SINH 11 BÀI 44 TRẮC NGHIỆM

     

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài bác 44 có đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học 11 bài bác 44 tất cả đáp án năm 2021 sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học và ôn luyện để đạt tác dụng cao trong số bài thi môn Sinh học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Sinh 11 bài 44 trắc nghiệm

*

Bài 44: sinh sản vô tính ở động vật

Câu 1: Sinh sản vô tính ở động vật là ?

A. Một thành viên sinh ra một tốt nhiều thành viên giống mình, không tồn tại sự phối hợp giữa tinh trùng cùng trứng.

B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều thành viên giống mình, không có sự phối kết hợp giữa tinh trùng với trứng.

C. Một cá thể sinh ra một tốt nhiều cá thể giống và khác mình, không tồn tại sự kết hợp giữa tỉnh giấc trùng với trứng.

D. Một cá thể luôn luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không tồn tại sự kết hợp giữa tinh trùng cùng trứng.

Lời giải:

Sinh sản vô tính ở rượu cồn vật là một trong cá thể luôn luôn sinh ra một hoặc nhiều cá thể giống mình, không tồn tại sự phối kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 2: Trong chế tác vô tính những cá thể mới sinh ra:

A. giống nhau và giống cá thể gốc.

B. khác nhau và giống cá thể gốc.

C. giống nhau với khác thành viên gốc.

D. cả 3 cách thực hiện trên.

Lời giải:

Trong chế tạo ra vô tính những cá thể mới sinh ra tương đương nhau cùng giống cá thể gốc

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 3: Sinh sản vô tính ở rượu cồn vật chủ yếu dựa trên các bề ngoài phân bào nào ?

A. Trực phân cùng nguyên phân.

B. Trực phân và sút phân.

C. Giảm phân cùng nguyên phân.

D. Trực phân, bớt phân và nguyên phân.

Lời giải:

Cơ sở của tạo ra vô tính là nguyên phân (ở sinh thứ nhân thực) cùng trực phân ngơi nghỉ sinh thiết bị nhân sơ.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 4: Sinh sản vô tính dựa vào cơ sở:

A. phân bào sút nhiễm

B. phân bào nguyên nhiễm 

C. phân bào giảm nhiễm cùng phân bào nguyên nhiễm

D. phân bào bớt nhiễm, phân bào nguyên nhiễm với thụ tinh

Lời giải:

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm 

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 5: Đặc điểm nào không nên với chế tạo ra vô tính ở động vật hoang dã ?

A. Tạo ra con số lớn nhỏ cháu trong thời hạn ngắn.

B. Đảm bảo sự bình ổn về mặt dt qua các thế hệ cơ thể.

C. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn chế tạo bình thường.

D. Có kỹ năng thích nghi cao cùng với sự thay đổi của đk môi trường

Lời giải:

Phát biểu không đúng là D.

Các cá thể sinh ra từ chế tạo vô tính có kiểu ren giống nhau cùng giống khung người mẹ nên lúc môi trường chuyển đổi có thể bị bị tiêu diệt hàng loạt → không thích nghi giỏi với môi trường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Ưu điểm của chế tác vô tính là

A. tạo ra những cá thể con phong phú và phong phú.

B. tạo ra những cá thể bé thích nghi cao với đk môi trường.

C. sinh sản thuận tiện trong điều kiện quần thể có số lượng nhỏ.

D. sinh sản vô tính vào vai trò quan trọng trong tiến hóa.

Lời giải:

Ưu điểm của tạo nên vô tính là sinh sản tiện lợi trong đk quần thể có số lượng nhỏ

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 7: Hạn chế của sinh sản vô tính là ?

A. tạo ra các thế hệ nhỏ cháu không nhất quán về phương diện di truyền, đề xuất thích ứng khác nhau trước điểu kiện môi trường thay đổi.

B. tạo ra những thế hệ bé cháu đồng hóa về khía cạnh di truyền, đề nghị thích ứng đồng bộ trước điều kiện môi trường thiên nhiên thay đổi.

C. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về phương diện di truyền, cần thích ứng hèn trước điều kiện môi trường xung quanh thay đổi.

D. tạo ra những thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, yêu cầu thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thiên nhiên thay đổi.

Lời giải:

Sinh sản vô tính tạo nên các cá thể con cháu đồng điệu về khía cạnh di truyền, phải thích ứng hèn trước điều kiện môi trường thay đổi, có thể dẫn đến chết hàng loạt.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 8: Khi đk sống biến đổi đột ngột hoàn toàn có thể dẫn đến 1 loạt cá thể động vật hoang dã sinh sản vô tính bị chết, vị sao?

