Task 2 Unit 16 Lớp 11

     
A. READING trang 178 sgk tiếng Anh 112. While you read trang 179 sgk tiếng Anh 11B. SPEAKING trang 181 sgk giờ đồng hồ Anh 11C. LISTENING trang 182 sgk tiếng Anh 112. While you listen trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11E. Language Focus trang 185 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 185 sgk tiếng Anh 11F. Thử nghiệm YOURSELF F trang 187 sgk tiếng Anh 11H. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 16. The wonders of the world trang 178 sgk giờ Anh 11 bao hàm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập gồm trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 với 4 tài năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, tự vựng,.. Sẽ giúp các em học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Task 2 unit 16 lớp 11

Unit 16. The wonders of the world – các kì quan thế giới

A. READING trang 178 sgk tiếng Anh 11

1. Before you read trang 178 sgk tiếng Anh 11

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.

(Dưới đấy là hai kì quan nhân tạo nổi tiếng. Quan sát vào bọn chúng và vấn đáp các câu hỏi.)

*

1. Can you name these two wonders of the world?

2. Where vì chưng you think they are located?

3. What bởi vì you know about them?

Answer: (Trả lời)

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, và the Taj Mahal in India.

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. Và the Taj Mahal was built from 1630 to lớn 1652 by an Indian king.

Tạm dịch:

1. Bạn cũng có thể kể tên cho hai kỳ quan trái đất này? ⇒ hai kỳ quan là Đại Kim từ bỏ tháp Cheop (Khufu), cùng Taj Mahal.

2. Các bạn nghĩ bọn chúng ở đâu? ⇒ Kim từ bỏ tháp Cheop to tướng là sống Cairo, Ai Cập và Taj Mahal sinh hoạt Ấn Độ.

3. Bạn biết gì về chúng? ⇒ chúng được xây đắp làm lăng chiêu mộ cho mái ấm gia đình hoàng gia. Kim từ tháp được xây dựng cách đây hơn 4000 năm. Với Taj Mahal được xây dựng từ năm 1630 mang đến 1652 vì một vị vua Ấn Độ.

2. While you read trang 179 sgk giờ Anh 11

Read the passage and then vì chưng the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm trách nhiệm tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to serve as a tomb when he died và to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try to lớn steal the treasures và belongings there. The Great Pyramid is believed lớn have been built over a 20-year period. First, the site was prepared & then the huge blocks of stone were transported và put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only to be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to lớn build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west ngân hàng of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed to have been used lớn carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Dịch bài:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim trường đoản cú Tháp Giza được thiết kế bởi các Pharaoh Ai Cập vào thời gian 2560 thời gian trước công nguyên. Mục tiêu của kim trường đoản cú tháp bởi đá mập mạp này là làm chiêu mộ cho Pharaoh sau thời điểm qua đời và để đảm bảo phòng chôn cất khỏi tiết trời và phần đa tên trộm cố gắng ăn cắp các kho báu và của cải ở đó. Đại Kim trường đoản cú Tháp được biết được xây dựng trong khoảng thời hạn 20 năm. Vị trí chế tạo được chuẩn bị đầu tiên và kế tiếp các khối đá vĩ đại được chuyên chở và gửi vào ghép nối cùng với nhau.

Khi hoàn thành, Kim từ bỏ Tháp cao 147 mét, được ném lên một bệ móng rộng lớn 230 mét vuông. Nó được xếp vào sản phẩm cấu trúc cao nhất trên quả đât trong vòng 43 cố kỉnh kỉ, chỉ bị vượt qua về độ cao ở rứa kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao hàm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối nặng khoảng chừng 2,5 tấn. Tín đồ ta mang đến rằng khối lượng đá xây ba kim từ tháp đủ để sản xuất một bức tường chắn thành cao 3m, dày 3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không người nào biết làm thế nào các khối đã có ghép lại cùng với nhau, một vài giả thuyết được chuyển ra. Một đưa thuyết cho rằng người ta xuất bản một đoạn đường dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc trong quá trình xây dựng Kim tự tháp. Giả thuyết trang bị hai đến rằng những khối đã được nâng lên và xếp lại cùng với nhau bằng phương pháp sử dụng hàng ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim từ Tháp Giza đã có xây rào kín đáo xung quanh cùng với các Kim từ Tháp không giống trong khu vực vực du lịch của đồng bằng Giza bên trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong quanh vùng này cũng có bảo tàng trưng bày phi thuyền Mặt Trời huyền bí được phạt hiện vào năm 1954 ngay gần phía phái mạnh của Kim từ Tháp. Loại thuyền này biết tới đã được dùng để chở xác của Khufu vào chuyến du hành sau cuối của ông xung quanh đất trước khi được chôn cất phía bên trong Kim tự Tháp.

Task 1 trang 180 sgk giờ đồng hồ Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào địa điểm trống một từ ưa thích hợp.)

mysterious ramp tomb

chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit to lớn the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit và entrance for wheelchairs users.

