Phòng giáo dục quận tân phú tphcm

     
STTTên đối chọi vịTên MiềnDanh sách đơn vị
1 Qi chống Testhttp://c2demo.quangich.com Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
2 Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đứchttps://tpthuduc.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
3 Phòng GD&ĐT Quận 1https://pgdquan1.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
4 Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức quanh vùng 1 (Quận 2 cũ)https://pgdquan2.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
5 Phòng GD&ĐT Quận 3https://pgdquan3.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
6 Phòng GD&ĐT Quận 4https://pgdquan4.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
7 Phòng GD&ĐT Quận 5https://pgdquan5.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
8 Phòng GDĐT Quận 6https://pgdquan6.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
9 Phòng GD&ĐT Quận 7https://pgdquan7.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
10 Phòng GD&ĐT Quận 8https://pgdquan8.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
11 Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức khoanh vùng 2 (Quận 9 cũ)https://pgdquan9.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
12 Phòng GD&ĐT Quận 10https://pgdquan10.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
13 Phòng GD&ĐT Quận 11https://pgdquan11.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
14 Phòng GD&ĐT Quận 12https://pgdquan12.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
15 Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnhhttps://pgdbinhthanh.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
16 Phòng GD&ĐT Quận gò Vấphttps://pgdgovap.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
17 Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuậnhttps://pgdphunhuan.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
18 Phòng GD&ĐT Quận Tân Bìnhhttps://pgdtanbinh.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
19 Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức quanh vùng 3 (Quận Thủ Đức cũ)https://pgdthuduc.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
trăng tròn Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánhhttps://pgdbinhchanh.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
21 Phòng GD&ĐT Huyện cần Giờhttps://pgdcangio.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
22 Phòng GD&ĐT thị trấn Củ Chihttps://pgdcuchi.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
23 Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo Hóc Mônhttps://pgdhocmon.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
24 Phòng GD&ĐT Huyện nhà Bèhttps://pgdnhabe.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
25 Phòng GD&ĐT Quận Tân Phúhttp://pgddttanphu.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
26 Phòng GD&ĐT Quận Bình Tânhttps://pgdbinhtan.noithatvinhxuan.vn.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc