Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm 2011

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ----------------

Số: 07/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 18 mon 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm 2011

ban hành kèm theoquyết định này Quy chế đảm bảo an toàn bí mật đơn vị nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, người có quyền lực cao Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp cho tỉnh;Chủ tịch UBND những huyện, tp và các cá thể có tương quan chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

Quyết định cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và đăng công văn tỉnh./.

Nơi nhận: - A83 - TCANII, bộ Công an (b/c); - TT tỉnh giấc uỷ, HĐND, ubnd tỉnh; - Báo Vĩnh Long (đăng báo); - TT Công báo, Sở bốn pháp (kiểm tra); - CVP, PVP (NC) UBT; - Như điều 3; - Lưu: VT, 2.19.5, NCTD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trương Văn Sáu

QUY CHẾ

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng cùng phạm vi áp dụng

Quy chế nàyquy định về bài toán soạn thảo, sao chụp, in ấn, giao nhận, lưu lại trữ, thống kê, sửdung, bảo quản tiêu huỷ các tài liệu, hồ sơ, thông tin, đồ dùng mang thông tin bí mậtnhà nước (sau đây hotline cung là tư liệu mật)

Quy chế nàyáp dụng đối với các ban ngành nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội,tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai kinh tế, những cơ quan tổ chức triển khai khác (sau đây hotline là cơquan, tổ chức) và đều công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Nguyên lý áp dụng

Tài liệu mậtđược thống nhất quản lý theo mức sử dụng của quy định hiện hành về bảo đảm bí mậtnhà nước (BMNN) cùng quy định rõ ràng tại quy định này.

Công tác bảovệ BMNN là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan tổ chức và phần nhiều công dân trongtỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Tư liệu mật

Tài liệu mậtlà gần như tài liệu thuộc trong những trường phù hợp sau:

- Được quy địnhtrong danh mục BMNN của các cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền công bố.

- Được quy địnhtrong văn bạn dạng có độ mật của các tài liệu mật vì chưng thủ trưởng những cơ quan tổ chứcxác định cùng ban hành.

- Đã đượcđóng vết độ mật.

Điều 4. đều hành vi nghiêm cấm

- Thu thập,làm lộ, chiếm đoạt, download bán, tiêu huỷ bất hợp pháp tài liệu mật, lạm dụng quá bảo vệBMNN để che dấu hành vi vi bất hợp pháp luật xâm phạm quyền về công dụng hợp pháp củacơ quan, tổ chức và cá nhân.

- sử dụng máytính nối mạng Internet để soạn thảo văn bạn dạng lưu giữ thông tin có câu chữ BMNN,trao đổi tin tức BMNN qua điện thoại.

- vào cáccuộc họp có nội dung nằm trong phạm vi BMNN hoàn hảo nhất không sử dung micro vô tuyếnhoặc sử dụng điện thoại di động dưới đều hình thức.

- những tổ chức,cá nhân hỗ trợ tài liệu mật đến cơ quan, tổ chức, cá thể trong và ngoài nướckhi chưa được phép lãnh đạo bao gồm thẩm quyền.

- các cơ quantổ chức, cá thể tự nghiên cứu, sản xuất sử dụng mật mã để thực hiện các hànhvi vi phi pháp luật về công tác bảo vệ BMNN.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Thành lập phần tử bảo mật

Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức triển khai căn cứ vào số đông chức năng, trách nhiệm được giao có tráchnhiệm thành lập thành phần bảo mật của đối chọi vị, địa phương bản thân với các nhiệm vụ:

- góp thủtrưởng cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra và báocáo kết quả thực hiện tại công tác đảm bảo BMNN tại cơ quan, đơn vị, địa phươngmình.

- Đề xuất xâydựng và phát hành các quy định, nội quy có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn BMNN,xác định những khu vực vị trí thuộc phạm vi BMNN cùng các thành phần quan trọng, thiếtyếu của đợn vị.

