dụng kỹ thuật của thuộc mộtcơ sở cấp dưỡng thuộc thuộc một cỗ hồ sơ nhập khẩu cùng được nhập về và một thờiđiểm;

Điều 3. Cơquan khám nghiệm và Tổ chức đánh giá sự phù hợp

1. Cơ quan soát sổ chất lượngthuốc bảo đảm thực vật dụng nhập khẩu là Cục đảm bảo an toàn thực đồ dùng thuộc Bộ nông nghiệp vàPhát triển nông thôn

2. Tổ chức review sự phù hợp

Các Tổ chức review sự phù hợpsau trên đây được hoạt động kiểm định quality thuốc đảm bảo an toàn thực đồ nhập khẩu:

a) những Trung tâm Kiểm định và Khảonghiệm thuốc đảm bảo thực đồ vật thuộc Cục bảo đảm an toàn thực vật;

b) những Trung trọng điểm kỹ thuật tiêuchuẩn đo lường unique 1, 2, 3 trực thuộc Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường chất lượng;

c) những tổ chức khác đáp ứng cácđiều khiếu nại theo chính sách của pháp luật và được Bộ nntt và cải tiến và phát triển nôngthôn chỉ định.

Điều 4. Căncứ kiểm tra

Căn cứ kiểm tra chất lượng thuốcbảo vệ thực thứ là quy chuẩn kỹ thuật quèc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia(TCVN), những tiêu chuẩn chỉnh cơ sở (TC) của Cục đảm bảo an toàn thực đồ vật (nếu không có quy chuẩnkỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia). Vào trường hợp không có các căn cứtrên thì vận dụng theo những tài liệu quốc tế, khu vực và những nhà thêm vào thuốc bảovệ thực vật dụng đó.

Điều 5. Điềukiện thuốc đảm bảo thực trang bị được nhập khẩu

1. Lô sản phẩm thuốc đảm bảo thực vậtnhập khẩu chỉ được thông quan khi có Thông báo kết quả kiểm tra công ty nước về chấtlượng thuốc bảo vệ thực thứ nhập khẩu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu quality theo mẫu mã quy địnhtại Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tứ này.

2. Vào trường hợp lô hàng thuốcbảo vệ thực đồ vật nhập khẩu được cơ quan Hải quan chất nhận được tạm thời thông quantrước, kiểm tra unique sau thì tổ chức, cá thể nhập khẩu phải có giấyđăng ký khám nghiệm nhà nước về chất lượng thuốc nhập khẩu theo mẫu dụng cụ tạiPhụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

Sau lúc được tạm thời thôngquan, tổ chức, cá thể nhập khẩu phải thực hiện việc kiểm tra unique thuốcbảo vệ thực đồ gia dụng nhập khẩu theo trình tự, giấy tờ thủ tục quy định trên Điều 7 của Thôngtư này và chỉ được chấp thuận thông quan khi sản phẩm hóa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu tại khoản1 của Điều này.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC KIỂMTRA

Điều 6. Hồsơ đk kiểm tra hóa học lượng

1. Hồ nước sơ đăng ký kiểm tra chấtlượng thuốc bảo đảm thực đồ dùng nhập khẩu gồm:

a) Giấy “Đăng ký khám nghiệm nhà nướcvề quality thuốc bảo đảm thực trang bị nhập khẩu” theo mẫu phép tắc tại Phụ lục 1ban hành cố nhiên Thông tư này. Số lượng 02 (hai) bản.

b) phiên bản photocopy những giấy tờsau:

- đúng theo đồng cài đặt bán;

- giấy phép nhập khẩu (Đối vớithuốc bảo đảm thực vật tiêu giảm sử dụng);

- hạng mục hàng hoá kèm theo(packing list): Ghi rõ con số đăng ký, mã hiệu của từng lô sản phẩm (batch No);

- Hoá giao dịch hoá;

-Vận đơn;

- Giấy chứng nhận xuất xứ;

- những tài liệu khác có liên quanđến quality của lô hàng (nếu có).

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩuthuốc bảo vệ thực vật rất có thể gửi hồ sơ đk kiểm tra bởi các vẻ ngoài sau:

a) gửi trực tiếp;

b) giữ hộ qua con đường bưu điện;

c) gửi vào thư năng lượng điện tử hoặc đăngký trực tuyến qua Internet, tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký khi được kiểm tra.

