NĂNG LỰC GIẢI THOÁT NHIỆM MÀU CỦA CÂU NIỆM PHẬT

     

Trong tởm Đại Tập, Đức Phật yêu thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà cùng phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là giải pháp duy duy nhất giúp phần nhiều người ra khỏi vòng luân phục sinh tử, dành được giải thoát cùng giác ngộ ngay trong một đời”. Người tiếp tục trì niệm Đức Phật Di Đà sẽ chưa hẳn trải nghiệm sốt ruột vào thời điểm lâm phổ biến vì chính niệm vẫn tự xuất hiện. Nếu họ tất cả tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Tây Phương rất Lạc của Đức A Di Đà, và cho hơi thở ở đầu cuối vẫn nghĩ mang đến hồng danh với chân ngôn Đức Phật A Di Đà, thì họ sẽ thấy Ngài cùng Thánh chúng tới tiếp dẫn về cõi Tây Phương cực Lạc. Đây là nơi họ có thể giải thoát phiên bản thân khỏi thống khổ luân hồi và cũng chính là cõi Tịnh độ giúp họ cuối cùng rất có thể chứng đạt Phật quả.

Bạn đang xem: Năng lực giải thoát nhiệm màu của câu niệm phật

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin trích dẫn một số thắc mắc thường chạm mặt liên quan liêu đến năng lượng nhiệm màu của câu niệm Phật được trích từ bỏ cuốn “Kinh A Di Đà yếu Giải” bởi cố Hòa thượng ham mê Tuệ Nhuận biên dịch trường đoản cú Hán văn.

*

Hỏi: dịp lâm thông thường niệm Phật có sức khỏe trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật bao gồm trừ được tội không?

Đáp: tiệm Kinh nói: “Một niệm thương hiệu Phật diệt trừ 80 ức kiếp tử sinh trọng tội”. Giống như mặt trời đã mọc thì tối tăm cả bao nhiêu kiếp cũng tiêu tan.

Hỏi: fan niệm Phật mà chổ chính giữa tán loạn có trừ được tội không?

Đáp: Công đức của trì niệm thương hiệu và chân ngôn Phật A Di Đà là bất khả tư nghì, sao chẳng trừ được tội. Chỉ tất cả điều không chắc dành được vãng sinh. Vì thiện căn tán loạn man mác như thế, nặng nề lòng địch lại được bao nhiêu tội ác tích trữ từ vô thủy. Phải biết rằng hầu như tội ác ấy, giá mà hoàn toàn có thể - tướng, thì cả hỏng không cũng không cất được hết. Mặc dù rằng một đêm một ngày niệm được 10 vạn giờ đồng hồ A Di Đà, mỗi tiếng khử được 80 ức kiếp tử sinh trọng tội, niệm đủ 100 năm cũng chẳng tiêu không còn tội nghiệp. Vày những tội vẫn diệt không nhiều lắm chỉ bởi một tí đất ở đầu móng tay thôi. Phần đa tội không diệt hãy còn nhiều bằng cả trái đất. Chỉ có người nào niệm Phật nhất vai trung phong bất loạn, mới có sức khỏe như một kiện tướng phá vòng vây tội vạ ấy mà lại ra, dù có tương đối nhiều đến cả ba quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Tuy thế dù sao thì mỗi một giờ đồng hồ niệm Phật đã là một trong những hạt giống như thành Phật rồi, như thể ngọc kim cương cứng chẳng bao giờ hoại.

Xem thêm: Một Số Loại Cây Trồng Thích Hợp Cho Đất Xám Bạc Màu Là, Đất Xám Bạc Màu Thích Hợp Với Cây Trồng Nào

*

Khi Đức Phật còn trên thế, tất cả một người lớn tuổi đến xin xuất gia, 500 vị Thánh tăng lên bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Đức Phật dạy rằng: “Người này tự vô lượng kiếp trước, bị hổ đuổi, sợ quá, hét thất thanh lên 1 giờ đồng hồ “Nam mô Phật”. Mãi đến hiện giờ thiện căn ấy mới thành quả đó chín, được chạm chán Ta, bắt đầu đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ rất lâu trong đời vượt khứ như thế, mắt các ông tu đạo Nhị thừa làm thế nào thấy được”. Ví như đem mẩu truyện này nhưng mà xết kỹ với lời kinh Pháp Hoa: “Người nào ở đời Phật thừa khứ, dù tâm tán loạn cơ mà niệm Phật, đã và đang gieo được hạt kiểu như thành Phật rồi”, chắc hẳn rằng nào ta hoài nghi lời Phật dạy.