A. Các cá thể giống hệt nhau về thứ hạng gen.

B. Các cá thể khác biệt về hình trạng gen.

C. Do thời tiết tự khắc nghiệt.

D. Tất cả đều sai.

Lời giải:

Khi điều kiện sống đổi khác đột ngột hoàn toàn có thể dẫn đến một loạt cá thể động vật hoang dã sinh sản vô tính bị chết, những cá thể giống hệt nhau về giao diện gen cho nên vì vậy chịu tác động ảnh hưởng của môi trường xung quanh như nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Những hình thức sinh sản vô tính làm sao chỉ có ở cồn không xương sinh sống ?

A. Phân đôi, nảy chồi.

B. Trinh sinh, phân đôi.

C. Trinh sinh, phân mảnh.

D. Phân mảnh, nảy chồi.

Lời giải:

Những hình thức sinh sản vô tính chỉ chạm chán ở động vật không xương sinh sống là phân mảnh với nảy chồi.

Phân đôi gặp gỡ ở sinh vật đối chọi bào

Trinh sinh gặp gỡ ở ong, cá, bò sát..

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 10: Hình thức chế tác vô tính nào gồm cả ở động vật hoang dã đơn bào cùng đa bào?

A. Trinh sinh. 

B. Phân mảnh.

C. Nảy chồi.

D. Phân đôi.

Lời giải:

Hình thức tạo ra vô tính bao gồm cả ở động vật hoang dã đơn bào với đa bào (giun dẹp) là phân đôi.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 11: Hình thức tạo ra vô tính nào gồm ở động vật hoang dã không xương sống và tất cả xương sinh sống ?

A. Phân đôi.

B. Nảy chồi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Lời giải:

Trinh sinh bao gồm ở ong, trườn sát, lưỡng cư nên có ở cả ở động không xương sinh sống và có xương sống

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Có bao nhiêu loài sinh vật dưới đây có vẻ ngoài sinh sản trinh sinh? 

(1). Ong. (2). Loài chuột túi. 

(3). Mối. (4). Ếch. 

(5). Rệp. (6). Kiến. 

(7). Muỗi. (8). Rắn mối đá.

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Lời giải:

Các chủng loại sinh đồ gia dụng có hiệ tượng sinh sản trinh sinh là: 1, 3, 4, 5, 6, 8

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 13: Kiểu tạo nào sau đây bao gồm các giao diện còn lại

A. phân đôi.

B. phân mảnh.

C. nảy chồi.

D. sinh sản vô tính.

Lời giải:

Sinh sản vô tính bao gồm các kiểu A, B, C

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 14: Sinh sản vô tính gồm những kiểu?

A. phân đôi, phân mảnh.

B. phân mảnh, nảy chỗi.

C. nảy chồi, trinh sản.

D. Cả A cùng C.

Lời giải:

Những vẻ ngoài sinh sản vô tính:

Phân mảnh cùng nảy chồi chỉ chạm chán ở động vật hoang dã không xương sống

Phân đôi gặp mặt ở sinh vật 1-1 bào

Trinh sinh gặp gỡ ở ong, cá, trườn sát..

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 15: Hình thức tạo ra vô tính như thế nào ở động vật diễn ra đơn giản và dễ dàng nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Lời giải:

Phân song là đơn giản và dễ dàng nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 16: Hình thức sinh sản vô tính làm sao ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Lời giải:

Phân đôi là dễ dàng nhất vì từ một tế bào → 2 tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Từ một khung hình mẹ chỉ ra đời được 2 khung hình mới kiểu như nhau và đồng nhất mẹ được call là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Lời giải:

Đây là bề ngoài trực phân ở động vật đơn bào.

B sai do nguyên phân có mặt 2 tế bào nhưng không hẳn là cơ thể

C sai vị phân mảnh sinh sản ra nhiều hơn nữa 2 cơ thể

D sai do sinh đôi hoàn toàn có thể tạo ra 2 khung người khác nhau.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 18: Từ một khung hình mẹ chỉ sinh ra được 2 khung người mới kiểu như nhau và tương đồng mẹ được gọi là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Lời giải:

Đây là vẻ ngoài trực phân ở động vật đơn bào.