Điều 7.Trình tự, thủ tục kiểm tra

Kiểm tra đơn vị nước về chất lượngthuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu thực hiện theo các bước sau:

1. đón nhận hồ sơ đk kiểmtra của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

2. Soát sổ tính đúng theo lệ cùng đầy đủcủa hồ nước sơ đăng ký kiểm tra trong thời hạn một (01) ngày làm việc:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợplệ: mừng đón hồ sơ đăng ký kiểm tra quality và chứng thực vào giấy “Đăng kýkiểm tra bên nước về quality thuốc bảo đảm an toàn thực đồ vật nhập khẩu”;

b) Trường hòa hợp hồ sơ ko đầy đủ:Trả lại hồ nước sơ đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu cùng yêu cầu vấp ngã sung, hoàn thiện hồsơ.

3. đánh giá và lấy mẫu kiểm tra:Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ thời điểm tổ chức, cá nhân nhập khẩu xuấttrình tờ khai sản phẩm hoá nhập khẩu, thông báo địa điểm và thời gian lấy mẫu:

a) Trường hợp lô thuốc bảo đảm thựcvật còn nguyên trạng và tương xứng với làm hồ sơ đã đk kiểm tra đơn vị nước về chấtlượng thuốc bảo đảm an toàn thực vật với tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu thì tổ chức đánh giásự tương xứng tiến hành mang mẫu, lập biên bạn dạng lấy chủng loại theo mẫu dụng cụ tại Phụ lục2 ban hành kèm theo Thông tư này với lưu làm hồ sơ lô hàng.

b) Trường đúng theo lô thuốc đảm bảo an toàn thựcvật không còn nguyên trạng với không cân xứng với hồ sơ đã đăng ký kiểm tra thì Tổchức reviews sự cân xứng không đem mẫu đánh giá và lập biên phiên bản vi phạm theo mẫuquy định trên Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tứ này.

4. Thông báo hiệu quả kiểm tra

a) trong khoảng 03 (ba) ngày làmviệc, kể từ khi lấy mẫu mã kiểm tra, Tổ chức reviews sự phù hợp thông báo kết quảkiểm tra theo mẫu cách thức tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tứ này. Trườnghợp phải kéo dãn thời gian kiểm soát thì thông báo ngay và đàm luận với tổ chức,cá nhân nhập khẩu để giải quyết.

b) Trường phù hợp lô mặt hàng nhập khẩuthuốc bảo đảm an toàn thực đồ gia dụng không đạt unique phải thông báo ngay cho tổ chức, cánhân nhập vào biết đồng thời báo cáo với Cục bảo đảm thực vật để ra quyết địnhxử lý.

c) Trường thích hợp lô mặt hàng thuốc bảovệ thực vật yêu cầu tái xuất thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu nên tái xuấttrong thời hạn cơ chế tại quyết định xử lý của Cục bảo vệ thực vật cùng gửi vănbản chứng thực của cơ sở Hải quan tiền (bản sao) về cơ quan soát sổ để lưu giữ hồ sơ.

Điều 8. Phíkiểm tra đơn vị nước quality thuốc đảm bảo thực trang bị nhập khẩu

Chi phí ship hàng kiểm tra công ty nướcvề quality thuốc bảo đảm thực vật nhập khẩu được tiến hành theo công cụ tạiĐiều 37 Luật quality sản phẩm, hàng hóa.

Chương III

TÁI KIỂM TRA, GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Quyđịnh về tái kiểm tra

1. Vào thời hạn 07 (bảy) ngàylàm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin lô sản phẩm không đạt unique nhập khẩu,tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc bảo đảm an toàn thực vật tất cả quyền ý kiến đề nghị Tổ chức đánhgiá sự tương xứng đã thực hiện kiểm định unique lô hàng của bản thân xem xét lại kếtquả soát sổ hoặc tái kiểm soát với điều kiện lô sản phẩm vẫn không thay đổi trạng ban đầu.

2. Nếu tác dụng tái khám nghiệm tráivới kết quả thuở đầu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu chưa hẳn trả ngân sách chi tiêu choviệc tái kiểm tra, nếu cân xứng với công dụng kiểm tra ban đầu thì tổ chức, cánhân nhập khẩu đề xuất trả chi phí cho vấn đề tái kiểm tra.

