SOẠN ANH VĂN 9 UNIT 3 SKILLS 2

     

3. Which of the following expressions are more likely to lớn be used by Miss Sweetie when she gives advice?


Task 1a. Listen to lớn an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

Bạn đang xem: Soạn anh văn 9 unit 3 skills 2

(Nghe bài vấn đáp cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên răn của tập san 4Teen. )

*

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how vày you like this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I"m living my teenage years again! ( laugh) But really, it"s great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult lớn give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time to think of the best possible advice that I can give. I think it"s most important that we put ourselves r other people"s shoes.

Interviewer: So it"s about being able lớn empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even so, we also need khổng lồ be very careful about how lớn put the advice into words. We need to be sensitive... It"s not only -about giving the best solution, it"s also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to...’ rather than ‘You ought to..Or perhaps ‘I think you should...’ for me sounds much better than ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy mình thích công bài toán này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, hết sức nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đã sống trong thời gian thiếu niên của mình một lần nữa!). Tuy nhiên thực sự, thật hay khi tôi rất có thể giúp fan hâm mộ thân yêu thương của công ty chúng tôi theo cách này.

Người phỏng vấn: Bạn bao gồm cảm thấy khó khăn khi chỉ dẫn lời khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... Tôi dành thời hạn để suy nghĩ về lời khuyên có ích nhất mà lại tôi rất có thể đưa ra. Tôi nghĩ về điều quan trọng nhất là công ty chúng tôi đặt bản thân vào vị trí của fan khác.

Người phỏng vấn: Vì vậy, chính là về việc rất có thể cảm thông ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, cửa hàng chúng tôi cũng rất cần được rất cảnh giác về cách đưa lời khuyên răn vào lời nói. Bọn họ cần phải nhanh nhạy ... Đó không chỉ là chiến thuật tốt nhất, mà còn giúp người đó vượt qua những cảm giác tiêu cực. Ví dụ: tôi thường thực hiện ‘Có thể là một ý tưởng hay…” thay do ‘Bạn nên…’. Hoặc chắc hẳn rằng "Tôi nghĩ chúng ta nên ..." cùng với tôi nghe tuyệt hơn các so với ‘Bạn phải…’.


Task 1b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice khổng lồ people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her khổng lồ come up with a piece of advice.

5. She thinks khổng lồ give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. Likes

2. No longer in

3. Not easy

4. Takes time

5. Need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie thích quá trình của cô ấy như một nhà tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không hề ở vào tuổi vị thành niên của cô ấy.)

3. She thinks giving advice to people is not easy.

(Cô nghĩ tư vấn cho mọi bạn là ko dễ.)

4. It takes time for her to lớn come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời gian để đưa ra một lời khuyên.)

5. She thinks khổng lồ give good advice we need to empathise with people.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Gdcd 8 Bài 1: Tôn Trọng Lẽ Phải, Trả Lời Câu 4 Trang 5

(Cô ấy nghĩ để đưa ra được lời khuyên răn tốt chúng ta cần đồng cảm với tất cả người.)


Task 2: Answer the questions. 

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều mà cô Sweetie thích hợp về các bước của mình là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy nói gì là quan trọng nhất khi cho người khác lời khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy nghĩ rằng ngữ điệu được sử dụng để lấy ra lời khuyên răn cũng quan lại trọng?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, & she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm giác như cô ấy vẫn sống trong thời gian tuổi thiếu hụt niên một lượt nữa, và cô ấy thích hỗ trợ độc giả bằng phương pháp cho bọn họ lời khuyên.)

2. She said it"s most important that we put ourselves in other people"s shoes.

(Cô ấy nói điều đặc biệt nhất là công ty chúng tôi đặt mình vào vị trí của người khác.)

3. Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì ngữ điệu nên được áp dụng một cách nhạy cảm để tín đồ đó rất có thể vượt qua xúc cảm tiêu cực.)


Task 3. Which of the following expressions are more likely khổng lồ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm như thế nào sau đây có công dụng được cô Sweetie cần sử dụng khi đưa ra lời khuyên.)

1. ‘You ought khổng lồ talk lớn her.’

("Bạn nên nói chuyện với cô ấy.")

2. ‘I think you should talk khổng lồ her.’

("Tôi nghĩ bạn nên nói cùng với cô ấy.")

3. ‘You must talk to lớn her.’

("Bạn phải nói cùng với cô ấy.")

4. ‘You have khổng lồ talk khổng lồ her.’

