QUY ĐỊNH VỀ NGHI LỄ CHÀO CỜ

     
phía dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ với tuyên truyền Đại hội đảng cỗ quận và đảng bộ, bỏ ra bộ cơ sở

I. Thực hiện nghi lễ chào cờ

1. Khai mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà và tổng thể Đại hội làm lễ xin chào cờ”.

Bạn đang xem: Quy định về nghi lễ chào cờ

- tín đồ điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! kính chào cờ!”.

Tất cả mọi bạn tham gia chào cờ đứng nghiêm, nhắm đến Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, thế giới ca (các đơn vị mở băng, đĩa ko lời và hát bên trên nền nhạc; yêu ước đúng lời, đúng nhạc).

- lúc lời hát Quốc ca, thế giới ca kết thúc, người điều khiển và tinh chỉnh hô: “Thôi”.

2. Bế mạc đại hội

- bạn điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm cho lễ kính chào cờ”.

- fan điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! kính chào cờ!”.

Xem thêm: Vì Sao Khí Khổng Không Đóng Hoàn Toàn ? Từ Đó Cho Biết Loại Cây Nào Có Diện Tích

Các đại biểu hát Quốc ca và nước ngoài ca.

- khi lời hát Quốc ca, quốc tế ca kết thúc, fan điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà và toàn thể Đại hội!”.

Lưu ý:

+ các đơn vị lực lượng vũ trang tiến hành theo nghi lễ phép tắc của ngành.

+ thực hiện Quốc ca bao hàm nhạc với lời 1 bài hát Tiến quân ca; sử dụng quốc tế ca bao hàm nhạc với lời vì nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1988).

Xem thêm: Phương Trình Chuyển Động Của Chuyển Động Chậm Dần Đều Là, Lý Thuyết Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

*

II. Tô điểm phông thiết yếu đại hội

Không sử dụng screen LED để nỗ lực phông thiết yếu khi trang trí khánh ngày tiết đại hội đảng bộ quận và đảng bộ, bỏ ra bộ cơ sở.

III. Câu khẩu hiệu tuyên truyền đại hội: ngoài các khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGQU, bổ sung thêm các khẩu hiệu sau:

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp cùng Đại hội đại biểu toàn nước lần máy XIII của Đảng!

2. Đẩy mạnh bạo các trào lưu thi đua yêu nước, lập thành tựu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp cùng Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng XIII của Đảng!

3. Sáng sủa suốt chọn lọc những bạn bè tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức với năng lực, bầu vào cấp cho ủy đảng những cấp!

4. Bền chí mục tiêu hòa bình dân tộc nối sát với công ty nghĩa buôn bản hội trên căn nguyên chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh!

5. Phân phát huy sức khỏe dân tộc với sức khỏe thời đại kiến thiết và bảo đảm vững kiên cố Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết trọng điểm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

7. Xúc tiến đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, gấp rút đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xuất bản và đảm bảo an toàn Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa giàu đẹp, văn minh!