Soạn tiếng anh 8 unit 7 looking back

     

Tôi sống sống ngoại ô tp ở Việt Nam. Từ thời điểm cách đây 3 năm, làng mạc tôi rất thật sạch sẽ và xinh đẹp, cùng với cánh đồng lúa cùng cây xanh.


Vocabulary (Từ vựng)

1. Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 8 unit 7 looking back

(Hoàn thành những câu với hiệ tượng đúng của những từ vào ngoặc đơn.)

*

Hướng dẫn giải:

(1) pollution

(2) contaminated

(3) death

(4) Poisonous

(5) pollutants

Tạm dịch:

Tôi sống sinh sống ngoại ô tp ở Việt Nam. Cách đây 3 năm, buôn bản tôi rất sạch sẽ và xinh đẹp, cùng với cánh đồng lúa cùng cây xanh. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, vài nhà máy đã xuất hiện trong xã tôi. Chúng gây ra sự độc hại nước nghiêm trọng. Bằng vấn đề thải hóa học thải công nghiệp vào hồ. Nước bị ô nhiễm đã dẫn đến cái chết của động vật hoang dã dưới nước và cây cỏ. Hầu hết tòa nhà dân cư cao cũng thay thế sửa chữa những cánh đồng lúa. Ngày càng không ít người dân dẫn đến có tương đối nhiều xe hơi với xe máy. Khí ô nhiễm và độc hại từ đa số xe cộ này là chất gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

2. Write types of pollution in the word web.

(Viết những loại ô nhiễm và độc hại trong màng lưới từ.)

*

Hướng dẫn giải:

Type of pollution 

1. Radioactive pollution 

2. Noise pollution 

3. Visual pollution 

4. Thermal pollution 

5. Water pollution 

6. Land pollution 

7. light pollution 

8. Air pollution 

Tạm dịch:

Loại ô nhiễm

1. ô nhiễm phóng xạ

2. ô nhiễm tiếng ồn

3. ô nhiễm tầm nhìn

4. độc hại nhiệt

5. ô nhiễm nước

6. ô nhiễm đất

7. ô nhiễm ánh sáng

8. độc hại không khí

3. Rewrite the sentences, using the words in brackets.

(Viết lại các câu, sử dụng những từ vào ngoặc đơn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. The residents of the street cannot sleep because of the loud noise from the music club.

2. Vy had a stomachache since she ate a big dinner

3. The road in front of my house was flooded due to the heavy rain.

4. His mother is unhappy because his room is untidy.

5. Too much carbon dioxide (CO2) in the atmosphere causes global warming. 

Tạm dịch:

1. Những dân cư của phố này không thể ngủ được chính vì tiếng ồn phệ từ câu lạc cỗ âm nhạc.

2. Vy bị căn bệnh đau bao tử chính vì cô ấy đã ăn một bữa tối thật nhiều.

3. Con đường phía trước công ty tôi bị lụt vì mưa lớn.

4. Chị em anh ấy ko vui chính vì phòng anh ấy không gọn gàng.

5. Quá nhiều khí CO2 trong bầu không khí gây cho nên việc ấm lên của trái đất.

Grammar (Ngữ pháp)

4. Put the verbs in bracket into the correct form.

(Đặt hầu hết động từ trong ngoặc đối kháng theo bề ngoài đúng của chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Wont be; don’t take

2. Continue; will be

3. were/was; would wear

4. Do; will see

5. Would... Travel; didn’t have

6. Wouldn’t be; didn’t take care

Tạm dịch:

1. Sẽ không còn thể cứu lấy Trái khu đất nếu bọn họ không hành động ngay bây giờ.

2. Nếu ánh nắng mặt trời thế giới tiếp tục tăng lên, sẽ sở hữu ít tuyết hơn.

3. Ví như tôi là bạn, tôi sẽ mang mẫu trùm tai lúc đi đến hòa nhạc.

4. Nếu bọn họ không làm cái gi để ngăn sự ấm dần lên của Trái đất, chúng ta sẽ thấy sự đổi khác lớn trong tương lai.

5. Nếu bạn có mẫu xe sản phẩm này, bạn sẽ đi phượt khắp thế giới như cầm nào?

6. Vườn công ty chúng tôi thật đẹp sẽ không có ngẫu nhiên hoa nào nếu như chị tôi không âu yếm nó từng ngày.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Những Đứa Trẻ (Trích Thời Thơ Ấu), Soạn Bài: Những Đứa Trẻ (Trích Thời Thơ Ấu)

5. Complete the sentences, using your own ideas.

(Hoàn thành các câu, sử dụng ý kiến riêng của em.)

*

Hướng dẫn giải:

1. If I were an environmentalist, I would save the world.

2. If our school had a big garden, I would plant a lot of flowers.

3. If the lake wasn’t polluted, there would be many fishes alive.

4. If we have a day off tomorrow, we will go the the park.


1. Ví như tôi là một trong những nhà môi trường thiên nhiên học, tôi đang cứu nhân loại này.

2. Giả dụ trường tôi tất cả một vườn lớn, tôi vẫn trồng thật những hoa.

3. Trường hợp hồ không trở nên ồ nhiễm, sẽ có tương đối nhiều cá còn sống.

4. Nếu họ có một ngày nghỉ vào ngày mai, bọn họ sẽ đi đèn còng viền.


5. Nếu bạn muốn làm nào đó cho địa cầu này, bạn nên hoàn thành xả rác trước tiên đã.

Communication (Giao tiếp)

6. Work in groups. Discuss what you would vì chưng or say in each situation.

(Làm theo nhóm. Trao đổi những gì em làm cho hoặc nói trong những tình huống.)

*

Hướng dẫn giải:

1. You should not to do this và I will warn people about your wrong action.

2. You should wear earplugs khổng lồ protect your ears & not to vì much.

3. You should put them in the right place & make the room tidy.

4. You should take a shower khổng lồ save water.

Tạm dịch:

1. Mặt hàng xóm bạn xả rác gần đơn vị bạn.

Xem thêm: Các Đặc Trưng Cơ Bản Của Nhà Nước Pháp Quyền Xhcn Việt Nam, Nhà Nước Là Gì

Bạn cấm kị điều đó cùng mình sẽ cảnh báo mọi bạn về hành vi sai trái của bạn.