- Đề xuất lậpdanh mục, kiểm tra soát, sửa đổi, bổ sung đối với các danh mục BMNN và việc thay đổiđộ mật, giải mật so với các tư liệu của đơn vị để báo cáo cơ quan công ty nước cấpcó thẩm quyền quyết định. Sắp xếp cán bộ đủ tiêu chuẩn làm công tác bảo đảm BMNNtrong cơ quan, đơn vị chức năng mình.

- Tham mưugiúp thủ trưởng 1-1 vị chi tiêu xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các phương tiệnkỹ thuật phục vụ có tác dụng công tác bảo đảm an toàn BMNN.

Điều 6. Cán cỗ làm công tác có tương quan đến BMNN

- Cán cỗ làm côngtác tương quan đến tực kế tiếp BMNN (người được phân công làm trách nhiệm cơ yếu,giao liên, soạn thảo văn bản, theo dõi, quản lí lý, cất giữ tài liệu mật…) phảiđáp ứng các tiêu chuẩn: gồm lý định kỳ rõ ràng, phẩm hóa học đạo đức tốt, trung thực,cẩn thận, kín đáo đáo, có ý thức trách nhiệm, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, ý thứccảnh giác giữ gìn BMNN, có chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công táchoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ làmcông tác liên quan trực tiếp nối BMNN yêu cầu cam kết bảo đảm an toàn BMNN bởi văn bản;văn bạn dạng cam kết nộp cho phần tử bảo mật của cơ quan, tổ chức triển khai lưu giữ.

- đều ngườiđược giao trách nhiệm tiếp xúc với BMNN bên dưới mọi hình thức phải tiến hành nghiêmtúc các quy định của quy định về bảo vệ BMNN.

Điều 7. Soạn thảo, sao chụp, in ấn tài liệu mật

- bài toán soạnthảo, sao chụp, in dán tài liệu mật yêu cầu được thực hiện ở nơi bảo vệ bí mật, antoàn bởi thủ thưởng cơ quan giữ gìn tài liệu mật quy định. Khi soạn thảo văn bảncó câu chữ BMNN, bạn soạn thảo căn cứ quy định độ mật về các tài liệu của đơnvị để khuyến nghị mức độ mật của tư liệu và người có thẩm quyền cam kết duyệt văn bảnchịu trách nhiệm quyết định đóng dấu độ mật và phạm vi lưu lại hành tài liệu mật. Đốivới thiết bị mang kín đáo nhà nước phải gồm văn phiên bản ghi rõ thương hiệu của đồ gia dụng lưu kèm theo vàđóng vết độ mật vào văn bản này.

- việc in,sao chụp tài liệu, áp dụng vật với BMNN đề xuất được người có thẩm quyền quyết địnhvà ghi ví dụ số lượng được in, sao chụp, ko được tấn công máy hoặc in dán thừa sốbản phương tiện và buộc phải đóng showroom đã được duyệt; không được sở hữu tài liệu mật vậtmang bí mật về nhà riêng. Tài liệu, đồ gia dụng in, sao chụp đề xuất được bảo quản như tàiliệu vật dụng gốc. Sau khoản thời gian đánh máy, in ấn xong người soạn thảo buộc phải kiểm tra lại vàhuỷ ngay lập tức những bạn dạng dư thừa cùng những bản in, sao chụp bị huỷ.

- vấn đề sao chụpcác tài liệu vật dụng ở dạng băng, đĩa, USB nên niêm phong cùng đóng vết độ mật, ghirõ bọn họ tên fan sao chụp sống phong phân bì niêm phong và phải được bảo quản như tài liệu,vật gốc.

