Quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

     

*
Tổ chức, cá thể sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định với ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, thiết yếu xác.

Bạn đang xem: Quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

Trong đó, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định với ghi xuất xứ sản phẩm & hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, bao gồm xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sản phẩm & hàng hóa sản xuất tại Việt nam hoặc những cam kết quốc tế mà lại Việt nam giới tham gia.

Xuất xứ hàng hóa ghi bên trên nhãn thể hiện bằng một trong số cụm từ sau “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ sản phẩm hóa.

Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định nêu bên trên thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối thuộc để trả thiện mặt hàng hóa. Thể hiện bằng một trong số cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm thương hiệu nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối thuộc để hoàn thiện hàng hóa.

Xem thêm: Bài 2 Trang 53 Toán Lớp 4 Trang 53 Bài 2 Trang 53 Sgk Toán Lớp 4

thương hiệu nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối thuộc để trả thiện hàng hóa không được viết tắt.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá thể chịu trách nhiệm về mặt hàng hóa. Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt phái mạnh ghi tên cùng địa chỉ của tổ chức, cá thể sản xuất cùng ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá thể nhập khẩu trên nhãn mặt hàng hóa.

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất, Giải Toán 8 Bài 5: Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất

sản phẩm & hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt nam giới thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế với tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa tất cả số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế với tên, địa chỉ của tổ chức, cá thể trên giấy phép nhập khẩu.