Soạn bài đa giác đa giác đều

     
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Lý do hình tất cả năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA sinh hoạt hình 118 không phải là đa giác

Xem giải mã
Bạn đang xem: Soạn bài đa giác đa giác đều

Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Lý do các đa giác nghỉ ngơi hình 112, 113, 114 chưa phải là nhiều giác lồi?

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Quan gần cạnh đa giác ABCDEG làm việc hình 119 rồi điền vào địa điểm trống trong số câu sau.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy vẽ các trục đối xứng và trung ương đối xứng của từng hình 120a, b, c, d (nếu có)

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Mang đến ví dụ về đa giác ko đều trong mỗi trường hợp sau

Xem lời giải


bài xích 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD

Xem giải mã


bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Điền số phù hợp vào những ô trống trong bảng

Xem giải thuật


bài bác 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Tính số đo từng góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Xem giải thuật
Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Lớp Sâu Bọ Có Những Đặc Điểm Chung Nào Sau Đây

Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: A Closer Look 1 Unit 4 Lớp 7 A Closer Look 1, A Closer Look 1 Trang 40 Unit 4 Tiếng Anh 7 Mới

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.