Sách giáo khoa hóa học 10

     

Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo biên soạn và thi công .Sách bao gồm bảy chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, siêng đề hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Yếu tắc nguyên tửBài 2. Hạt nhân nguyên tử, yếu tắc hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: nhân tố nguyên tửBài 4. Kết cấu vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: cấu trúc vỏ nguyên tửĐề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 8. Sự biến đổi tuần hoàn ước hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định cách thức tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự đổi khác tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của những nguyên tố hóa họcĐề đánh giá 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Links ion – tinh thể ionBài 13. Liên kết cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị với số oxi hóaBài 16. Luyện tập: link hóa họcĐề soát sổ 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân các loại phản ứng vào hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: bội phản ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: phản bội ứng thoái hóa – khửĐề đánh giá 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Tổng quan về team halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối cloruaBài 24. Sơ lược về vừa lòng chất có oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: đội halogenBài 27. Bài thực hành số 2: tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành số 3: tính chất của Brom cùng IotĐề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu giữ huỳnhBài 31. Bài thực hành số 4: đặc điểm của oxi, giữ huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – lưu huỳnh đioxit – lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối sunfatBài 34. Luyện tập oxi cùng lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: tính chất các hợp hóa học của lưu giữ huỳnhĐề kiểm soát 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Vận tốc phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành thực tế số 6: vận tốc phản ứng hóa họcBài 38. Cân đối hóa họcBài 39. Luyện tập vận tốc phản ứng và cân đối hóa họcĐề kiểm soát 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – hóa học 10


Xem thêm: Quy Luật Lượng Chất Ví Dụ Về Chất Và Lượng, Ví Dụ Về Chất Và Lượng

*

*

*

*

*

Mê cài đặt Sách là tủ sách sách online được cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Công ty chúng tôi có rất nhiều sách thuộc nhiều thể nhiều loại với những định hình Ebook phổ cập cho điện thoại thông minh và vật dụng tính. Chúng ta đọc rất có thể xem online hoặc download về máy để tiện theo dõi.
Xem thêm: Tác Giả Bài Toán Dân Số Là Ai, Tóm Tắt Bài Toán Dân Số Nhanh Nhất, Ngắn Ngọn

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi thông tin và hình ảnh trên website số đông được xem tư vấn trên Internet. Công ty chúng tôi không download hay chịu đựng trách nhiệm bất kỳ thông tin làm sao trên website này. Giả dụ làm tác động đến cá thể hay tổ chức nào, lúc được yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ chú ý và gỡ vứt ngay lập tức.