QUYẾT ĐỊNH 640/QĐ-BGTVT

     
*Bạn đang xem: Quyết định 640/qđ-bgtvt

*
*
*
*

Nội dung cần tìm:Loại văn bản:Tất cảChỉ thịCông vănĐiều ước quốc tếHiến phápHướng dẫnLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuy chếQuy địnhQuyết địnhThông báoThông tưThông tư liên tịchVăn bản WTOVăn bản khác
*
*
*
*

Kết quả tìm kiếm

*
STT
TÊN VĂN BẢN
401 492/QĐ-BNN-XD Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu
402
01/2011/TT-BKHCN - Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của Tổ chức Khoa học và Công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức Khoa học và Công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
403
38/2011/TT-BTC - Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán
404
02/2011/TT-BKHCN - Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn
405
13/2011/TT-BNNPTNT - Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
406
36/2011/TT-BTC - Thông tư của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ


Xem thêm: Lucy Heartfilia - Hội Pháp Sư Ova 1

408
487/QĐ-BNN-TCTL - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án: Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
409
15/QĐ-BCĐGĐTP - Quyết định của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp ở cấp Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trung ương năm 2011
410
244/QĐ-BXD - Quyết định của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ
411
12/2011/TT-BYT - Thông tư của Bộ Y tế quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
412
12/2011/TT-BNNPTNT - Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
413
35/2011/TT-BTC - Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông
414
357/QĐ-BTTTT - Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
415
460/QĐ-BNN-TC - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phân tích Chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội"


Xem thêm: Nêu Sự Nở Đặc Biệt Của Nước Ở Thể Lỏng, Lý Thuyết Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng

416
670/QĐ-BNV - Quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2011
kimsa88
cf68