4. The Queen’s private _______ is not opened to public.

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

6. A snail’s shell is _______ in form.

Answer: (Trả lời)

1. Tomb2. Wonder3. Ramp
4. Chamber5. Mysterious6. Spiral

Tạm dịch:

1. Tuần trước, công ty chúng tôi đã đến thăm một ngôi chiêu tập của một vị quan ko nổi tiếng.

2. Bộ phim truyền hình nói về một kỳ quan liêu của vậy giới.

3. Một dốc thoải là quan trọng tại lối ra và lối vào cho người sử dụng xe cộ lăn.

4. Căn phòng riêng của thiếu phụ hoàng ko được mở đến công chúng.

5. Không biết nguyên nhân Beson mất tích trong hoàn cảnh bí mật.

7. Vỏ ốc tất cả dạng xoắn ốc.

Task 2 trang 180 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built?

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza?

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

5. According khổng lồ the passage, what is the boat believed khổng lồ have been used for?

Answer: (Trả lời)

1. It is located on the west ngân hàng of the River Nile và it was built around the year 2560 B.C.

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. The purpose of this huge stone Pyramid was lớn serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died và to protect the burial chamber from the weather và from thieves who might try to steal the treasures & belongings there.

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lớn lift & place the blocks of stone.

5. The boat is believed to lớn have been used lớn carry the toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch:

1. Kim tự tháp Giza nằm chỗ nào và được thiết kế khi nào? ⇒ Nó nằm tại bờ phía tây của sông Nile cùng nó được xây dựng vào tầm năm 2560 trước Công nguyên.

2. Kim từ tháp Giza lớn và cao bao nhiêu? ⇒ Nó cao khoảng chừng 147 mét trên một nền rộng 230 mét vuông.

3. Mục tiêu của Kim từ bỏ tháp đá to đùng này là gì? ⇒ mục tiêu của Kim từ bỏ tháp đá vĩ đại này là để ship hàng như một ngôi chiêu tập khi Pharaoh Ai Cập Khufu chết thật và để bảo đảm phòng táng khỏi thời tiết cùng từ rất nhiều kẻ trộm bao gồm thể cố gắng ăn cắp kho tàng và đồ đạc và vật dụng ở đó.

4. Bạn Ai Cập cổ đại tạo Kim trường đoản cú Tháp như vậy nào? ⇒ bạn ta cho là Ai Cập cổ đại sử dụng dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng nhằm nâng và đặt khối đá.

5. Theo đoạn văn, loại thuyền được biết đã được sử dụng để làm gì? ⇒ Thuyền được biết đã được áp dụng để mang khung hình của Khufu trong hành trình cuối cùng của mình trên trái đất trước lúc bị chôn vùi phía bên trong kim từ bỏ tháp.

Task 3 trang 180 sgk tiếng Anh 11

Scan the text & say what the following words refer to.

(Đọc lướt đoạn văn với nói hầu như từ sau chỉ gì?)

1. Who (line 4) _________.

2. It (line 8) _________.

3. It (line 9) _________.

4. Each (line 12) _________.

Answer: (Trả lời)

1. Who (line 4) refers to lớn the thieves.

2. It (line 8) refers to lớn the Great Pyramid.

3. It (line 9) refers lớn the Great Pyramid.

4. Each (line 12) refers lớn the block of stone.

Tạm dịch:

1. Who (dòng 4) đề cập đến những tên trộm.

2. It (dòng 8) đề cập cho Đại Kim trường đoản cú tháp.

3. It (dòng 9) đề cập mang lại Kim trường đoản cú tháp vĩ đại.

4. Each (dòng 12) đề cập mang lại khối đá.

3. After you read trang 180 sgk tiếng Anh 11

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world vì you prefer & why?

(Làm vấn đề theo cặp. đàm luận câu hỏi: bạn thích kì quan trái đất nào cùng tại sao?)

Answer: (Trả lời)

A: Which of the wonders of the world vị you prefer and why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful và it makes me feel proud of my country.

Reasons:

+ It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

+ It makes me feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

+ It helps me lớn know much about history.

B. SPEAKING trang 181 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Task 1 trang 181 sgk giờ Anh 11

The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) & which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column.

(Các câu dưới đều xuất hiện thêm trong bài bác đọc. Làm việc theo cặp. Khẳng định các câu câu nào là sự thật (F), câu nào là cách nhìn (O). Đặt lốt () vào ô đúng.)

FO
1. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period.
2. The Great Pyramid was 147 metres high.
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.
6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.
7. The boat is believed to lớn have been used to carry the body of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid.

Answer: (Trả lời)

FO
1. The Great Pyramid is believed to lớn have been built over a 20-year period.
2. The Great Pyramid was 147 metres high.
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.
6. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.
7. The boat is believed to lớn have been used lớn carry the body of Khufu in his last jouney on earth before being buried inside the pyramid.

