SOẠN ĐỊA LỚP 10 BÀI 10

     
*

*

Lý thuyết Địa lí 10 bài bác 10. Thực hành. Thừa nhận xét về việc phân bố những vành đai hễ đất. Núi lửa và các vùng núi trẻ em trên phiên bản đồ


Lý thuyết Địa lí 10 bài xích 10. Thực hành. Nhấn xét về việc phân bố những vành đai động đất. Núi lửa và các vùng núi con trẻ trên bản đồ

I. MỤC TIÊU THỰC HÀNH

1. Kiến thức

- hiểu rằng sự phân bố những vành đai hễ đất, núi lửa và những vùng núi trẻ trên vậy giới.

Bạn đang xem: Soạn địa lớp 10 bài 10

- dìm xét được quan hệ giữa sự phân bố các vành đai cồn đất, núi lửa, những vùng núi trẻ em với các mảng kiến tạo.

2. Kĩ năng

- xác minh được trên bạn dạng đồ những vành đai đụng đất và những vùng núi trẻ con trên thay giới.

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Xác định các vành đai hễ đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bạn dạng đồ

a) những vùng núi lửa, đụng đất

- khoanh vùng Địa Trung Hải.

Xem thêm: Phần 1: Getting Started Trang 58 Unit 10 Sgk Tiếng Anh 11 Mới

- khu vực Đông Phi.

b) những vùng núi trẻ

- Châu Á: Hymalaya

- Châu Mĩ: Cooc-đie, An-đét

- Châu Âu: An-pơ, Cap-ca, Pirênê

2. Thừa nhận xét sự phân bố các vành đai cồn đất, núi lửa, những vùng núi trẻ

- các vành đai rượu cồn đất, núi lửa và các vùng núi trẻ con thường phân bổ trùng khớp nhau.

- những vành đai động đất, núi lửa, những vùng núi trẻ hay nằm ở các vùng tiếp xúc của những mảng thạch quyển.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 8 Gương Cầu Lõm, Soạn Vật Lí 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

3. Nguyên nhân

- Khi những mảng xây đắp dịch chuyển, xô chờm sát vào nhau hay tách bóc dãn xa nhau chừng thì trên vùng xúc tiếp giữa bọn chúng sẽ xảy ra những hiện tượng cồn đất, núi lửa và các hoạt động kiến tạo núi.