3. Trường hợp vị lỗi của Tổ chứcđánh giá sự tương xứng trong việc kiểm tra quality lô sản phẩm nhập khẩu tạo thiệthại đến tổ chức, cá thể nhập khẩu thì Tổ chức review sự phù hợp phải hoàn trảtoàn bộ ngân sách kiểm tra, mặt khác còn đề nghị bồi thường xuyên thiệt hại mang đến tổ chức,cá nhân nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 10.Khiếu nằn nì và giải quyết khiếu nại

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩuthuốc đảm bảo thực vật gồm quyền năng khiếu nại về kết quả kiểm tra hoặc yêu cầu Tổ chứcđánh giá chỉ sự phù hợp xem xét lại kết quả kiểm tra.

2. Cơ quan soát sổ tiếp nhận,giải quyết khiếu nại, tố giác của tổ chức, cá thể nhập khẩu thuốc đảm bảo an toàn thực vậttheo hình thức của lý lẽ khiếu nại. Tố cáo.

Điều 11. Xửlý vi phạm

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốcbảo vệ thực trang bị vi phạm các quy định của Thông bốn này và các văn bạn dạng liên quankhác thì bị xử phát theo giải pháp về xử lý phạm luật trong lĩnh vực giám sát và đo lường vàchất lượng hàng hoá và các quy định về xử phạt phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vựcbảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.Trách nhiệm của ban ngành kiểm tra

1. Gợi ý nghiệp vụ, kiểm trahoạt động của những Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định và hướng dẫn kiểm định hóa học lượngthuốc đảm bảo thực vật dụng nhập khẩu.

2. Chỉ đạo, xử lý các trường hợpthuốc bảo đảm thực thiết bị nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu unique do Tổ chứcđánh giá sự tương xứng báo cáo.

3. Tiếp nhận, giải pháp xử lý thông tin,báo cáo từ những Tổ chức review sự phù hợp được chỉ định hoạt động kiểm định chấtlượng thuốc bảo đảm thực vật nhập khẩu.

Điều 13.Trách nhiệm của Tổ chức review sự phù hợp

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợpđược chỉ định có nhiệm vụ:

a) chào đón hồ sơ đk kiểmtra chất lượng của tổ chức, cá nhân nhập khẩu theo vẻ ngoài tại Điều 6 củaThông bốn này;

b) thực hiện kiểm tra theo trìnhtự và thủ tục quy định trên Điều 7 của Thông tư này;

c) Ra Thông báo kết quả kiểm tracho tổ chức, cá thể nhập khẩu trong thời gian quy định.

2. Chịu trách nhiệm về kết quảkiểm định quality thuốc bảo vệ thực trang bị nhập khẩu.

3. Báo cáo định kỳ 6 mon vànăm mang đến Cục bảo đảm thực thiết bị về tình trạng và hiệu quả kiểm tra chất lượng thuốc bảovệ thực thiết bị nhập khẩu theo mẫu luật tại Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thôngtư này. Thời hạn nộp report trước ngày 25/6 và ngày 25/12 mặt hàng năm.

4. Chịu đựng sự đo lường và tính toán của cơ quankiểm tra

5. Thu tiền phí kiểm định chất lượngthuốc bảo vệ thực đồ theo quy định.

Điều 14.Trách nhiệm của tổ chức, cá thể nhập khẩu thuốc đảm bảo an toàn thực vật

1. Đăng ký và triển khai các quyđịnh về kiểm tra unique thuốc đảm bảo thực vật nhập khẩu.

2. Tất cả trách nhiệm cung cấp cáctài liệu cần thiết về thuốc bảo vệ thực đồ nhập khẩu, kho chứa giao hàng cho kiểmtra, tạo đk cho Tổ chức đánh giá sự cân xứng ra vào địa điểm lưu giữ, bảo quảnvà vận động thuốc đảm bảo thực vật nhập khẩu để chất vấn lấy mẫu.

3. Chấp hành quyết định xửlý của cơ quan đánh giá nếu lô sản phẩm thuốc đảm bảo thực thứ nhập khẩu ko đạtyêu cầu unique hoặc vi phạm các quy định của Thông bốn này.

4. Có quyền khiếu nại về kết quảkiểm tra unique thuốc bảo đảm thực đồ nhập khẩu và cáo giác về hành động tráipháp lao lý trong hoạt động kiểm tra unique thuốc bảo đảm an toàn thực thiết bị nhập khẩu.