Tạm dịch:

FO
1. The Great Pyramid được cho là đã được thi công trong khoảng thời hạn 20 năm.
2. The Great Pyramid cao 147 mét.
3. The Great Pyramid được xếp thứ hạng là cấu trúc cao nhất trên trái khu đất trong rộng 43 cố gắng kỷ.
4. Công trình bao gồm khoảng 2 triệu khối đá.
5. Một định hướng liên quan đến việc xây dựng một đoạn đường thẳng hoặc xoắn ốc được đưa ra khi tiến hành xây dựng.
6. Một kim chỉ nan thứ hai cho biết thêm rằng những khối đã được dỡ bỏ và đặt bằng cách sử dụng hàng chục ngàn vũ khí trọng lượng khôn cùng lớn.
7. Thuyền được hiểu đã được áp dụng để mang khung hình của Khufu trong chuyến du ngoạn cuối cùng của chính bản thân mình trên trái đất trước khi được chôn cất phía bên trong kim từ tháp.

2. Task 2 trang 181 sgk tiếng Anh 11

Work in pairs. Tell your partner about some facts và opinions of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task I.

(Làm câu hỏi theo cặp. Reviews bạn học tập cùng chúng ta về một vài sự thiệt và ý kiến về Đại Kim trường đoản cú Tháp Giza, sử dụng tin tức trong Task 1.)

Answer: (Trả lời)

A: Hi, What are you doing?

B: I’m searching for some wonders of the world.

A: Great. Can you tell me something about the Great Pyramid of Giza?

B: What bởi vì you need khổng lồ know about it?

A: Who built the Great Pyramid of Giza?

B: I think the Great Pyramid of Giza was built by a giant.

Tạm dịch:

A: Chào, bạn đang làm cái gi đó?

B: Tôi sẽ tìm kiếm một vài kỳ quan tiền của cầm cố giới.

A: thật tuyệt. Chúng ta cũng có thể cho tôi biết điều gì đó về Kim từ bỏ Tháp Giza?

B: Bạn cần phải biết gì về nó?

A: ai đó đã xây dựng Kim từ tháp Giza?

B: Tôi cho rằng Kim từ bỏ Tháp Giza được xây dựng bởi một fan khổng lồ.

3. Task 3 trang 181 sgk tiếng Anh 11

Work in groups. Discuss possible answers to the following question, using the suggestions below.

(Làm vấn đề theo nhóm. Trao đổi về câu vấn đáp cho các thắc mắc sau đây, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

• Who built the Great Pyramid of Giza?

• How long did it take khổng lồ build it?

• Where did the builders find the stones?

• How could they build the Pyramid so high?

Useful language:

– I think /I am sure….

– It is said that …

– The pyramid is said / believed / thought khổng lồ have been …

– Probably they…

– They must /can / may / might have …

Answer: (Trả lời)

A: How long did it take lớn build it?

B: It is believed/ said/supposed/thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to lớn be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could they build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.

Tạm dịch:

• ai đã xây dựng Kim từ tháp Giza?

• Mất bao lâu để sản xuất nó?

• những thợ xây cất tìm đá nghỉ ngơi đâu?

• Làm gắng nào họ rất có thể xây dựng Kim từ tháp cao như thế?

Ngôn ngữ hữu ích:

– Tôi nghĩ về / tôi chắc chắn rằng ….

– Ngươi ta bảo rằng …

– Kim trường đoản cú tháp được cho là / tin cậy / nghĩ là …

– có lẽ họ …

– Họ đề xuất / có thể / rất có thể / hoàn toàn có thể có …

A: Mất bao lâu để thi công nó?

B: bạn ta tin / nói / nghĩ về / cho là Kim tự tháp vĩ đại được kiến tạo trong khoảng thời hạn 20 năm.

A: những người dân thợ xây search đá sống đâu?

B: phần lớn viên đá biết tới / được biết / được mang lại là có thể được tìm kiếm thấy sống Núi Everest.

A: Họ chuyên chở chúng như vậy nào?

B: số đông viên đá được cho là / được biết / suy nghĩ / được hiểu được chuyên chở bởi hàng chục ngàn cánh tay lực lưỡng.

A: Làm cố gắng nào mà họ có thể xây dựng Kim tự Tháp Giza?

B: Mọi fan nói / nghĩ / tin / mang sử rằng việc xây dựng một phần đường thẳng hoặc xoắn ốc được nảy ra khi quá trình xây dựng được tiến hành. Những khối đã có dỡ bỏ và đặt bằng cách sử dụng hàng chục ngàn cánh tay lực lưỡng.

C. LISTENING trang 182 sgk tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 182 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Look at the picture và answer the question that follow.

(Nhìn vào bức ảnh và trả lời câu hỏi theo sau.)

*

1. What can you see in the picture?

2. Where vì you think it is?

3. When did you think it was built?

Answer: (Trả lời)

1. It’s the Great Wall of China.

2. I think it’s located in China.

3. I think it was built around 1368.

Tạm dịch:

1. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy gì vào hình? ⇒ Đó là Vạn Lý Tường Thành.

2. Chúng ta nghĩ nó nghỉ ngơi đâu? ⇒ bản thân nghĩ nó sinh sống Trung Quốc.

3. Các bạn nghĩ nó được xây lúc nào? ⇒ mình nghĩ nó được xây vào lúc năm 1368.

Listen & repeat (Nghe với lặp lại)

man-made wonder Ming Dynasty

magnificense & significance ancient

World Heritage stone roadway

UNESCO Beijing

2. While you listen trang 183 sgk giờ Anh 11

Task 1 trang 183 sgk tiếng Anh 11

Listen khổng lồ the passage about the Great Wall of trung quốc and fill in the missing information.

