Nhân viên thực tập tiếng anh là gì

     

Thực tập sinh tiếng anh là gì? quá trình thực tập hay vị trí, đợt, tuyển dụng thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì sẽ được noithatvinhxuan.vn giải đáp cho chính mình trong bài bác viết. 


*

Bạn đang xem: Thực tập sinh là gì trong giờ đồng hồ anh

Thực tâp sinh là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh giỏi của tôi.)

VD: Don’t ever speak lớn an intern like that again. (Đừng thủ thỉ với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng có thể viết ra phiên bản báo cáo đó.)

VD : The tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là buổi tiệc chào đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi mong chờ sự lôi kéo đi truyền đạo của mình, tôi làm việc với tư cách là một trong những thực tập sinh trên Hà Nội.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi phỏng vấn/ cuộc bỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc chạm mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, công ty nào/wəːk/
Apply lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong giải pháp làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective phương châm nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tin vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời có tác dụng việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn hoàn toàn có thể biết thực tập là gì trong tiếng anh?, địa chỉ tiếng anh là gì? và sẽ giúp đỡ bạn có thêm một vài trường đoản cú vựng về phần tử tuyển dụng để giao hàng cho quy trình học tập là thao tác của mình!