B sai vì nguyên phân hình thành 2 tế bào nhưng không phải là cơ thể

C sai vị phân mảnh sản xuất ra nhiều hơn nữa 2 cơ thể

D sai bởi sinh đôi hoàn toàn có thể tạo ra 2 khung hình khác nhau.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 19: Phân song là vẻ ngoài sinh sản phổ cập ở

A. giun dẹp cùng giun đất.

B. vi trùng và động vật hoang dã đơn bào.

Xem thêm: Kết Hợp Phần Mềm Anatomy Gồm Bao Nhiêu Chủ Đề, Câu Hỏi Của Nguyễn Thị Mai Hương

C. trùng roi và thuỷ tức.

D. bọt hải dương và trùng đế giày.

Lời giải:

Phân đôi chủ yếu ở vi khuẩn và động vật hoang dã đơn bào, giun dẹp

giun đất sản xuất hữu tính, bong bóng biển, giun dẹp, ruột khoang có các vẻ ngoài nảy chồi, phân mảnh.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 20: Phân song là hình thức sinh sản gồm ở:

A. động vật 1-1 bào và động vật hoang dã đa bào.

B. động vật đơn bào

C. động vật 1-1 bào và giun dẹp.

D. động vật đa bào.

Lời giải:

Phân song là hình thức sinh sản gồm ở động vật đơn bào và giun dẹp.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 21: Mỗi miếng vụn cơ thể mẹ hoàn toàn có thể tái sinh thành một khung người hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp gỡ ở

A. Ruột khoang.

B. Chân khớp ( tôm, cua).

C. Bọt biển.

D. Thằn lằn.

Lời giải:

Đây là hình thức phân mảnh, hình thức này gồm ở bọt biển.

Ruột vùng có hiệ tượng nảy chồi, chân khớp, thằn lằn chế tác hữu tính hoặc vô tính nhưng không hẳn phân mảnh

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 22: Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:

A. trùng roi và bọt biển.

B. bọt biển lớn và giun dẹp.

C. a míp và trùng đế giày.

D. a míp cùng trùng roi

Lời giải:

Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở bọt biển và giun dẹp.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 23: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

A. xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng đã đưa mất nhân, rồi kích ưa thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

B. xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng đã đưa mất nhân, rồi kích ham mê tế bào trứng vẫn được ghép nhân phát triển thành phôi rồi cách tân và phát triển thành cơ thể mới

C. xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng, rồi kích phù hợp tế bào trứng đang được ghép nhân phát triển thành phôi rồi cách tân và phát triển thành khung hình mới

D. xôma, kích phù hợp tế bào trứng đang được cấy nhân cải tiến và phát triển thành phôi rồi phát triển thành khung người mới

Lời giải:

Nguyên tắc của nhân bạn dạng vô tính là đưa nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng đã mang mất nhân, rồi kích phù hợp tế bào trứng đã được ghép nhân trở nên tân tiến thành phôi rồi phát triển thành khung người mới

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 25: Truyền máu thân hai anh em sinh đôi cùng trứng hoàn toàn có thể coi là

A. tự ghép vị hai khung người có giao diện gen trọn vẹn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đấy là hai cơ thể khác nhau.

C. dị ghép, bởi hai cơ thể rất có thể không cùng nhóm máu

D. trường phù hợp này chưa hẳn là ghép mô.

Lời giải:

Truyền máu không được xem là ghép tế bào vì các tế bào huyết này chỉ làm nhiệm vụ vận gửi khí, chăm sóc chất sau đó các tế bào này được sửa chữa bởi các tế bào mới mà cơ thể sản sinh ra.

Nếu ghép tế bào tủy xương hoặc tế bào sinh máu mới được coi là ghép mô.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 26: Ghép tủy thân hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự ghép vị hai cơ thể có hình dạng gen trọn vẹn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể đồng đội sinh đôi thuộc trứng.

C. dị ghép, bởi vì hai cơ thể rất có thể không thuộc nhóm máu.

D. trường phù hợp này không hẳn là ghép mô.

Lời giải:

Ghép tủy giữa hai bạn bè sinh đôi thuộc trứng có thể coi là đồng ghép, vì đó là hai cơ thể đồng đội sinh đôi cùng trứng.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 27: Trường vừa lòng nào sau đây không buộc phải là áp dụng của tạo ra vô tính?

A. Nuôi cây tế bào trong môi trường xung quanh nhân tạo.

B. Ghép cơ quan từ fan này sang bạn khác.

C. Chuyển ren từ loài này sang chủng loại khác.

D. Nhân bản vô tính ở cồn vật.

Lời giải:

Chuyển gen từ loại này quý phái loài không giống là vận dụng của technology gen chứ không phải ứng dụng của chế tạo ra vô tính.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 28: Ứng dụng của tạo thành vô tính ở động vật là?

