Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

     
Tôi có vụ việc thắc mắc cần phải giải đáp như sau: làm hồ sơ trình thẩm tra phê chăm sóc quyết toán vốn chi tiêu công dự án công trình hoàn thành bao hàm những giấy tờ gì? Tôi xin cảm ơn!
*
Nội dung chủ yếu

Hồ sơ trình thẩm tra phê trông nom quyết toán vốn đầu tư công đối với dự án đầu tư công trả thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án chi tiêu công dừng thực hiện vĩnh viễn có trọng lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị bao hàm những sách vở và giấy tờ gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 34 Nghị định 99/2021/NĐ-CP vẻ ngoài hồ sơ trình thẩm tra phê coi xét quyết toán vốn chi tiêu công so với dự án dự án đầu tư chi tiêu công trả thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án đầu tư công dừng triển khai vĩnh viễn có cân nặng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị như sau:

- Tờ trình đề xuất phê chăm bẵm quyết toán vốn chi tiêu công dự án hoàn thành của chủ đầu tư chi tiêu (bản chính). Trường vừa lòng kiểm toán tự do thực hiện kiểm toán, tờ trình yêu cầu nêu rõ phần lớn nội dung thống nhất, ngôn từ không thống độc nhất vô nhị và tại sao không thống tuyệt nhất giữa chủ đầu tư và kiểm toán độc lập. Ngôi trường hợp các cơ quan thực hiện tính năng thanh tra (sau đây hotline là thanh tra), kiểm tra. Truy thuế kiểm toán nhà nước, cơ quan lao lý đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khảo sát dự án, trong tờ trình chủ chi tiêu phải nêu rõ bài toán chấp hành những kiến nghị, tóm lại của những cơ quan lại trên.

Bạn đang xem: Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

- Biểu mẫu report quyết toán theo luật pháp tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này (bản chính).

- các văn phiên bản pháp lý có liên quan (bản thiết yếu hoặc phiên bản do chủ đầu tư chi tiêu sao y bạn dạng chính).

- hồ sơ quyết toán của từng hòa hợp đồng gồm các tài liệu (bản thiết yếu hoặc vì chủ đầu tư sao y phiên bản chính): hòa hợp đồng và những phụ lục đúng theo đồng (nếu có); các biên bạn dạng nghiệm thu trọng lượng hoàn thành theo tiến độ thanh toán; biên phiên bản nghiệm thu cân nặng hoàn thành toàn cục hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán thích hợp đồng thân chủ chi tiêu và đơn vị thầu (quyết toán A - B); biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo biện pháp của điều khoản về thích hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng liên quan đến nội dung thẩm tra, phê để mắt quyết toán vốn đầu tư dự án trả thành.

- Biên phiên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng độc lập dứt đưa vào sử dụng (bản chính).

- báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán tự do trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính).

- report kiểm toán hoặc thông báo hiệu quả kiểm toán (sau phía trên gọi tầm thường là report kiểm toán), kết luận thanh tra, biên bạn dạng kiểm tra, đưa ra quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan truy thuế kiểm toán nhà nước, thanh tra, đánh giá trong trường hợp những cơ quan lại này triển khai thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; công dụng điều tra của các cơ quan lao lý trong ngôi trường hợp dự án có vi phạm pháp luật bị cơ quan quy định điều tra. Báo cáo của chủ đầu tư kèm các tài liệu tương quan về tình hình chấp hành những kiến nghị của các cơ quan tiền nêu trên.

*

Hồ sơ trình thẩm tra phê coi ngó quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công dự án hoàn thành

Hồ sơ trình thẩm tra phê chăm chút quyết toán vốn chi tiêu công đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn chi tiêu công, dự án công trình dừng thực hiện vĩnh viễn không có cân nặng thi công xây dựng, lắp ráp thiết bị bao gồm những giấy tờ gì?

Theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 99/2021/NĐ-CP chính sách hồ sơ trình thẩm tra phê lưu ý quyết toán vốn chi tiêu công so với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn chỉnh bị đầu tư chi tiêu sử dụng vốn đầu tư chi tiêu công, dự án công trình dừng tiến hành vĩnh viễn không có trọng lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị như sau:

- Tờ trình ý kiến đề nghị phê phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư chi tiêu (bản chính).

- Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này (bản chính).

Xem thêm: Đi Tìm "Thẻ Tình Bạn" - Download Sách Đội Quân Doraemon (Tập 1)

- những văn phiên bản pháp lý có tương quan (bản chủ yếu hoặc bạn dạng do chủ chi tiêu sao y phiên bản chính).

- làm hồ sơ quyết toán của từng hòa hợp đồng gồm phiên bản chính các tài liệu (bản chủ yếu hoặc vì chủ đầu tư chi tiêu sao y bản chính): hòa hợp đồng, các biên bản nghiệm thu trọng lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán giao dịch (trừ ngôi trường hợp chưa có trọng lượng thi công xây dựng, lắp ráp thiết bị); văn phiên bản phê chăm chú điều chỉnh, bửa sung, phân phát sinh, biến hóa (nếu có), biên bản nghiệm thu trọng lượng hoàn thành theo hòa hợp đồng (nếu có), bảng tính quý giá quyết toán thích hợp đồng (nếu có), biên bản thanh lý thích hợp đồng đối với trường hợp vẫn đủ đk thanh lý đúng theo đồng theo dụng cụ của luật pháp về đúng theo đồng.

- báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập trong trường đúng theo kiểm toán tự do thực hiện truy thuế kiểm toán (bản chính).

Báo cáo quyết toán vốn chi tiêu công dự án công trình hoàn thành bao gồm những gì?

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được chính sách tại Điều 33 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, rõ ràng như sau:

- report phải khẳng định đầy đủ, đúng chuẩn các nội dung sau:

+ chi tiết vốn đầu tư.

+ Tổng túi tiền đầu tư đề nghị quyết toán hoàn thành.

+ giá thành thiệt hại trong quá trình đầu tư.

+ chi tiêu được phép quanh đó vào giá trị tài sản.

+ giá bán trị tài sản hình thành sau đầu tư.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Tổng Kết Vốn Từ Và Câu Lớp 5 Tổng Kết Vốn Từ

- cỗ Tài chính phát hành hệ thống chủng loại biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công dự án hoàn thành và hướng dẫn những nội dung liên quan, được quy định cụ thể tại Điều 4 với khoản 2 Điều 5 Thông bốn 96/2021/TT-BTC.