Nỗi nhớ mùa đông lyric

     
dường như ai đi ngang cửa, gió bấc đông bắc se lòng Chút lá thu quà đã rụng Chiều ni cũng vứt ta đi. Nằm nghe xôn xao giờ đồng hồ đời nhưng ngỡ ai kia nói cười tự dưng nhớ cánh buồm xưa ấy bây giờ cũng bỏ ta đi. Làm thế nào về được mùa đông Dòng sông đôi bờ bờ cát trắng xóa Làm sao về được mùa đông Để nghe chuông chiều xa vắng tanh Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về làm sao về được ngày đông Dòng sông song bờ bờ cát trắng xóa Làm sao về được mùa đông mùa thu cây cầu đã gãy Thôi đành ru lòng bản thân vậy Vờ như ngày đông đã về


Bạn đang xem: Nỗi nhớ mùa đông lyric


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Những Vấn Đề Cơ Bản Về Tổ Chức, Bộ Máy Của Hệ Thống Tổ Chức Của Đảng Gồm Mấy Cấp

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Trong Môn Điền Kinh Có Mấy Cách Xuất Phát, Điền Kinh Là Gì

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.