Quản Lý Thiết Bị Văn Phòng Bằng Excel

     
*
HỖ TRỢ » CHUYÊN MỤC »

SINNOVA-OFFICE 4.0
*
*

*

1. Thống trị chi tiêt trang thiết bị

Thông tin trang thiết bị

- cung cấp người cần sử dụng khai báo các thông tin chi tiết: tin tức trang thiết bị, thông số trang thiết bị, thông tin bảo hành.- có thể chấp nhận được người cần sử dụng theo dõi, cụ thể các nhân tố của từng trang thiết bị.- cho phép khai báo thông tin người tiêu dùng cho từng trang lắp thêm (chi tiết mang lại từng nhân viên, phòng ban, bộ phận).- hỗ trợ đính kèm ảnh minh họa đến trang thiết bị.- Khai báo các thông tin phân bổ trang thiết bị.

Bạn đang xem: Quản lý thiết bị văn phòng bằng excel

2. Thống trị khai thác, sử dụng

Cấp phát/Thu hồi

- có thể chấp nhận được khai báo thông tin cấp phát tài sản, trang thiết bị: thông tin Tài sản/Trang thiết bị đề xuất cấp phát, Thông tin người sử dụng (cho phép khai báo nhiều nhân viên sử dụng).- chất nhận được cấp phát/thu hồi những tài sản, trang lắp thêm trên một biên bản.

Bảo hành, bảo trì, sửa chữa

- được cho phép theo dõi, cai quản thông tin bảo hành, bảo trì, thay thế liên quan mang lại từng tài sản, trang thiết bị.- cung ứng lập lịch (kế hoạch) bảo hành, bảo trì, sửa chữa tài sản/trang thiết bị.- Theo dõi, ghi chép văn bản bảo hành, bảo trì, sửa chữa.- cung cấp người sử dụng theo dõi các ngân sách chi tiêu phát sinh.

Kiểm kê

- cung ứng người sử dụng theo dõi, làm chủ nghiệp vụ kiểm kê tài sản/trang thiết bị.- cho phép người cần sử dụng import tài liệu vào hệ thống, cung cấp tính năng tự động xóa dữ liệu cũ.- cung cấp lập kế hoạch (kế hoạch) kiểm kê tài sản/trang thiết bị.

Kiểm định

- cung ứng người dùng theo dõi, cai quản nghiệp vụ kiểm định chất lượng tài sản/trang thiết bị.- hỗ trợ lập kế hoạch (kế hoạch) chu chỉnh tài sản, trang thiết bị.

Xem thêm: Địa Lí 12 Bài 17 Lao Động Và Việc Làm, Lý Thuyết Địa Lí 12 Bài 17: Lao Động Và Việc Làm

Bảo hiểm

- cung cấp người sử dụng theo dõi, quản lý thông tin bảo đảm của tài sản, trang thiết bị: thời gian, chi phí...- cung ứng lập lịch (kế hoạch) đóng bảo hiểm.

3. Nhân thể ích

Dữ liệu

- cung ứng nhập dữ liệu vào khối hệ thống (file xlsx, tệp tin từ thứ kiểm kê).- hỗ trợ xuất dữ liệu từ khối hệ thống dưới dạng tệp tin xlsx, pdf.- Đa dạng tiêu chuẩn tìm kiếm tin tức tài sản, trang thiết bị

Barcode

- Hệ thống cung cấp nhiều một số loại Barcode: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 13, code 39, ITF, Codabar, MSI, RSS-14 (all variants), QR Code, Data Matrix, Aztec, PDF-417.- Tích thích hợp thiết vừa lòng kiểm kê mã vạch.- Tích phù hợp in tem mã vạch.

Hỗ trợ tác nghiệp

- chất nhận được sao chép bản ghi.- có thể chấp nhận được tạo hàng loạt tài sản, trang thiết bị xuất phát từ 1 mã vật bốn (nhập theo lô).- Cung cấp chính sách kiểm trông nom thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, Duyệt, Hủy.

Xem thêm: Are You Sure That Boys Are More _______ Than Girls? ? Are You Sure That Boys Are More ______ Than Girls

Nhắc nhở

- kế hoạch Bảo hành, Bảo trì, sửa chữa định kỳ.- kế hoạch Kiểm định, Kiểm kê định kỳ.- hết hạn sử dung bảo hiểm.

kimsa88
cf68
TRANG THIẾT BỊ