Điều 15. Hiệulực thi hành

Cục trưởng Cục bảo đảm thực vật,Chánh công sở Bộ, Thủ trưởng những đơn vị thuộc cỗ và những tổ chức, cá nhân cóliên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bởi văn bảnvề Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông xã (Cục bảo đảm thực vật) để kịp thời xửlý./.

Nơi nhận: - Văn phòng thiết yếu phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ; - ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Sở NN&PTNT những tỉnh, tp trực dung dịch TW; - những Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng cỗ - Cục bình chọn văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - Công báo; - trang web CP; - Lưu: VT, cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng

PHỤ LỤC 1:

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 77/TT-BNNPTNT ngày 10 mon 12 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và PTNT)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc------------------------

GIẤYĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

CHẤTLƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU

(Cógiá trị mang đến ngày ...... Tháng .......năm ......)

Kínhgửi: Tổ chức review sự phù hợp

Tổ chức, cá nhân:

Đăng ký kiểm tra chất lượng thuốcbảo vệ thực vật dụng sau:

STT

TÊN HÀNG

MÃ SỐ

XUẤT XỨ

LƯỢNG HÀNG

ĐƠN VỊ TÍNH

GHI CHÚ

Đăng ký đánh giá lô hàng nóitrên tại vị trí (địa điểm, sơ đồ vật kho lưu đựng thuốc bảo đảm thực vật nhằm kiểmtra):

Hồ sơ kèm theo gồm có:

- vừa lòng đồng số:

- Hóa solo số:

- Vận đơn số:

- Lược khai hàng hóa số:

- Giấy CNCL/ATVS số:

- Giấy chứng nhận xuất xứ:

Giấy phép nhập khẩu (đối với thuốc đảm bảo an toàn thực vật hạn chế sử dụng):

Chúng tôi xin cam đoan và chịuhoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật:

1. Không thay đổi trạng hàng hóa tạiđịa điểm đăng ký trên với xuất trình sản phẩm & hàng hóa cùng hồ sơ Hải quan để ..... (Têntổ chức nhận xét sự phù hợp) tiến hành việc kiểm tra unique lô mặt hàng này.

2. Chỉ đưa sản phẩm & hàng hóa vào giacông, quý phái chai, đóng gói, buôn bán, thực hiện khi được … (Tên tổ chức review sựphù hợp) cấp thông tin chứng dấn lô mặt hàng đạt yêu cầu chất lượng.

Xem thêm: Củ Sạc Cáp Titan Có Tốt Không ???? Có An Toàn Cho Iphone Hay Không

TÊN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Vào sổ đk số:

........., ngày ....... Mon ....... Năm .........

(Ký tên, đóng dấu)

........., ngày ....... Tháng ....... Năm .........

TỔ CHỨC NHẬP KHẨU

(Đại diện tổ chức )

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2:

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU THUỐC BVTV(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 77/TT-BNNPTNT ngày 10 mon 12 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT)

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

*

(Tên cơ quan công ty quản)

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------

Số …..

BIÊNBẢN LẤY MẪU

KIỂMTRA CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Theo giấy đk kiểmtra:.................................. .........Ngày......./........./.........

Tên chủhàng:.....................................................................................................................

Nơi lấy mẫu:.......................................................................................................................

Thời gian mang mẫu:.......................................................................................................................

Tên người lấy mẫu:................................................................................................................................

1. Qui định về rước mẫu:

TT

Tên thuốc (tên hoạt chất thuốc) đảm bảo an toàn thực vật

Cỡ lô

(kg)

Số lượng chủng loại lấy để kiểm soát (g,l)

Phương pháp đem mẫu

Ghi chú

2. Đặc điểm lô hàng:

Ký mã hiệu:......................................................Ngàysản xuất:...................................

Quy bí quyết đónggói:.....................................................................................................

....................................................................................................................................

Tình trạng mẫu:...........................................................................................................

3. Những chỉ tiêu yêu cầu kiểmtra/thử nghiệm:.............................................................

Biên phiên bản này được lập thành 02 bảncó quý hiếm như nhau, sẽ được các bên thông qua, mỗi mặt giữ 01 bản.

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đem mẫu

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

PHỤ LỤC 3:

MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM(Ban hành kèm theo Thông tứ số 77/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ nntt và PTNT)

(Tên cơ quan công ty quản)

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------

Số …..