(Nghe đoạn văn về Vạn Lý trường Thành của Trung Ouốc và điền vào các thông tin còn thiếu.)

The Great Wall of China

Attraction of the wall– It is said khổng lồ be visible from (1)________– It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) ________
Construction of the wall– It was mostly built during (3) ________– It took (4) ________ years to complete the wall.– Some of its parts were built around (5) ________
Special features of the wall– The length of the wall is (6) ________– The average height of the wall is (7) ________– The ancient people used (8) ________ khổng lồ build the roadway.

Answer: (Trả lời)

1. The moon 2.1987

3. The Ming Dynasty 4.200

5. 200 B.C 6. 6000km

7. 11 metres 8. Stones

Tạm dịch:

Điểm si mê của tường thành– fan ta bảo rằng nó có thể nhìn thấy tự (1) mặt trăng.– Nó được liệt kê là di sản thế giới bởi UNESCO vào khoảng thời gian (2) 1987.
Kiến trúc của tường thành– Nó gần như được kiến tạo ở xuyên suốt triều đại bên (3) Minh.– Mất (4) 200 năm để xong tường thành.– một số trong những phần được xây dựng vào năm (5) 200 trước Công nguyên.
Đặc trưng của tường thành– Chiều lâu năm của tường thành là (6) 6000 km.– chiều cao trung bình của tường thành là (7) 11 m.– fan xưa đã sử dụng (8) đá nhằm xây dựng tuyến phố này.

Audio script: (Bài nghe)

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks to lớn its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 và took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older & goes back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east lớn west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the đứng top of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer khổng lồ see the wall in a relatively natural state, you’d better go khổng lồ northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit khổng lồ the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Dịch bài:

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Vạn Lý ngôi trường Thành, được cho là rất có thể nhìn thấy từ khía cạnh trăng, trải nhiều năm qua sa mạc, đồng cỏ với núi của 5 tỉnh. Nó được coi là một giữa những kỳ quan nhân tạo vĩ đại độc nhất trên quả đât nhờ vào sự lung linh và hoa lệ của nó. Năm 1987, Vạn Lý ngôi trường Thành được UNESCO công nhận là di sản nỗ lực giới.

Vạn Lý ngôi trường Thành như chúng ta thấy thời buổi này chủ yếu đuối được gây ra trong thời đơn vị Minh vì mục tiêu quốc phòng. Nó ban đầu vào năm 1368 cùng mất 200 năm để hoàn thành. Một vài phần của bức tường chắn cũ hơn những và được xây lại khoảng 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng tầm 6.000km từ bỏ đông sang tây. Bức tường chắn cao khoảng tầm 11 mét với một con đường bằng đá chạy dọc theo đỉnh của nó.

Vạn Lý trường Thành là hình tượng của non sông Trung Quốc trong suốt định kỳ sử. Nếu bạn muốn nhìn thấy tường ngăn này ở một trạng thái hơi tự nhiên, chúng ta nên đến phía tây-bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là sự việc lựa chọn tốt nhất chính vì nó vẫn còn đó trong trạng thái ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý ngôi trường Thành chắc chắn là sẽ mang đến cho du khách sự phấn khích to con trong mỗi bước của bức tường.

Task 2 trang 183 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen to the passage again và answer the questions.

(Nghe đoạn văn một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall?

2. How many provinces does the wall cover?

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world?

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why?

Answer: (Trả lời)

1. The ancient Chinese started lớn build the Great Wall in 1368.

2. Five provinces.

3. Because it can be seen from the moon.

4. The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

Tạm dịch:

1. Fan xưa bắt đầu xây dựng Vạn Lý trường Thành lúc nào? ⇒ bạn xưa ban đầu xây dựng Vạn Lý trường Thành năm 1368.

2. Bức tường bao che bao nhiêu tỉnh? ⇒ 5 tỉnh.

3. Nguyên nhân nó được xem là một trong những kỳ quan tự tạo vĩ đại duy nhất của cầm cố giới? ⇒ cũng chính vì nó có thể được bắt gặp từ mặt trăng.

4. Phần như thế nào của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất có thể để tham quan? trên sao? ⇒ Phần phía tây bắc của Bắc Kinh là sự việc lựa chọn cực tốt để tham quan du lịch vì nó vấn còn sinh hoạt trạng thái nguyên sơ.

3. After you listen trang 183 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world & how it was built.

(Làm bài toán theo nhóm. Nói cho mình học của người tiêu dùng lí do tại sao Vạn Lý trường Thành được xem là một giữa những kì quan to tướng nhất trên thế giới và nó được xây dựng như thế nào?)

Answer: (Trả lời)

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

B: Because it takes very, very long time lớn complete, about 200 years.

C: and it is said lớn be visible from the moon và down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to lớn west.

A: How was it built?

D: It was made of stone, brick, tamped earth, wood, and other materials.

Tạm dịch:

A: tại sao Vạn Lý ngôi trường Thành được xem như là một giữa những kỳ quan đẩy đà nhất trên vậy giới?

B: cũng chính vì phải mất không ít thời gian nhằm hoàn thành, khoảng 200 năm.

C: với nó được mang lại là rất có thể nhìn thấy từ phương diện trăng và thông qua sa mạc, đồng cỏ với núi của 5 tỉnh. Nó trải dài khoảng chừng 6.000km từ đông sang tây.

A: Nó được xây dựng như thế nào?

D: Nó được làm bằng đá, gạch, đất dốc, mộc và những vật liệu khác.

D. WRITING trang 184 sgk giờ Anh 11

Below are some notes made by a visitor lớn the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes khổng lồ write a report on the visit.

Xem thêm: Tại Sao Ta Nói Dòng Điện Có Mang Năng Lượng ? Lấy Ví Dụ Minh Họa

(Dưới đó là một số ghi chép của một khách vãng lai Tháp Chàm Ponagar sống Nha Trang. Sử dụng những ghi chép của cô/ anh ấy để viết một tường thuật về chuyến thăm này.)

Answer: (Trả lời)

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour to Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th và 13th centuries.

The remaining towers were dedicated to different god. The largest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha’s throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power of Buddha.

The tour khổng lồ Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable and informative.

Tạm dịch:

Giới thiệu ngắn gọn:

• Tour ngắn mang đến Tháp Chàm Ponagar nghỉ ngơi Nha Trang

• lấy ví dụ như về kiến trúc Chăm ở miền trung Việt Nam

• bao gồm 4 tòa tháp

• nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2km về phía bắc

• Được kiến tạo từ cố kỷ 8 mang lại 13

• mỗi tháp dành riêng cho một vị thần không giống nhau

• Tháp lớn nhất cao 22,5m, được xây cất để vinh danh Đức mẹ Thiên Y, đựng tượng sa thạch, ngồi trên ngai tiến thưởng của Đức Phật

• Tượng cao 2,6m, cùng với 10 tay, vắt đồ vật, minh họa sức khỏe của Đức Phật

Tóm tắt chuyến thăm:

• kéo dãn 5 giờ

• stress nhưng thú vị, xứng đáng nhớ

Năm ngoái, trong chuyến du ngoạn đến Nha Trang, tôi đã tất cả một chuyến du ngoạn ngắn mang đến Tháp Chàm Ponagar, giữa những ví dụ đẹp nhất về kiến trúc Chăm ở miền trung Việt Nam.

Tháp Chàm Ponagar bao gồm bốn tòa tháp. Bọn chúng nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2 km về phía bắc. Bọn chúng được xây dựng giữa thế kỷ 8 với 13.

Các tháp sót lại được dành cho thần khác nhau. Tòa tháp tối đa được xuất bản để vinh danh Đức mẹ Thiên Y. Tháp cao 22,5m chứa bức tượng bằng đá sa thạch của bà ngồi trên ngai kim cương của Đức Phật. Bức tượng phật cao 2,6m tất cả 10 tay, giữ những vật thể cụ thể minh họa sức khỏe của Đức Phật.

Tour phượt đến Tháp Chàm Ponagar kéo dài 5 giờ. Tôi đã khá mệt mỏi, nhưng chuyến đi thật thú vị, đáng nhớ và cung ứng nhiều thông tin.

E. Language Focus trang 185 sgk tiếng Anh 11

– Pronunciation: /ft/ – /vd/ – /fs/ – /vz/

– Grammar:

1. It is said that …

2. People say that …

Tạm dịch:

– vạc âm: /ft/ – /vd/ – /fs/ – /vz/

– Ngữ pháp:

1. It is said that …

2. People say that …

1. Pronunciation trang 185 sgk tiếng Anh 11

Listen và repeat. (Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành đọc phần đa câu sau)

1. They are not on the roofs now. They’ve been moved lớn the ground. Use the lift. I’ll ring to lớn say you’ve arrived.

2. I think he’s improved, but he still coughs a lot.

3. We have plenty of laughs. We miss him when he leaves.

4. He loves a nurse. Her name’s Soft. He wants me to bring her this gift.

5. He brought me a gift when he arrived.

Tạm dịch:

1. Hiện giờ chúng không ở trên mái nhà. Chúng đã được gửi xuống đất. Sử dụng thang máy. Tôi sẽ hotline để thông báo bạn đã đến.

2. Tôi nghĩ về anh ấy đang đỡ hơn, nhưng mà anh ấy vẫn ho nhiều.

3. Shop chúng tôi có rất nhiều tiếng cười. Cửa hàng chúng tôi nhớ anh ấy khi anh ta tránh đi.

4. Anh ấy yêu một y tá. Tên cô ấy là Soft. Anh ấy mong tôi mang cho cô ấy món rubi này.

5. Anh ấy mang mang lại tôi một món đá quý khi anh ấy đến.

2. Grammar trang 185 sgk tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 185 sgk giờ Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa của nó hệt như câu ban đầu.)

Example:

It is said that the Great Pyramid of Giza was built over a 20-year period.

The Great Pyramid of Giza is said________.

– The Great Pyramid of Giza is said khổng lồ have been built over a 20-year period.

1. It is said that many people are homeless after the floods.

2. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.

