SÁCH TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM

     

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mớiLink thiết lập sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới Câu Hỏi Thường chạm mặt Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Bạn sẽ muốn khám phá về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, đây là bộ sách theo công tác 2020 được nhà xuất bạn dạng Giáo dục nước ta tổ chức biên soạn. Trong nội dung bài viết hôm nay, noithatvinhxuan.vn sẽ ra mắt đến bạn đọc bài viết “Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới . Thuộc theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 new

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa giờ đồng hồ Anh Lớp 6 mới được Bộ giáo dục và Đào chế tác ban hành. Cuốn sách bao hàm 12 Units , từng Unit được trang bị đầy đủ các năng lực nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng tương tự về kỹ năng từ vựng cùng ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được soạn theo lý thuyết giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tiếp xúc thông qua ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, mặt khác giúp tăng kỹ năng nghe, nói, đọc cùng viết.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh 6 thí điểm

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới tập 1 có ngôn từ xoay quanh 2 chủ điểm (Theme) Our Communities và Our Heritage, đây rất nhiều là đa số chủ điểm gần cận với học tập sinh.

Xem thêm: Bài 3 Trang 41 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2 Trang 41 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2

Mỗi chủ điểm gồm 3 đơn vị chức năng bài học (Unit), tương ứng với 3 chủ thể (Topic) của Chương trình. Dứt mỗi công ty điểm là 1 bài ôn tập (Review) tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ mà học viên đã học tập được.

Xem thêm: Bài 4 Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 16 20

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 new tập 2 cũng tất cả nội dung luân phiên quanh 2 công ty điểm thân quen là Vision of the Future và Our World. Mỗi chủ điểm tất cả 3 đơn vị chức năng bài học (Unit), khớp ứng với cha chủ đề (Topic). Xong mỗi nhà điểm là một trong những bài ôn (Review) triệu tập vào ôn luyện tài năng ngôn ngữ và kỹ năng và kiến thức ngôn mà học viên đã học tập được.

Mục lục của sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang trăng tròn Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 nhận xét 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 nhận xét 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 reviews 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiUnit 8: Sports và GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 nhận xét 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK giờ đồng hồ anh lớp 6 mới
*
Unit 12 vào sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 reviews 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 reviews 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới

Link download sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Hướng dẫn đem mã bung file file:Bước 2: tìm kiếm kiếm tự khóa