Danh hiệu và chân ngôn Phật A Di Đà trì niệm đó là chân thật, chẳng tương đối nghĩ bàn. Chiếc tâm tính mình vẫn trì niệm đây cũng chân thực lắm, chẳng khá nghĩ bàn. Trì niệm một tiếng là một trong tiếng chẳng tương đối nghĩ bàn. Bọn họ trì niệm được 10 tiếng giỏi 100, 1000, 10.000 tiếng tuyệt vô lượng, rất nhiều tiếng, thì tiếng như thế nào tiếng nào thì cũng đều là chân thật, chẳng tương đối nghĩ bàn vậy.

Hỏi: cơ hội lâm bình thường thấy Phật hiện tại ra, có chắc là không hẳn ma chăng?

Đáp: người tu trọng điểm chẳng cửa hàng tưởng đến Phật cơ mà Phật thốt nhiên hiện ra ko phải bạn dạng tâm mình muốn đợi, do đó ma thật. Nhưng mình niệm Phật, cốt mong muốn thấy Phật, mà lại Phật hiện nay ra, cố gắng là tâm mình đã cùng ứng phù hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc bản thân lâm phổ biến chẳng cần là lúc mong chờ ma đến, sao lại nghi ngờ lo âu là ma?

Hỏi: Bảy ngảy giữ lại được trung tâm bất loàn là bảy ngày vào tầm bình thời hay lúc lâm chung?

Đáp: vào mức bình thời

Hỏi: Sau bảy ngày bất loàn rồi, trung tâm lại khởi mê hoặc lại tạo ra nghiệp thì cũng được vãng sinh chăng?

Đáp: quả thật là bạn tu được nhất chổ chính giữa bất loạn rồi, thì không còn có những cử sự hoặc tạo nên nghiệp nữa (tâm sáng sủa như gương báu).

Xem thêm: Giải Bài 6.2 Sbt Vật Lý 9 - Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 6

Hỏi: Trong khiếp Đại bạn dạng Di Đà nói niệm Phật 10 niệm, khiếp Bảo vương vãi nói niệm Phật 1 niệm được vãng sinh Tịnh độ, là niệm vào khoảng bình thời hay vào mức lâm chung?

Đáp: Niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả hai thời gian bình thời với lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy niệm 10 niệm (tức là niệm 10 hơi) là ở trong về cơ hội bình thời. Còn như nói 10 niệm nhưng mà được vãng sinh, thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng, như trong cửa hàng Kinh phân tích là: “Thập thanh xưng danh” (10 giờ xưng thương hiệu Phật), thì 10 niệm này là ở trong về thời điểm lâm chung. Còn như trong kinh Bảo vương nói niệm 1 niệm, thì 1 niệm ấy chỉ trực thuộc về thời điểm lâm bình thường mà thôi.

Hỏi: Kinh dạy 10 niệm được vãng sinh, vậy đề nghị gì yêu cầu niệm hầu như 7 ngày?

Đáp: Bình thời không có công phu tập cho được nhất vai trung phong bất loạn, lâm bình thường chắc gì niệm Phật nổi được 10 tiếng. Bạn phạm xa giá lâm chung trì 10 niệm được sinh vào Hạ hạ phẩm mọi là những người đã tất cả thiện căn phúc đức từ khá nhiều đời, lúc lâm chung gặp thiện trí thức chỉ dạy, nghe ngay thức thì tin với phát nguyện ngay. Việc này xẩy ra vạn người khó có một người suôn sẻ như thế!