- lúc tổ chứclấy chủ ý xây dựng dự thảo văn phiên bản có nội dung túng mật, thủ trưởng cơ sở chủtrì biên soạn thảo đề xuất xác định rõ ràng phạm vi, đối tượng người sử dụng cần xin chủ ý hoặc thamgia chủ kiến đóng góp. Yêu cầu đóng dấu xác minh độ mật vào dự thảo trước lúc xin ýkiến. Cơ quan, solo vị, cá nhân khi cảm nhận văn bản xin ý kiến đóng góp phảithực hiện vấn đề quản lý, sử dụng theo như đúng độ mật đã ghi trên dự thảo.

Điều 8. Giải pháp về độ mật và mẫu bé dấu độ mật

Quy định về độmật cùng mẫu nhỏ dấu độ mật được thực hiện theo phương tiện tại mục 2 của Thông tứ số12/2002/TT-BCA ngày 13 mon 9 năm 2002 của cục Công an.

Điều 9. Vận chuyển, giao nhận tài liệu, đồ mang bí mật nhà nước

Việc vận chuyển,giao dìm tài liệu, đồ mang kín nhà nước được triển khai theo luật tại mục3 của Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 mon 9 năm 2002 của bộ Công an.

Điều 10. Tịch thu tài liệu mật và thông kê, lưu lại tài liệu mật

- hầu hết tàiliệu mật tất cả đóng lốt "Tài liệu thu hồi" thì cán cỗ văn thư có tráchnhiệm theo dõi, thu hồi hoặc trả lại nơi gửi đúng kỳ hạn. Khi nhận cũng như khitrả tài liệu đề xuất kiểm tra, đối chiếu, ghi vào sổ theo dõi và quan sát để đảm bảo an toàn tài liệukhông bị mất hoặc thất lạc.

- những cơquan, đối kháng vị, tổ chức triển khai phải thống kê những tài liệu mật gìn giữ tại 1-1 vị, địaphương minh theo trình tự thời hạn và độ mật. Tư liệu mật thuộc những độ tuyệtmật và tối mật buộc phải được giữ lại riêng; có phương tiện bảo quản, bảo vệ, đảm bảoan toàn.

- Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật phải tiếp tục kiểm tra,chỉ đạo việc thống kê, đựng giữ, bảo quản tài liệu trong phạm vi quyền lợi củamình.

Xem thêm: Chi Tiết Cách Tính Bhxh Năm 2018 (Bhxh, Bhyt, Bhtn, Kpcđ), Cách Tính Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Mới Nhất

Điều 11. Sử dụng, bảo quản tài liệu mật

Cán bộ làmcông tác bảo vệ bí mật nhà nước có trọng trách quản lý, sử dụng bảo vệ vàcung cấp thông tin kịp thời, đúng quy định. Khi phát hiện mất tài liệu mật phảibáo cáo ngay lập tức với thủ trưởng solo vị, mặt khác thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị, địaphương phải có văn bạn dạng báo cáo đúng lúc cho ủy ban nhân dân tỉnh và thường trực Ban chỉ đạocông tác bảo đảm an toàn BMNN (Phòng bình an chính trị nội cỗ - Công an tỉnh) để sở hữu biệnpháp xử trí kịp thời.

- Cán bộ,công chức không được giải quyết quá trình liên quan mang lại thông tin, tài liệu thuộcphạm vi BMNN vào lúc có mặt của người không tồn tại trách nhiệm đến công việc đó.

Điều 12. Phổ biến, nghiên cứu và phân tích tin ở trong phạm vi BMNN

Việc phổ biến,nghiên cứu vãn tin thuộc phạm vi BMNN được tiến hành theo những nguyên tắc sau:

- Đúng đối tượng,phạm vi bắt buộc được phổ cập hoặc nghiên cứu.

- tổ chức triển khai ởnơi bảo đảm an toàn bí mật, an toàn.

- Chỉ đượcghi chép, ghi âm, ghi hình khi được phép của thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai trựctiếp cai quản lý kín đáo đó. Những băng ghi âm, ghi hình bắt buộc được cai quản lý, đảm bảo an toàn nhưtài liệu gốc.

