Nói Đến Arn Câu Nào Sau Đây Sai

     

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra chủ yếu trong…..(I)….vào kì trung gian, lúc các…(II)…. đang ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp từ…(III)…. dưới sự xúc tác của….(IV)……

Câu 11: Số (I) là:

A. các ribôxôm

B. tế bào chất

C. nhân tế bào

D. màng tế bào

Quảng cáo

Câu 12: Số (II) là:

A. nhiễm sắc thể

B. các ARN mẹ

C. các bào quan

D. ribôxôm

Câu 13: Số (III) là:

A. prôtêin

B. ADN

C. ARN

D. axit amin

Câu 14: Số (IV) là:

A. hoocmôn

B. enzim

C. các vitamin

D. muối khoáng

Câu 15: Axit nuclêic là từ chung dùng để chỉ cấu trúc:

A. Prôtêin và axit amin

B. Prôtêin và ADN

C. ADN và ARN

D. ARN và prôtêin


Câu 16: Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

A. ARN vận chuyển

B. ARN thông tin

C. ARN ribôxôm

D. cả 3 loại ARN trên

Câu 17: Một phân tử mARN có 900 đơn phân, phân tử mARN đó có số phân tử đường đêôxyribôzơ là

A. 0

B. 900

C. 1800

D. 2400

Câu 18: ARN được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào?

A. 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu

B. 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn

C. 2 nguyên tắc: nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

D. 3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

Câu 19: Một gen dài 5100 Å tiến hành phiên mã 5 lần. Tính lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình trên.

Bạn đang xem: Nói đến arn câu nào sau đây sai

A. 15000 ribônuclêôtit.

B. 7500 ribônuclêôtit.

C. 8000 ribônuclêôtit.

D. 14000 ribônuclêôtit.

Câu 20: Đề cập đến chức năng của ARN, nội dung nào sau đây không đúng?

A. rARN có vai trò tổng hợp các chuỗi pôlipeptit đặc biệt tạo thành ribôxôm.

Xem thêm: Một Cô Giáo Đang Hát Thì Bị Tụt Quần Lót, Đọc Báo 24/7, Co Giao Hat Bi Tut Quan Lot

B. mARN là bản phiên mã từ mạch khuôn của gen.

C. tARN có vai trò hoạt hoá axit amin tự do và vận chuyển đến ri bô xôm.

D. rARN có vai trò tổng hợp eo thứ hai của NST.

Đáp án và hướng dẫn giải

1.C 5.A 9.B 13.B 17.A2.C 6.A 10.C 14.B 18.A3.C 7.B 11.C 15.C 19.B4.C 8.C 12.A 16.C 20.D

Mục lục các chuyên đề Sinh học 9:


*

Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


*

*

*

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 9 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 9 để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 9 hơn.

Xem thêm: Loại Axit Nuclêic Nào Sau Đây Có Chứa Các Triplet, Loại Axit Nuclêic Nào Dưới Đây Mang Bộ Ba Đối Mã

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.