("Bạn nên nói với cô ấy.")

5. ‘It might be a good idea khổng lồ talk khổng lồ her.’

("Đó có thể là một ý tưởng phát minh hay khi nói chuyện với cô ấy.")

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes


Task 4. Look at 2, A Closer look 1 và give one piece of advice to lớn each student 

(Nhìn vào bài 2 phần A Closer Look 1 và chỉ dẫn lời khuyên cho mỗi học sinh.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths lớn help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn sẽ nghĩ tới việc nhờ một người chúng ta tự tin về toán học góp mình chưa? chắc hẳn rằng bạn chỉ việc luyện tập nhiều hơn một chút.)

Lời giải đưa ra tiết:

B. I know how you feel, but I don"t think you should worry about this change. It"s normal, & it shows that you"re growing up.

(Tôi biết bạn cảm thấy cầm nào, dẫu vậy tôi ko nghĩ bạn nên lo lắng về sự biến đổi này. Nó là bình thường, và nó cho thấy thêm bạn đang phệ lên.)

C. If I were you, I wouldn"t have too high expectations. I would vì chưng my best in the exam, but I don"t think it"s a good idea lớn feel so stressed.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tồn tại kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ cố gắng làm rất tốt trong kỳ thi, nhưng mà tôi không nghĩ cảm xúc quá căng thẳng mệt mỏi là điều tốt.)

D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.

(Bạn có nghĩ về kể bài toán này với phụ huynh không? Họ rất có thể nghĩ ra một phương án tốt để giúp bạn.)

E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks và then tackle them one by one.

(Có lẽ sẽ bổ ích khi cân nhắc chia trách nhiệm lớn này thành những nhiệm vụ nhỏ dại hơn với sau đó giải quyết và xử lý từng dòng một.)

F. It might be a good idea lớn talk about this lớn someone. Have you thought about turning khổng lồ your teacher for help?

(Nó hoàn toàn có thể là một ý tưởng phát minh hay khi nói đến điều này với ai đó. Các bạn có nghĩ về việc nhờ sự trợ giúp của giáo viên của doanh nghiệp không?)


Task 5. A. Write a short cảnh báo to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 khổng lồ you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn ngắn cho tới cô Sweetie xin lời răn dạy về vấn đề chạm chán ở ngôi trường hoặc với đồng đội mình. Thực hiện "Xin lời khuyên" ở trong phần Skills 1 trang 32. Kí bởi tên chưa phải tên thật.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the city. I love my school, my teacher và my parents. But this year, I have to lớn learn too much. My parents want me khổng lồ become an engineer so I must try my best lớn enter the best university. Beside that, I have lớn travel far to lớn learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I vì chưng not have time for myself. I vị not know how to lớn tell with my parents about this problem. Could you give me some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân mến,

Cháu đang học lớp 9 tại 1 trường trong thành phố. Cháu yêu trường, gia sư và ba bà bầu mình. Nhưng năm nay, cháu buộc phải học khôn cùng nhiều. Phụ huynh muốn cháu đổi mới kĩ sư chính vì như vậy cháu phải nỗ lực hết sức để vào được trường đại học xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, con cháu còn phải ra đi để học tập tiếng Anh. Ngày vào cuối tuần của cháu kín lịch cùng với lớp học nhạc, học bơi... Cháu không có thời gian dành cho phiên bản thân. Cháu ko biết làm sao để nói với bố mẹ mình về sự việc này.


Task 5b

5b. As a whole class, put the notes in a pile & take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) lớn give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

Xem thêm: 1 Fara Là Điện Dung Của Một Tụ Điện Mà, Fara Là Điện Dung Của Một Tụ Điện Mà

(Cả lớp tập hợp những chú ưng ý và có tác dụng 1 loại chú ham mê khác. Viết 1 câu vấn đáp ngắn gọn gàng (2 - 3 câu) để lấy ra lời khuyên về vấn đề. Sử dụng mục " Đưa lời khuyên" để làm.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk khổng lồ your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents khổng lồ rearrange it so that you can have time khổng lồ relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô nghĩ cháu nên thủ thỉ với bố mẹ về trường hợp này và nói mang đến họ biết điều mà cháu thực sự hy vọng muốn. Còn về định kỳ học, cháu phải đề nghị bố mẹ sắp xếp lại để nhưng mà cháu có thể có thời hạn thư giãn. Điều đó sẽ giỏi cho không chỉ sức khỏe thể chất nhiều hơn cho sức khỏe ý thức của cháu.)