Nguyên Tử Khối Của Clo Là

     

(4) trong các hợp chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa; -1 ; +1 ; +3 ; +5 với + 7.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của clo là

(5) Tính khử của những ion halogen tăng cao theo máy tự:

(6) cho dung dịch AgNO3vào những lọ đựng từng dung dịch loãng: NaF, NaCl, NaBr, NaI phần đa thấy bao gồm kết tủa tách bóc ra.

Trong những phát biểu trên, số phát biểuđúng


Cho bội phản ứng: KMnO4+ HCl(đặc)KCl + MnCl2+ Cl2+ H2O

Hệ số thăng bằng phản ứng là những số nguyên, tối giản. Số phân tử HCl nhập vai trò chất khử là:


Có các nhận xét sau về clo và hợp hóa học của clo

1. Nước Gia-ven có tác dụng tẩy color và gần kề khuẩn.

2. Cho giấy quì tím vào dung dịch nước clo thì quì tím thay đổi màu sắc đỏ tiếp đến lại mất màu.

3. Trong phản bội ứng của HCl với MnO2 thì HCl nhập vai trò là hóa học bị khử.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Của Khu Công Nghiệp Tập Trung (Mới Nhất), Khu Công Nghiệp Là Gì

4. Trong công nghiệp, Cl2 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl (màng ngăn, điện cực trơ).

Trong những nhận xét trên, số dấn xét đúng là


Nếu lấy trọng lượng KMnO4, MnO2, KClO3 đều bằng nhau để cho công dụng với dd HCl đặc, dư thì hóa học nào cho nhiều Clo hơn?


Cho những mệnh đề sau:

(a) các halogen đều có số thoái hóa dương trong một số trong những hợp chất.

(b) HI là axit táo bạo nhất.

(c) những halogen đều phải có tính khử mạnh.

Xem thêm: Nito Có Bao Nhiêu E Lớp Ngoài Cùng Của Nguyên Tố Nitơ Là, Nitơ Có Tổng Số Bao Nhiêu Electron Lớp Ngoài Cùng

(d) Iot có tác dụng thăng hoa.

Số mệnh đề sai là


Hoà tan trọn vẹn 25,12 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al, fe trong hỗn hợp HCl dư nhận được 13,44 lít khí H2 (đktc) cùng m gam muối. Quý hiếm của m là :


Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp gồm Zn với Mg trong không khí thu được hỗn hợp oxit X. Tổ hợp hết X trong hỗn hợp HCl 1M. Thể tích hỗn hợp axit hòa tan hết được X là :


Cho bội phản ứng: NaX(rắn)+ H2SO4 (đặc)→NaHSO4+ HX(khí)

Các Hiđro Halogenua(HX) rất có thể điều chế theo làm phản ứng trên là:


Cho 12,1g tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại A, B tất cả hoá trị (II) ko đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo thành 0,2 mol H2 . Hai kim loại đó là :


Dung dịch A đựng 11,7g NaCl công dụng với dung dịch B đựng 51g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m:


Cho 1,03 gam muối natri halogen (NaX) tính năng hết với hỗn hợp AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau làm phản ứng phân hủy trọn vẹn cho 1,08 gam Ag. X là :


Dẫn 2 luồng khí clo đi qua 2 dung dịch KOH : Dung dịch thứ nhất loãng cùng nguội, dung dịch thứ 2 đậm đặc cùng đun nóng làm việc 100oC. Giả dụ lượng muối KCl ra đời trong 2 dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thành phần thể tích khí clo đi qua dung dịch đầu tiên và thứ 2 là :


Cho 1,67 gam láo lếu hợp tất cả hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm bao gồm nhóm II) tính năng hết với hỗn hợp HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, tía = 137)


Hoà rã 174 gam hỗn hợp M2CO3 cùng M2SO3 (M là sắt kẽm kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Tổng thể khí CO2 và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu vì 500ml dung dịch NaOH 3M. Kim loại M là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam