Soạn tiếng anh lớp 8 unit 4 our past

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past cụ thể đầy đủ những phần theo nội dung Unit 1 lớp 8 giúp học viên làm bài xích tập tiếng Anh 8 dễ ợt hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài bác tập trắc nghiệm bao gồm đáp án theo từng unit giúp học sinh học giỏi môn giờ đồng hồ Anh 8.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 8 unit 4 our past


Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

Getting started (trang 38): Look at the picture. Write the names of the things that do not...

Xem lời giải

Listen & read (trang 38, 39): Grandma: This is me, Nga. I used to lớn live on a...

Xem lời giải

Speak (trang 40, 41): Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way...

Xem thêm: Soạn Bài Hiên Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia (Thân Nhân Trung)

Xem lời giải

Listen (trang 41): Listen lớn the story. Write the letter of the most suitable...

Xem lời giải

Read (trang 41, 42): Once a poor farmer had a daughter named Little Pea...

Xem lời giải

Write (trang 42, 43): Complete the story. Use the verbs in the box...

Xem thêm: Vì Sao Gọi Là Cơ Xương Mà Gọi Là Gãy Dương Vật? Tại Sao Gọi Là Mô Cơ Vâncơ Trơn Cơ Tim

Xem lời giải

Language focus (trang 44): Write the past simple form of each verb...

Xem lời giải

Unit 5: Study habits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life & city life

Unit 9: A first-aid course1 56 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn chủng loại lớp 8

biên soạn văn 8 (ngắn nhất)

biên soạn văn 8 (hay nhất)

bắt tắt công trình Ngữ văn 8


chất hóa học 8

những dạng bài tập hóa học lớp 8

Đề thi hóa học 8

triết lý Hóa học 8

Giải vở bài tập chất hóa học 8

Giải sbt hóa học 8

Giải sgk chất hóa học 8


vật Lí 8

Đề thi vật dụng Lí 8

triết lý Vật Lí 8

Giải sbt đồ Lí 8

Giải sgk thiết bị Lí 8


Toán 8

định hướng Toán 8

các dạng bài tập Toán lớp 8

bài tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


giờ đồng hồ Anh 8

Giải sbt giờ Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ Anh 8

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8 (thí điểm)

Đề thi giờ đồng hồ Anh 8


Tin học tập 8

Giải sgk Tin học 8


lịch sử hào hùng 8

Đề thi lịch sử vẻ vang 8

Giải Tập bạn dạng đồ lịch sử 8

Giải vở bài xích tập lịch sử vẻ vang 8

kim chỉ nan Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử hào hùng 8


Sinh học 8

triết lý Sinh học tập 8

Giải sgk Sinh học tập 8

Giải vở bài xích tập Sinh học tập 8


giáo dục và đào tạo công dân 8

kim chỉ nan Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 8


Địa Lí 8

Đề thi Địa lí 8

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

kim chỉ nan Địa Lí 8


*

reviews
liên kết
chế độ
liên kết