Tiếng Anh 7 Tập 2

     

Viết một quãng văn ngắn về một phương tiện về sau ở bài học này. Bao gồm cả những vấn đề và đa số lựa chọn về phương tiện.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 2


1. Look at the picture. Which vì chưng you think are the correct options below?

(Nhìn vào hình. đều ý kiến bên dưới em nghĩ về đúng?)

*

Hướng dẫn giải:

1. Can

2. Doesn’t

3. Easy

4. Can’t

5. Is

Tạm dịch:

1. Phương tiện đi lại này rất có thể bay được.

2. Nó ko cần fan lái.

3. Học giải pháp lái phương tiện này thì dễ.

4. Họ không thể sở hữu chúng hôm nay.

5. Nó siêu nhanh.

2. Now listen and check your answers.

(Bây tiếng nghe và kiểm tra câu vấn đáp của em.)

Click tại đây để nghe:

Audio script:

I’m here at Noi Bai Airport lớn tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago.

So this vehicle is gọi TF-X™. It was designed in 2013. But it will take a couple of years before you can own yours. It’s a kind of driverless car & airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph — impressive, isn’t it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to lớn drive a TF-X™ is simple: you’ll be able to bởi it just after a few hours!

Dịch Script:

Tôi ở đây tại sân bay Nội bài để cho chính mình biết về chiếc xe bay tuyệt vời và hoàn hảo nhất này. Nó vừa hạ cánh tại sân bay cách đó 15 phút.

Vì vậy, mẫu xe này được call là TF-X ™. Nó được thiết kế vào năm 2013. Nhưng lại nó đang mất một vài năm trước khi bạn cũng có thể sở hữu. Đó là một trong loại xe cùng máy bay không fan lái. Nó có rất nhiều lợi ích. Với hệ thống tự động của nó, chiếc xe có thể tránh giao thông. Nó có tốc độ 300 kph - ấn tượng, phải không? Nó có bốn nơi ngồi, bởi vậy gia đình hoặc anh em của chúng ta có thể tham gia chuyến đi. Điều thú vị nhất là học biện pháp lái xe pháo một chiếc TF-X ™ rất đối kháng giản: các bạn sẽ có thể làm cho điều đó chỉ sau vài giờ!

3. Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời những câu hỏi sau)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. - The vehicle is called TF-X.

Xem thêm: Đất Là Gì? Khái Niệm Về Đất, Bản Chất Và Thành Phần Hữu Cơ Trong Đất Chiếm Từ

2. - It can travel at 300km/h.

3. - It was designed in 2013.

Tạm dịch:

1. Tên của phương tiện đi lại là gì?

- phương tiện đi lại này được điện thoại tư vấn là TF-X.

2. Nó hoàn toàn có thể chạy nhanh như vậy nào?

- Nó hoàn toàn có thể đi 300km bên trên giờ.

3. Nó có thiết kế vào năm nào?

- Nó được thiết kế với vào năm 2013.

4. Tick (v) the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording.

(Chọn (*) những lợi ích của phương tiện đi lại được kể trong bài bác nghe.)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

1. Nó rất có thể tránh giao thông.

2. Nó có thể tránh tiết trời xấu. - not mention (không đề cập)

3. Nó đi nhanh.

4. Chúng ta cũng có thể mời 3 người thân hoặc bạn bè đi cùng chúng ta trong xe pháo đó cùng lúc. 

5. Học bí quyết lái xe khá thì đối kháng giản.

5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts và opinions about the vehicle.

(Viết một quãng văn ngắn về một phương tiện sau này ở bài học này. Bao hàm cả những vấn đề và rất nhiều lựa chọn về phương tiện)

*

Hướng dẫn giải:

It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine và create the electricity for the plane. It maybe a great invention helping to lớn create the energy và protect environment.

Xem thêm: Vì Sao Xe Xuống Dốc Nhường Xe Lên Dốc, Xe Nào Phải Nhường Đường?

Tạm dịch:

- thương hiệu giao thông

- nó trông như vậy nào

- công dụng như gắng nào

- chúng ta nghĩ gì về nó

Nó là thứ bay năng lượng mặt trời. Nó trông auto bay thường thì nhưng nó tất cả tấm pin phương diện trời trên cánh. Tấm pin đang nhận ánh nắng mặt trời và tạo thành nguồn điện mang lại máy bay. Nó có lẽ rằng là một phát minh sáng tạo lớn giúp sản xuất ra tích điện và bảo đảm an toàn môi trường.

6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Vì chưng you agree or disagree with your friend"s opinions?

(Trao đối bài viết với các bạn học. Tìm câu nào là việc thật, câu như thế nào là ý kiến. Em có chấp nhận hoặc không gật đầu đồng ý với ý kiến của công ty học?)