- Nội dungBMNN nếu được tương truyền bằng phương tiện viễn thông và máy tình thì nên đượcmã hoá theo luật của luật pháp về cơ yếu.

Điều 13. đảm bảo an toàn BMNN trong chuyển động xuất bản, báo chí truyền thông vàphương tiện thông tin đại chúng

- những cơ quan,đơn vị, tổ chức và cá nhân không được cung ứng và đưa thông tin BMNN trên báochí, ấn phẩm, xuất bản, trên những website. Những cơ quan bên nước, tổ chức, cánhân khi cung cấp tin cho báo chí, đơn vị xuất phiên bản phai thực hiên đúng theonội dung đưa ra quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 trong năm 2007 của Thủ tướngChính che về quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- bạn đứngđầu cơ quan xuất bản, báo chí và nhà báo bắt buộc chấp hành lao lý về bảo đảm BMNNtheo luật báo mạng và các văn bản pháp cách thức về đảm bảo BMNN.

Điều 14. Cung cấp thông tin thuộc phạm vi BMNN mang lại cơ quan, tổchức, công dân trên địa bàn tỉnh

- fan đượcgiao nhiệm vụ tìm hiểu, thu thập thông tin thuộc phạm vi BMNN phải có giấy chứngminh nhân dân cố nhiên giấy trình làng của cơ quan và buộc phải ghi rõ nội dung, yêucầu tra cứu hiểu, thu thập và nên được lãnh đạo cấp gồm thẩm quyền của cơ quan, tổchức lưu giữ kín đáo đồng ý.

- những cơquan, đối chọi vị, tổ chức lưu giữ BMNN khi đưa thông tin thuộc phạm vi BMNNcho cơ quan, tổ chức, công dân trên địa phận phải được cấp tất cả thẩm quyền duyệt,cụ thể như sau:

+ kín nhànước độ "Tuyệt mật" và "Tối mật" do quản trị UBND tỉnh giấc duyệt.

+ bí mật nhànước độ "Mật" bởi vì Thủ trưởng các cơ quan, đối kháng vị, giám đốc sở banngành và tương tự duyệt.

Điều 15. đảm bảo an toàn BMNN trong quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cánhân nước ngoài

- Cơ quan, tổchức, công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tất cả quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cánhân quốc tế không được bật mý BMNN.

- câu hỏi cung cấpnhững tin tức thuộc BMNN cho tổ chức, cá nhân nước kế bên phải thực hiện đúngquy tắc trên điều 19 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 củaChính lấp quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh bảo vệ BMNN cùng mục 5 của Thôngtư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 mon 9 năm 2002 của cục Công an.

Điều 16. Mang tài liệu mật ra nước ngoài

- các cá nhânmang tư liệu mật ra nước ngoài giao hàng công tác, nghiên cứu và phân tích khoa học bắt buộc xinphép và nên được sự chấp nhận của lãnh đạo cấp tất cả thẩm quyền. Trong thời hạn ở nướcngoài phải có biện pháp quản lý, đảm bảo tài liệu mật với theo. Trường thích hợp cungcấp tài liệu mật mang lại tổ chức, cá thể nước kế bên phải triển khai đúng điều khoản tạiđiều 15 của quy chế này.

- Trình tự,thủ tục xin phép sở hữu tài liệu mật ra nước ngoài được quy định như sau: Ngườimang tài liệu mật ra quốc tế phải gồm văn bản xin phép gửi phòng ban trực tiếpquản lý tư liệu mật. Cơ quan thống trị có nhiệm vụ xem xét văn phiên bản và trìnhngười đứng đầu hoặc bạn được uỷ quyền phê duyệt. Văn bản văn phiên bản xin phép phảinêu rõ tên tín đồ mang tài liệu mật, tin từng tư liệu mật ví dụ sẽ sở hữu đi, phạmvi và mục đích sử dụng lúc xuất cảnh buộc phải trình văn bạn dạng xin phép tất cả sự phê duyệtcủa cấp tất cả thẩm quyền mang lại cơ quan quản lý xuất cảnh tại cửa khẩu.