BIÊNBẢN

Vềviệc vi phạm quy định soát sổ nhà nước về unique thuốc bảo đảm an toàn thực vậtnhập khẩu

Ngày........tháng.......năm........

Tên tôilà:.....................................................Chức vụ:..............................................

Khi soát sổ lô hàng thuốc bảo vệthực đồ gia dụng nhập khẩu tại:.....................................

Theo Giấy đk kiểm tra về chấtlượng thuốc bảo đảm an toàn thực đồ vật nhập khẩu số ...........................ngày..........tháng.........năm.............

Của tổ chức, cá thể nhập khẩu:................................................................................

Đã có hành vi, vi phạm quy địnhkiểm tra bên nước về unique thuốc bảo đảm thực đồ nhập khẩu.

Nội dung vi phạm: Đánh dấu ( x )vào ô vi phạm.

Lô mặt hàng khôngđể đúng vào kho đã đk với cơ quan bình chọn nhà nước

Lô hàng khôngđúng với hồ sơ thương chính (tên hàng, số lượng...)

Lô sản phẩm khôngcòn nguyên trạng.

Lô mặt hàng đãđưa vào thực hiện (toàn bộ, một phần....)

các vi phạmkhác ( nêurõ):..................................................................................

Ý con kiến của fan vi phạm:.........................................................................................

Biên bạn dạng này lập tại:....................................vàđược lập thành 03 phiên bản (01 bạn dạng do tổ chức review sự phù hợp giữ: 01 bảndo công ty hàng giữ: 01 phiên bản chuyển đến Cục bảo đảm thực vật).

Đại diện tổ chức, cá nhân

ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 4:

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐCBẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông bốn số 77/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Bộtrưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và PTNT)

Tên logo Tổ chức reviews sự cân xứng -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------

Số:....................

Hà Nội, tháng ngày năm

THÔNGBÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚCCHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẢU

CERTIFICATEOF unique CONTROL FOR IMPORT PESTICIDE

Tên hàng/Name of goods:

Mã số sản phẩm hóa/Code of goods:

Ký/Nhãn hiệu hàng hóa/Goodsmarking:

Số lượng, trọng lượng/ Quantity/volum:

Thuộc tờ khai thương chính số/ Goodsdeeleration number:

ngày/date:

Đã làm thủ tục hải quan tại hảiquan/Customs office:

Hợp đồng số/Contract number:

Phiếu đóng gói số/ Packing listnumber:

Hóa 1-1 số/ Invoice number:

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ số/ Certificateof origin:

Vận đơn số/ BL number:

Tổ chức, cá thể nhập khẩu/importer:

Giấy đăng ký kiểm tra số/Registration number of quality control:

Ngày lấy mẫu mã kiểm tra/ Date ofcontrol:

Tại địa điểm/ Location ofcontrol:

Căn cứ kiểm tra/ Specificationfor control:

KẾT QUẢ KIỂM TRA/CONTROL RESULT

- Lô hàng đạt yêu cầu chất lượngnhập khẩu/the goods are foud: lớn be comformity with quality requyrement forimport.

- Lô mặt hàng không đạt yêu mong chấtlượng nhập khẩu/the goods are not foud lớn be comformity with qualityrequyrement for import.

Xem thêm: Phải Yêu Anh Nhiều Hơn Bao Nhiêu, Dictionarium Latino

Nơi nhận/sent to: - Tổ chức, cá thể nhập khẩu; - Hải quan cửa ngõ khẩu; - Lưu: Tổ chức nhận xét sự phù hợp

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 5:

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐCBẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 77/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Bộtrưởng Bộ nntt và PTNT)

(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------

Số …../BC-

BÁOCÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNGTHUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU

(Sốliệu ........... Năm 200 ..... Tính từ ngày ...... đến ngày ....)

Kínhgửi: …………………………………….

1. Toàn bô lô mặt hàng đã đăng ký kiểmtra: ........................ Lô, vào đó:

- Số lô đã qua kiểm tra đạt yêucầu: ..........................lô (chi ngày tiết xem bảng 1)

- Số lô không đạt yêu cầu:........................................ Lô (chi tiết xem bảng 2)

2. Thực trạng khiếu nại: (lôhàng, công ty nhập khẩu, tình hình khiếu nài nỉ và giải quyết và xử lý ...)