A. Nuôi cây tế bào trong môi trường xung quanh nhân tạo.

B. Ghép ban ngành từ fan này sang người khác.

C. Nhân bản vô tính ở động vật.

D. Cả A, B với C

Lời giải:

Ứng dụng của chế tạo vô tính ở động vật là: nuôi cây tế bào trong môi trường thiên nhiên nhân tạo; ghép ban ngành từ tín đồ này sang người khác; nhân bản vô tính ở rượu cồn vật.; …

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 29: Dị ghép là ngôi trường hợp

A. lấy tế bào từ nơi này ghép vào chỗ khác trên và một cơ thể.

B. ghép tế bào từ bạn này sang tín đồ khác không cùng huyết thống.

C. ghép tế bào từ người cả nhà em song sinh cùng trứng

D. cấy mô nhân tạo vào khung người sống.

Lời giải:

Dị ghép là ghép mô từ chủng loại này sang loài khác.

A là từ bỏ ghép

C là đồng ghép

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 30: Đồng ghép là ngôi trường hợp

A. lấy mô từ vị trí này ghép vào chỗ khác trên cùng một cơ thể.

B. ghép tế bào từ loại này sang loại khác.

C. ghép mô từ bạn này sang tín đồ khác không thuộc huyết thống.

D. lấy tế bào tự anh/chị/em tuy vậy sinh thuộc trứng ghép cho nhau..

Lời giải:

Đồng ghép là trường hợp rước tế bào từ bỏ anh/chị/em song sinh thuộc trứng ghép mang lại nhau..

Dị ghép là ghép tế bào từ loài này sang loại khác.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 31: Hình thức tạo nên vô tính nào ở động vật hoang dã sinh ra được rất nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

A. Nảy chồi.

B. Phân đôi

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Lời giải:

Phân mảnh tạo nên nhiều thành viên con nhất là vì mỗi miếng của khung hình mẹ đều rất có thể hình thành cơ thể con.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32: Hình thức tạo vô tính như thế nào ở động vật sinh ra được ít cá thể nhất xuất phát từ một cá thể mẹ?

A. Nảy chồi.

B. Phân đôi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Lời giải:

Phân đôi tạo thành ít thành viên con tuyệt nhất là vì các lần phân đôi của khung hình mẹ chỉ có thể hình thành 2 cơ thể mới

Đáp án phải chọn là: B

Câu 33: Để vậy thận cho một bệnh dịch nhân, trường hòa hợp nào dưới đây cho công dụng tốt nhất?

A. dùng thận của ba hoặc người mẹ để nạm thế.

B. người mang đến thận là vợ (hoặc chồng) của dịch nhân.

C. chỉ cần tín đồ cho thận tất cả cùng team máu với những người bệnh

D. dùng thận của anh ý (chị, em) song sinh với người bệnh.

Lời giải:

Trường hợp sử dụng thận của anh (chị, em) song sinh với người bệnh cho công dụng tốt tốt nhất là vì cỗ gen của mình giống nhau rất có thể coi như sự tự ghép.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 34: Ở ong, các ong thợ

A. gồm toàn ong mẫu không có chức năng sinh sản.

B. gồm toàn ong đực không có chức năng sinh sản.

C. gồm toàn ong cái có khả năng sinh sản.

D. có thể tất cả ong đực và chiếc nhưng ko sinh sản.

Lời giải:

Ở loài ong bao gồm 3 loại ong:

Ong chúa, là con cái (2n) có công dụng sinh sảnOng đực (n) chỉ có trách nhiệm thụ tinh mang đến trứngOng thợ là những con ong dòng (2n) cơ mà không có chức năng sinh sản, chỉ làm trách nhiệm kiếm nạp năng lượng và bảo đảm an toàn tổ.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 35: Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, kia là

A. kiểu tạo vô tính tái sinh.

B. chỉ là sự việc tái sinh một bộ phận cơ thể.

C. kình thức sản xuất phân mảnh.

D. một kiểu của việc sinh trưởng.

Xem thêm: Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki Cho 3 So, Please Wait

Lời giải:

Cái đuôi bắt đầu của thằn lằn chưa hẳn là một khung người nên phía trên chỉ được coi là sự tái sinh một bộ phận cơ thể.