Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

     
Trong công tác lớp 3, trẻ đã được học về phép nhân số bao gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số. Trẻ tiếp tục được khám phá với nhân số có tía chữ số với số bao gồm một chữ số qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Lý giải nhân số có bố chữ số với số tất cả một chữ số

1.1. Nguyên tắc nhân số có cha chữ số với số bao gồm một chữ số

Tương từ như khi nhân số có hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số, trẻ con cần tiến hành theo các quy tắc sau:

*

1.2. Nhân số có tía chữ số với số có một chữ số ko nhớ

*

Một số ví dụ khác:

*

1.3. Nhân số có bố chữ số cùng với số tất cả một chữ số bao gồm nhớ

*

Một số lấy ví dụ khác:

*

2. Bài xích tập áp dụng nhân số có ba chữ số cùng với số bao gồm một chữ số

2.1 Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 215 x 4

b) 186 x 5

c) 109 x 7

d) 118 x 2

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 654 - 123 x 4

b) 342 + 321 x 3

c) 100 x 4 + 121 x 2

d) 128 x 5 - 113 x 4

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 136 + 231 x 4

b) 235 x 2 + 230 x 3

c) 235 x 4 - 191 x 2

d) 342 x 2 - 111 x 3

Bài 4: tìm kiếm y

a) y : 3 = 125b) y : 5 = 128

c) y : 7 = 106

d) y : 4 = 156

Bài 5: Tìm y

a) y : 2 = 376 x 2

b) y : 6 = 122 x 2

c) y : 4 = 156 + 145

d) y : 5 = 134 - 46

Bài 6: Một máy bay chuyến du ngoạn có 214 hành khách, số du khách của chuyến về bởi số hành khách của chuyến đi.


Bạn đang xem: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số


Xem thêm: 12 Con Giáp Tết Mùng 2 Tết Nên Mặc Áo Màu Gì Để Cả Năm May Mắn


Xem thêm: Trục Trái Đất Nghiêng So Với Mặt Phẳng Quỹ Đạo, Độ Nghiêng Trục Quay


Hỏi tổng du khách đi máy cất cánh cả chuyến đi và chuyến về là bao nhiêu?

Bài 7: Quãng đường từ nhà An đến trường là 420m, quãng con đường từ đơn vị Hoa đế trường gấp rất nhiều lần từ nhà An đến trường. Hỏi công ty Hoa giải pháp trường bao xa?

2.2. Đáp án​​​​

Bài 1:

*

Bài 2:

a) 654 - 123 x 4

= 654 - 492

= 162

b) 342 + 321 x 3

= 342 + 963

= 1305

c) 100 x 4 + 121 x 2

= 400 + 242

= 642

d) 128 x 5 - 113 x 4

= 640 - 452

= 188

Bài 3:

a) 136 + 231 x 4

= 136 + 924

= 1060

b) 235 x 2 + 230 x 3

= 470 + 690

= 1160

c) 235 x 4 - 191 x 2

= 940- 382

= 558

d) 342 x 2 - 111 x 3

= 684 - 333

= 351

Bài 4:

a)

y : 3 = 125

y = 125 x 3

y = 375b)

y : 5 = 128

y = 128 x 5

y = 640

c)

y : 7 = 106

y = 106 x 7

y = 742

d)

y : 4 = 156

y = 156 x 4

y = 624

Bài 5:

a)

y : 2 = 376 x 2

y : 2 = 752

y = 752 x 2

y = 1504

b)

y : 6 = 122 x 2

y : 6 = 244

y = 244 x 6

y = 1464

c)

y : 4 = 156 + 145

y : 4 = 301

y = 301 x 4

y = 1204

d)

y : 5 = 134 - 46

y :5 = 88

y = 88 x 5

y = 440

Bài 7:

Tổng hành khách đi máy cất cánh cả chuyến đi và chuyến về là:

214 x 2 = 428 (hành khách)

Đáp số: 428 hành khách.

Bài 8:

Nhà Hoa phương pháp trường số m là:

420 x 2 = 840 (m)

Đáp số: 840m

3. Bài bác tập tự luyện

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 459 x 2

b) 341 x 3

c) 502 x 2

d) 328 x 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 238 x 4

b) 164 x 5

c) 746 x 2

d) 511 x 2

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 4573 - 143 x 5

b) 560 + 230 x 2

c) 356 + 342 x 3

d) 215 x 3 + 134 x 4

Bài 4: kiếm tìm y

a) y : 3 = 156 + 34

b) y : 5 = 155 + 211

c) y : 2 = 342 - 233

d) y : 6 = 537 - 425

Bài 5: Điền vệt >

a) 125 x 2 + 100 … 140 x 3 - 220

b) 341 x 2 - 55 … 550 - 140 x 2

c) 134 x 3 + 46 … 670 - 132 x 3

d) 154 x 5 - 300 … 200 + 231 x 3

Bài 6: Nhà Nam có 3 bể cá, mỗi bể có 216 con cá, hỏi đơn vị Nam có tất cả bao nhiêu nhỏ cá?

Bài 7: Một lọ đựng được 250ml nước, hỏi 4 lọ như thế đựng được từng nào ml nước?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 918

b) 1023

c) 1004

d) 1312

Bài 2:

a) 952

b) 820

c) 1492

d) 1022

Bài 3:

a) 3858

b) 1020

c) 1382

d) 1181

Bài 4:

a) y = 570

b) y = 1830

c) y = 218

d) y = 672

Bài 5:

a) 125 x 2 + 100 >140 x 3 - 220

b) 341 x 2 - 55 > 550 - 140 x 2

c) 134 x 3 + 46 >670 - 132 x 3

d) 154 x 5 - 300

Bài 6: 648con cá

Bài 7: 1000ml

Trên đây, noithatvinhxuan.vn đã share các kỹ năng về bài học nhân số có bố chữ số với số có một chữ số. Hãy thuộc nhau rèn luyện và mong chờ bài học tiếp theo nhé!