Điều 17. Đăng ký các phát minh, sáng sủa chế, phương án hữu íchcó nội dung thuộc phạm vi BMNN

- Cơ quan, tổchức, công dân gồm phát minh, sáng sủa chế, phương án hữu ích bao gồm nội dung nằm trong phạmvi BMNN phải đk tại cơ quan quản lý nhà nước về kỹ thuật và công nghệ, trừtrường hợp điều khoản có những quy định khác.

- ban ngành quảnlý công ty nước về khoa học và technology có trọng trách lưu giữ, bảo vệ các phátminh, sáng chế, phương án hữu ích theo giải pháp của lao lý hiện hành về bảovệ BMNN.

Điều 18. Bảo đảm an toàn các quanh vùng cấm, vị trí cấm, nơi chứa giữ,nơi triển khai các chuyển động thuộc phạm vi BMNN

- các khu vựcđược xác định thuộc phạm vi BMNN cần được đặt, tía trí, ký kết hiệu mật hoặc biển lớn cấm,thực hiện rất đầy đủ các chính sách quản lý, bảo mật theo quy định. Mẫu biển cấm đượcáp dụng thống tuyệt nhất theo lý lẽ tại mục 7 của Thông tứ số Thông tư số12/2002/TT-BCA ngày 13 mon 9 năm 2002 của bộ Công an.

- các khu vựccấm, địa điểm cấm, nơi chứa giữ, nơi thực hiện các hoạt động có văn bản thuộcphạm vi BMNN như: nơi in ấn, sao chụp, chỗ hội họp, phổ biến tài liệu mật; khocất giữ thành phầm mật mã, vị trí dịch mã, chuyển nhận những thông tin mật, nơinghiên cứu giúp trải nghiệm các công trình khoa học… phải đảm bảo an toàn, tất cả nộiquy bảo vệ. Người không có phận sự thì ko được tiếp cận; cán cỗ đến công tácphải có giấy reviews kèm minh chứng nhân dân và được bố trí tiếp, thao tác làm việc ởphòng riêng. Tuỳ theo tính chất và yêu cầu đảm bảo ở từng nơi, Thủ trưởng cơquan, đơn vị bố trí lực lượng đảm bảo cho phù hợp, tổ chức triển khai tuần tra, canh gác,kiểm soát tín đồ ra vào ngặt nghèo hoặc sắp xếp phương tiện kỹ thuật bảo vệ.

Điều 19. Tiêu huỷ tư liệu mật

- câu hỏi tiêuhuỷ tư liệu mật, vật sở hữu BMNN thuộc độ xuất xắc mật, về tối mật phải tiến hành đúngtheo Điều 21 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 thàng 3 năm 2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh đảm bảo an toàn BMNN.

- việc tiêuhuỷ tài liệu, vật có BMNN phải lập thành biên phiên bản (ghi rõ thời hạn tiêu huỷ,tên tài liệu, phương tiện tiêu huỷ, danh sách những người trực tiếp thực hiện…)và thực hiện tiêu huỷ.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Xúc tiến quán triệt thực hiện Quy chế

- Thủ trưởngcác sở, ban ngành cấp tỉnh, cơ quan tw đóng bên trên địa bàn, chủ tịch UBNDcấp huyện; chủ tịch UBND cung cấp xã tất cả trách nhiệm thịnh hành và tiến hành thực hiệnQuy chế này đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị địaphương mình.

- Giám đốcCông an tỉnh bao gồm trách nhiệm chỉ huy lực lượng, tính năng hướng dẫn thực hiện đồngthời kiểm tra việc thi hành quy định này tại các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức triển khai trên địabàn toàn tỉnh.