3. It is believed that he drove through the town at 90km an hour.

4. It is reported that two people were seriously injured in the accident.

5. It is said that three men were arrested after the explosion.

6. It is expected that the strike will begin tomorrow.

7. It is said that he speaks English very well.

Answer: (Trả lời)

1. Many people are said khổng lồ be homeless after the floods.

2. The prisoner is thought khổng lồ escape by climbing over the wall.

3. He is believed khổng lồ drive through the town at 90km an hour.

4. Two people are reported lớn be seriously injured in the accident.

5. Three men are said to be arrested after the explosion.

6. The strike is expected khổng lồ begin tomorrow.

7. He is said lớn speak English very well.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Người ta bảo rằng Kim trường đoản cú Tháp Giza được xuất bản trong khoảng thời gian 20 năm.

Kim từ tháp Giza đẩy đà được cho là ________.

– Kim từ tháp Giza bụ bẫm được cho là đã được xây đắp trong khoảng thời hạn 20 năm.

1. Bạn ta nói rằng không ít người vô gia cư sau bầy lụt. = không ít người dân được cho là vô gia cư sau phe cánh lụt.

2. Bạn ta cho là tù nhân đã trốn thoát bằng cách leo lên tường. = tầy nhân được cho là trốn thoát bằng phương pháp trèo qua tường.

3. Người ta tin rằng ông vẫn lái xe cộ qua thị xã với vận tốc 90km một giờ. = Ông ấy biết đến lái xe pháo qua thị trấn với vận tốc 90km / giờ.

4. Tín đồ ta thông tin rằng nhị người đã bị thương nặng nề trong vụ tai nạn. = Hai người được report là bị thương nặng trong vụ tai nạn.

5. Người ta nói rằng tía người đàn ông đã trở nên bắt sau vụ nổ. = tía người bầy ông được cho là bị bắt sau vụ nổ.

6. Fan ta dự con kiến cuộc đình công sẽ bước đầu vào ngày mai. = Cuộc đình công dự con kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.

7. Tín đồ ta bảo rằng anh ấy nói giờ đồng hồ Anh siêu tốt. = Anh ấy được nói rằng nói tiếng Anh siêu tốt.

Exercise 2 trang 186 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại câu sao để cho nghĩa của nó hệt như câu ban đầu.)

Example:

People say that he is 108 years old.

He is said_______

– He is said to lớn be 108 years old.

1. People think that he is very clever.

2. People believe that the wanted man is living in New York.

3. People know that he is very rich.

4. People suppose that the film is very good.

5. People think that many people were killed in the accident.

6. People think that about a million puppies are born each year.

7. People say that the factories are much worse.

8. People say that those dogs are dangerous.

Answer: (Trả lời)

1. He is thought to be very clever.

2. The wanted man is believed to lớn be living in the New York.

3. He is known to be very rich.

4. The film is supposed to be very good.

5. Many people are thought to be killed in the accident.

6. About a million puppies are thought to be born each year.

7. The factories are said lớn be much worse.

8. Those dogs are said khổng lồ be dangerous.

Tạm dịch:

Thí dụ:

Mọi bạn nói rằng ông ấy 108 tuổi.

Ông ấy đang nói rằng… – Ông ấy được nói rằng đã làm được 108 tuổi.

1. Mọi fan nghĩ rằng anh ấy vô cùng thông minh. = Anh ấy được cho là rất thông minh.

2. Mọi fan tin rằng người lũ ông bị truy nã đang sống ở New York. = Người đàn ông bị truy nã được mang lại là đang sống ở New York.

3. Mọi fan biết rằng anh ấy siêu giàu có. = Anh ấy được biết thêm là cực kỳ giàu có.

4. Mọi fan cho rằng tập phim rất hay. = bộ phim được cho là rất hay.

5. Mọi bạn nghĩ rằng đa số người đã thăng hà trong vụ tai nạn. = nhiều người được cho là bị băng hà trong vụ tai nạn.

6. Mọi fan nghĩ rằng khoảng tầm một triệu con chó được hiện ra mỗi năm. = khoảng chừng một triệu nhỏ chó biết đến được xuất hiện mỗi năm.

7. Mọi bạn nói rằng những nhà thiết bị trở nên tồi tệ hơn nhiều. = các nhà sản phẩm được cho là xấu đi nhiều.

8. Mọi bạn nói rằng những con chó kia nguy hiểm. = Những con chó được cho là nguy hiểm.

F. Thử nghiệm YOURSELF F trang 187 sgk giờ Anh 11

I. Listening trang 187 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen khổng lồ the passage about Man in Space & decide whether the statements are True (T) or False (F).

(Nghe đoạn văn về tín đồ trong thiên hà và đưa ra quyết định việc các báo cáo đúng (T) hoặc không đúng (F).)

Questions

1. The first artificial satellite was launched on 4th October, 1957.

2. Many other heavier Sputniks và rockets have been launched by the former Soviet Union & other countries since that time.

3. The first manned spaceship was launched on 20th April, 1961.

4. Yuri Gagarin, the Soviet pilot, took mankind’s first step into space.

5. This historical sự kiện has proved that step by step man can conquer outer space.

Answer: (Trả lời)

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T

Tạm dịch:

1. Vệ tinh nhân tạo trước tiên được phóng vào ngày 4 tháng 10 năm 1957.

2. Nhiều các loại Sputnik cùng tên lửa nặng nề khác đã được phóng vì Liên Xô cũ với các đất nước khác kể từ thời điểm đó.

