SOẠN COMMUNICATION UNIT 4 LỚP 8

     

(Nhìn vào rất nhiều hình hình ảnh bên dưới. Tuân theo cặp, thảo luận những điểm khác nhau giữa chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

In the first picture, people are sitting on the mat khổng lồ have the meal. People are using the chopsticks và bowls. The main foods are soup, boiled vegetable, rice,...

Bạn đang xem: Soạn communication unit 4 lớp 8

In the second picture, they are sitting around the dinning table. They are using cutlery. Their main foods are bread, vegetables...

Tạm dịch:

Trong hình đầu tiên, fan ta đang ngồi trên ván cần sử dụng bữa. Họ đang sử dụng đũa và chén. Thức ăn đó là canh, rau củ luộc, cơm...

Trong hình sản phẩm hai, họ sẽ ngồi quanh bàn ăn? họ đang cần sử dụng dao. Thức ăn chính là bánh mì, rau...

2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false).

(Đọc đều câu sau về phong thái dùng bữa sinh sống Anh. Làm theo cặp. Viêt đúng (T) tuyệt sai (F).)

*

Hướng dẫn giải:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

6. F

7. F

8. T

Tạm dịch:

1. Dao được dặt phía trái và nĩa được đặt bên phải. 

2. Các bạn không nên chỉ có thể răng của nĩa hướng ra trong xuyên suốt bữa ăn. 

3. Fan ta áp dụng cùng dao để ăn uống món chính và tráng miệng. 

4. Khi bữa tiệc kết thÚ£, bạn nên được sắp xếp dao và nĩa lên đĩa.

5. Chúng ta cũng có thể dùng nĩa mình để mang thêm thức nạp năng lượng từ dĩa. 

6. Bạn nên sử dụng dao để giảm bánh mì.

Xem thêm: Đáp Án Khoa Học Tự Nhiên 2021 Chính Thức Của Bộ Gd&Đt, Đáp Án Tổ Hợp Tự Nhiên 2021

7. Khách nên bước đầu ăn trước khi chủ bắt đầu ăn. 

8. Chúng ta nên hỏi ai đó chuyền dĩa mang lại bạn. 

3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britian and check your answers.

(Bây giờ, nghe Nick đưa ra bài xích thuyết trình vể cách nhà hàng siêu thị ở Anh và kiểm soát câu vấn đáp của bạn.)

Click tại đây để nghe:

Audio script:

In the UK, we eat around the dining table. We follow lots of table manners. Fristly, we use cutlery — you know, knives, forks and spoons - khổng lồ eat most of the food. We hold the fork in the left hand và the knife in the right. You should hold the handle of the knife in your palm and your fork in the other hand with the prongs pointing downwards. There is also a spoon và a fork for dessert. When you finish eating, you should place your knife và fork with the prongs upwards on your plate. Secondly, you should never use your own cutlery to lớn take more food from the serving dish — use the serving spoon. Now if there’s bread on the table, you can use your hands to take a piece. Then break off a small piece of bread và butter it. Thirdly, if you are a guest, you have lớn wait until the host or hostess starts eating và you should ask another person khổng lồ pass the food. Next, never chew with your mouth mở cửa and don’t talk with food in your mouth...

Dịch Script:

Ở Anh, cửa hàng chúng tôi ăn bàn tròn vào bữa tối. Chúng tôi có nhiều quy tắc bên trên bàn ăn. Cửa hàng chúng tôi sử dụng dao - các bạn biết đấy, dao, dĩa và thìa - để ăn nhiều phần thức ăn. Cửa hàng chúng tôi cầm nĩa nghỉ ngơi tay trái và nhỏ dao ở bên phải. Chúng ta nên giữ tay nỗ lực của con dao trong thâm tâm bàn tay của doanh nghiệp và nĩa của người sử dụng trong tay khác với những ngạnh trỏ xuống dưới. Ngoài ra còn có một chiếc muỗng và một cái nĩa cho món tráng miệng. Khi chúng ta ăn xong, bạn nên được sắp xếp con dao với nĩa của người sử dụng với những ngạnh lên trên đĩa của bạn. Sản phẩm hai, chúng ta không khi nào nên áp dụng dao kéo của riêng biệt bạn để đưa món nạp năng lượng chung - thực hiện muỗng chung. Bây giờ nếu có bánh mỳ trên bàn, bạn có thể dùng tay để mang một miếng. Sau đó bẻ một miếng bánh mì nhỏ và quệt bơ nó. Vật dụng ba, nếu bạn là khách, chúng ta phải đợi cho tới khi người sở hữu nhà hoặc chủ nhà bắt đầu ăn và bạn nên nhờ tín đồ khác đưa thức ăn. Tiếp theo, không bao giờ nhai vạc ra tiếng cùng không thủ thỉ với thức ăn uống trong mồm ...

4. Work in pairs. Discuss if you folow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?

(Làm theo cặp. đàm luận thử em có theo cách dùng bữa trong mái ấm gia đình em. Gồm cách nào nhưng em nên theo không?)

*

Tạm dịch:

1. Bọn họ ngồi quanh một mâm bên trên ván để cần sử dụng bữa.

2. Bọn họ sử dụng bát và đũa. (OK)

3. Khi nhai thức ăn chúng ta không phải nói. (OK)

4. Chủ nhà mời đầy đủ người ban đầu bữa ăn. (OK)

5. Chủ nhà đề nghị giao hàng thức nạp năng lượng cho khách. (OK)

6. Khi họ ăn xong, chúng ta để đũa lên mồm chén. (OK)

5. There is a British exchange student in your class. You invite her to lớn dinner at your home. Play the following roles.

(Có một học sinh trao đổi người chúng ta Anh vào lớp bạn. Bạn mời cô ấy dùng bữa sống nhà. Đóng vai.)

*

Tạm dịch:

Minh - Jessica

Minh: xin chào Jessica! Gia đình bạn thích mời chúng ta đến ăn uống tối.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 9 Bài 26 : Vùng Duyên Hải Nam, Bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (Tiếp Theo)

Jessica: Tuyệt... nhưng mình lần khần gì về kiểu cách dùng bữa của người nước ta cả.