PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ VANG

     
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
Phòng GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ cơ quan: TT. Phú Đa - thị xã Phú Vang - TT. Huế

Điện thoại cơ quan: 0234.3850.149

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

noithatvinhxuan.vn.gov.vn

I. Vị trí cùng chức năng

1. Phòng giáo dục và Đào tạo ra là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng huyện; giúp Ủy ban quần chúng. # huyện triển khai chức năng thống trị nhà nước về giáo dục và giảng dạy ở địa phương cùng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban dân chúng huyện, quản trị Ủy ban quần chúng huyện cùng theo công cụ của pháp luật.

Bạn đang xem: Phòng giáo dục và đào tạo huyện phú vang

2. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo bao gồm tư phương pháp pháp nhân, bao gồm con dấu và thông tin tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, cai quản về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về siêng môn, nghiệp vụ của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.

II. Trọng trách và quyền lợi

1. Trình Ủy ban dân chúng huyện:

a) Dự thảo các văn bạn dạng hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban dân chúng tỉnh về chuyển động giáo dục sinh sống địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, thường niên và chương trình, nội dung cải cách hành thiết yếu nhà nước về nghành nghề dịch vụ giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hướng mạng lưới các trường trung học tập cơ sở; trường tè học; ngôi trường mầm non, nhà trẻ, team trẻ, trường, lớp chủng loại giáo (gọi tầm thường là cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non) sinh hoạt địa phương theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Trình quản trị Ủy ban quần chúng huyện dự thảo các quyết định ra đời (đối với những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập), chất nhận được thành lập (đối với những cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, phân tách tách, giải thể các cơ sở giáo dục đào tạo (bao gồm cả những cơ sở giáo dục và đào tạo có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: trường trung học cơ sở; trường tè học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập và hoạt động trung trung khu học tập cộng đồng; những cơ sở giáo dục mang tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền thống trị của Ủy ban dân chúng huyện.

3. Phía dẫn, tổ chức tiến hành các văn bạn dạng quy phi pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục nghỉ ngơi địa phương, các cơ chế, chế độ về xóm hội hóa giáo dục sau khoản thời gian được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực để cách tân và phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp và tin tức về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức tiến hành chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ biến giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cung cấp văn bằng, hội chứng chỉ so với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền thống trị của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán túi tiền giáo dục mặt hàng năm; ra quyết định phân bổ, giao dự toán chi giá cả giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối phù hợp với Phòng Tài chính - chiến lược huyện xác định, bằng phẳng ngân sách công ty nước chi cho giáo dục và đào tạo hàng năm của địa phương, trình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng túi tiền nhà nước và những nguồn thu thích hợp pháp khác mang lại giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban dân chúng huyện.

6. Bình chọn chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo trong các vận động kiểm tra, điều tra về giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt rượu cồn giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục những cơ sở giáo dục đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông bốn liên tịch này theo lao lý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

8. Chế tạo kế hoạch cùng tổ chức tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức những cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban dân chúng huyện sau thời điểm được cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 64 Chính Xác, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3

9. Tổ chức ứng dụng những kinh nghiệm, chiến thắng khoa học technology tiên tiến, tổng kết ghê nghiệm, sáng kiến của địa phương trong nghành nghề giáo dục.

10. Tổ chức tiến hành công tác xây đắp và nhân nổi bật tiên tiến, công tác làm việc thi đua, tán dương về giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện cách tân hành chính, công tác thực hành, máu kiệm, phòng kháng tham nhũng, lãng phí; công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề xuất có liên quan đến giáo dục và đào tạo và xử lý vi phạm luật theo lý lẽ của điều khoản và cắt cử của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Góp Ủy ban dân chúng huyện thực hiện và phụ trách về vấn đề thẩm định, đăng ký, cấp những loại bản thảo thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền trong phòng Giáo dục với Đào tạo thành theo dụng cụ của điều khoản và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Góp Ủy ban dân chúng huyện làm chủ nhà nước so với các hội, tổ chức triển khai phi bao gồm phủ hoạt động về nghành nghề giáo dục và giảng dạy trên địa phận huyện theo cách thức của pháp luật.

14. Hướng dẫn chăm môn, nhiệm vụ về làm chủ giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được cắt cử phụ trách, theo dõi và quan sát công tác giáo dục ở địa phương.

15. Thống trị tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chính sách tiền lương và chính sách, cơ chế đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức nằm trong phạm vi cai quản theo quy định của pháp luật và theo sự cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

16. Quản lý và phụ trách về tài chính, tài sản, đại lý vật chất được giao theo dụng cụ của lao lý và của Ủy ban quần chúng. # huyện.

17. Tiến hành công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ với hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức triển khai và hoạt động giáo dục theo phía dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo nên và Ủy ban dân chúng huyện.

Xem thêm: Giải Câu 1, 2, 3, 4 Trang 98 Sgk Toán Lớp 4 Trang 98, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 98 (Luyện Tập) Sgk Toán 4

18. Tiến hành các trách nhiệm khác do quản trị Ủy ban nhân dân huyện giao với theo cơ chế của pháp luật.