3. Tàu thiên hà có fan lái trước tiên được phóng vào trong ngày 20 tháng bốn năm 1961.

4. Yuri Gagarin, phi công tín đồ Liên Xô, đã cách bước đầu tiên của nhân loại vào vũ trụ.

5. Sự kiện lịch sử vẻ vang này đã chứng tỏ rằng từng bước con người có thể chinh phục không gian mặt ngoài.

Audio script: (Bài nghe)

On 4th October, 1957 Moscow radio broadcast the news of the tremendous achievements, the former Soviet Union launched the world’s first artificial satellite. The Russian word “sputnik” in one day became an international word. Since that time, the former Soviet Union has launched many other heavier sputniks and rockets to trail the path of man to the planets và the stars.

The whole world was waiting for the first manned space flight. Few people doubted that it would happen in the former Soviet Union. Nevertheless, the actual flight came as a complete surprise. On 12th April 1961, a Soviet Union pilot, Yuri Gagarin, took mankind’s first step into space. This historical sự kiện has provided that man can reach out and touch the distant stars & discover the secrets of the universe.

Dịch bài:

Vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, đài phát thanh Moscow phạt sóng thông tin về số đông thành tựu khổng lồ lớn, Liên Xô cũ vẫn phóng vệ tinh nhân tạo trước tiên của rứa giới. Từ tiếng Nga “Sputnik” trong một ngày đang trở thành một từ quốc tế, tính từ lúc thời điểm đó, Liên Xô cũ sẽ tung ra những Sputnik với tên lửa nặng nề hơn nhằm đi theo con đường của con bạn tới các hành tinh và những vì sao.

Cả thế giới đang ngóng chuyến bay không gian có người điều khiển đầu tiên. Khôn xiết ít người ngờ vực rằng nó sẽ xẩy ra ở Liên Xô cũ. Mặc dù nhiên, chuyến bay thực sự mang đến như một sự ngạc nhiên hoàn toàn. Vào trong ngày 12 tháng tư năm 1961, một phi công của Liên Xô, Yuri Gagarin, sẽ tiến bước vào vũ trụ của nhân loại. Sự kiện lịch sử này đã cung ứng cho con người hoàn toàn có thể tiếp cận và chạm vào các ngôi sao ở xa và tò mò những bí mật của vũ trụ.

II. Reading trang 187 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read the passage and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi.)

In the 19th and 20th centuries many very important discoveries were made in medicine. For example, in 1895 a German doctor named Roentgen developed the X-ray machine. The English scientist Sir Alexander Flemming discovered penicillin, the first antibiotic, in 1928. Antibiotics are drugs that fight diseases in the body. Flemming discovered penicillin growing in mold on an old piece of bread!

Other great improvements have been made in the công nghệ of medicine. Doctors can save people’s lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers & machines that help sick people live better lives. Medicine today is very modem, but it is also very traditional in some parts of the world. In china and other Asian countries, doctors use acupuncture, a very old method of treating sickness & pain. Acupuncture uses needles to lớn help the human body toàn thân fight pain & disease. Doctors have used this method for thousands of years, và some still use it today.

Dịch bài:

Trong nạm kỉ 19 cùng 20, nhiều sáng tạo rất đặc trưng đã được tiến hành trong y học. Ví dụ, vào năm 1895, một chưng sĩ bạn Đức tên là Roentgen phát hiện đồ vật X-quang. Một nhà công nghệ Anh là Sir Alexander Flemming phát hiển thị penicillin, phòng sinh đầu tiên vào năm 1928. Kháng sinh là bài thuốc chống lại mắc bệnh trong cơ thể. Flemming phát hiển thị thuốc penicillin cách tân và phát triển trong nấm trên một miếng bánh mì cũ.

Nhiều đổi mới tuyệt vời khác đang được triển khai trong công nghệ y học. Những bác sĩ có thể cứu mạng bé người bằng phương pháp cho bọn họ một trái tim bắt đầu hoặc một quả thận mới. Bệnh dịch viện có rất nhiều máy năng lượng điện toán và máy móc hiện tại đại có thể giúp người bệnh sống một cuộc sống thường ngày tốt hơn. Y học thời buổi này rất hiện nay đại, mà lại nó cũng theo lối truyền thống cổ truyền ở một trong những nơi trên nuốm giới. Ở trung quốc và các quốc gia khác sinh sống châu Á, những bác sĩ thực hiện châm cứu, một phương thức rất cổ để điều trị căn bệnh đau nhức. Châm cứu thực hiện kim nhằm giúp khung hình con người chống lại sự cực khổ của dịch tật. Các bác sĩ đang sử dụng cách thức này trong hàng chục ngàn năm, và một số trong những vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

Questions

1. When were many very important discoveries made in medicine?

2. Who developed the X-ray machine in 1895?

3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered?

