Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là :

     
Số bé xíu nhất có tía chữ số khác nhau là số nào?; Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là … vào Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề với đáp án không hề thiếu phía bên dưới đây


*

1.Bạn sẽ xem: Số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 chữ số làĐúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Bạn đang xem: Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là :

Viết số:

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé bỏng nhất có bố chữ số khác biệt là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Cực hiếm của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Quý hiếm của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Trên bãi cỏ tất cả 24 bé trâu, số trâu thấp hơn số bò 7 con. Trên bến bãi cỏ gồm bao nhiêu nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm một vài biết tổng của số đó với số bé dại nhất có tía chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.


*

Hình vẽ bên có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho cha chữ số: 2; 0; 4

b) tìm tổng cùng hiệu của số lớn nhất và số nhỏ tuổi nhất.

Xem thêm: Thực Hành So Sánh Về Cây Công Nghiệp Lâu Năm, Địa Lí 12 Bài 38 (Ngắn Nhất): Thực Hành

7. Một cửa ngõ gàng bán lần đầu tiên 246kg gạo, lần sản phẩm công nghệ hai bán nhiều hơn nữa lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần vật dụng hai siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách tất cả hai ngăn. Chống trên tất cả 275 quyển sách. Ngăn dưới có 170 quyển. Người ta kéo ra ở mỗi chống 70 quyển làm cho mượn. Hỏi bây giờ tủ sách tất cả bao nhiêu quyển sách? (Giải bằng hai cách)

1.0. Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )


*

1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho bố chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số có ba chữ số không giống nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số nhỏ bé nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là: 624

Hiệu của số lớn số 1 và số bé nhất là: 216

7. Một cửa ngõ gàng phân phối lần trước tiên 246kg gạo, lần thiết bị hai bán nhiều hơn lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần máy hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần thứ hai siêu thị bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. cách 1:

Số sách còn lại ở ngăn trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách còn sót lại ở chống dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn lại ở tủ sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách lúc đầu tủ sách gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn lại ở gác sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0.

Xem thêm: Sgk Lịch Sử Lớp 5 Bài 4 Cách Mạng Mùa Thu Và Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập

Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)