Điều 21. Chế độ report công tác đảm bảo BMNN

Thủ trưởngcác cơ quan, cơ quan tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, công ty tịchUBND cấp cho huyện và thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm report công tác bảo vệBMNN về ủy ban nhân dân tỉnh qua trực thuộc Ban lãnh đạo công tác đảm bảo BMNN (Phòng Anninh chủ yếu trị nội cỗ - Công an tỉnh, Số 71/22A, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP VĩnhLong). Quản trị UBND cung cấp xã báo cáo Chủ tịch ubnd cấp huyện với Công an huyện,Tp Vĩnh Long. Những tổ chức, cá thể có liên quan report cơ quan liêu trực tiếp quảnlý. Nội dung report toàn diện về công tác bảo vệ BMNN, thời gian báo cáo địnhkỳ vào ngày 31 mon 10 hàng năm. Ngoài ra còn cần kịp thời báo cáo những vụviệc liên quan đến lộ, lọt, mất, hư lỗi tài liệu, vật sở hữu BMNN hoặc các hànhvi vi bất hợp pháp luật về bảo đảm an toàn BMNN.

Điều 22. Công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ BMNN

- Công tácthanh tra, bình chọn trong lĩnh vực bảo đảm BMNN được thực hiện định kỳ hoặc chợt xuấtđối với từng vụ câu hỏi hoặc đối với từng cá nhân, từng khâu công tác, từng cơquan, tổ chức triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

- thường xuyên trựcBan chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN (Công an tỉnh) có trọng trách tổ chức thực hiện,kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan lập kế hoạch kiểmtra, trả lời công tác bảo đảm BMNN đối với các cơ quan, tổ chức triển khai ở địa phương.

- Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị, tổ chức; quản trị UBND cấp cho huyện, làng mạc có nhiệm vụ thựchiện việc kiểm tra công tác làm việc này tại cơ quan 1-1 vị, địa phương mình; việc kiểmtra định kỳ phải được tiến hành ít duy nhất 02 năm một lần.

- Công tácthanh tra, đánh giá trong lĩnh vực bảo đảm an toàn BMNN phải reviews những ưu, khuyếtđiểm một biện pháp trung thực, khách hàng quan; kịp thời phát hiện phần nhiều sơ hở, thiếu hụt sótvà con kiến nghị những biện pháp tương khắc phục. Sau các lần thanh tra, kiểm tra bắt buộc báocáo cơ quan chủ chốt cấp trên, đồng thời gửi phòng ban Công an cùng cấp để theodõi.

- Khi gồm khiếunại, tố cáo trong lĩnh vực bảo đảm BMNN, sở tại Ban chỉ đạo (Công an tỉnh)phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan xử lý theo luật pháp củapháp phương tiện về giải quyết khiếu năn nỉ tố cáo.

Điều 23. Khen thưởng

Các cơ quan,đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tựu xuất sắc đẹp trong công tác đảm bảo an toàn BMNNthì được tâng bốc theo luật của pháp luật.

Điều 24. Xử trí vi phạm

Các cơ quan,tổ chức, đơn vị và các cá nhân có hành vi vi phạm luật chế độ bảo đảm an toàn BMNN đề xuất đượcxác minh làm rõ. Tín đồ nào tất cả hành vi vi phạm, tuỳ theo tính chất, nút độ và hậuquả hiểm họa gây ra sẽ ảnh hưởng xử lý nghiêm theo cách thức của pháp luật.

Xem thêm: Soạn Bài Unit 3 Lớp 12 - Unit 3: The Green Movement

Điều 25. Trọng trách thi hành

Giao Thườngtrực Ban chỉ huy (Công an tỉnh) có nhiệm vụ tham mưu giúp ubnd tỉnh kiểm traquán triệt cho các ngành, những cấp thực hiện trang nghiêm quy chế này. Đồng thờigiúp ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác này về cơ quan chính phủ đúng thời hạn quy định./.