4. What can doctors vì to save people’s lives and help them live better today?

5. What is acupuncture?

Answer: (Trả lời)

1. Many very important discoveries were made in medicine in the 19th & 20lh centuries.

2. A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.

3. It was discovered in 1928.

4. Doctors can save people’s lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers & machines that help sick people live better.

5. It is a very old method of treating sickness và pain. It uses needles to lớn help the human body toàn thân fight pain và disease.

Tạm dịch:

1. Các phát minh đặc biệt quan trọng trong ngành y được thành lập và hoạt động khi nào? ⇒ nhiều phát minh đặc trưng trong ngành y được ra đời vào vắt kỷ 19 cùng 20.

2. Ai đó đã phát triển thiết bị X-quang vào thời điểm năm 1895? ⇒ Một bác sĩ tín đồ Đức tên là Roentgen đã trở nên tân tiến máy X quang vào khoảng thời gian 1895.

3. Khi nào thì penicillin, một số loại kháng sinh đầu tiên, được phân phát hiện? ⇒ Nó được phạt hiện vào khoảng thời gian 1928.

4. Các bác sĩ hoàn toàn có thể làm gì để cứu mạng fan và góp họ sống tốt hơn ngày hôm nay? ⇒ những bác sĩ rất có thể cứu mạng người bằng cách cho họ một trái tim bắt đầu hoặc một quả thận mới. Khám đa khoa có máy tính xách tay và thiết bị móc phệ giúp tín đồ bệnh sống xuất sắc hơn.

5. Châm kim là gì? ⇒ Đó là một phương thức rất cũ nhằm điều trị mắc bệnh và nhức đớn. Nó áp dụng kim tiêm nhằm giúp khung hình con bạn chống lại đau buồn và dịch tật.

III. Pronunciation and Grammar trang 188 sgk tiếng Anh 11

a) Listen & put a tick (√) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word.

(Nghe và đánh dấu vào ô đúng, để ý đến vạc âm của phần được gạch bên dưới của từ.)

*

b) Complete the sentences, using question tag.

(Hoàn thành câu, sử dụng câu hỏi đuôi)

1. The seafood is delicious,_________ ?

2. He passed the entrance exams,__________ ?

Answer: (Trả lời)

1. Isn’t it

2. Didn’t he

Tạm dịch:

1. Hải sản ngon, đúng không?

2. Anh ấy vẫn qua kỳ thi đầu vào, đúng không?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it.

(Viết lại từng câu sau làm sao cho nó gồm nghĩa gần giống với câu theo mẫu nó.)

1. People think that Jane is very rich.

2. It is said that she won a special prize.

3. People say that he knows five foreign languages.

4. It is thought that the thief got in throuch the kitchen window.

Answer: (Trả lời)

1. Jane is thought khổng lồ be very rich.

2. She is said lớn have won a special prize.

3. He is said to know five foreign languages.

4. The thief is thought lớn have got in through the kitchen window.

Tạm dịch:

1. Mọi bạn nghĩ rằng Jane rất giàu có.= Jane được nghĩ rằng vô cùng giàu có.

2. Bạn ta bảo rằng cô vẫn giành được một giải sệt biệt. = Cô được cho là đã giành được một giải đặc biệt.

3. Mọi fan nói rằng anh ấy biết năm vật dụng tiếng nước ngoài. = Anh ấy được nói rằng biết năm vật dụng tiếng nước ngoài.

4. Tín đồ ta cho rằng tên trộm đang vào vào qua hành lang cửa số nhà bếp. = tên trộm được cho là đã vào vào qua hành lang cửa số nhà bếp.

IV. Writing trang 189 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Write a biography of Mark Twain, using the following information: Known as one of the greatest American writers.

(Viết bài tiểu sử về Murk Twain, bằng phương pháp sử dụng những thông tin sau: Được biết đến như là giữa những nhà văn kếch xù nhất của Mĩ.)

Known as one of the greatest American writers

Real name: Samuel Langhorne Clemens

1835: born in Missouri

Childhood: grew up on the banks of the Mississippi River

During Civil War: – started writing

– worked as a newspaperman in Nevada và California

1870: married Olivia Langdon

Career: was also a famous lecturer, travelled around he country, giving talks on a variety of subjects

Works: – best novels: “The Adventures of Tom Sawyer”and “The Adventures of Huckleberry Finn”

– another novel: “Life on the Mississippi”, which told of his adventures on the river boats of his era

1909: last novel was written

1910: died at the age of 75

*

Answer: (Trả lời)

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain started writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada và California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer và travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The “Life on the Mississippi” told about his adventures on the river boats. Among his novels are best ones: “The Adventures of Tom Sawyer” & “The Adventures of Huckleberry Finn”. He wrote his last novel in 1909, and he died, at the age of 75.

Tạm dịch:

Được nghe biết như một trong những nhà văn kếch xù nhất nước Mỹ

Tên thật: Samuel Langhorne Clemens

1835: sinh tại Missouri

Tuổi thơ: khủng lên trên kè sông Mississippi

Trong thời Nội chiến: – ban đầu viết

– thao tác như một công ty báo sinh sống Nevada với California

1870: kết thân với Olivia Langdon

Nghề nghiệp: cũng là 1 trong giảng viên nổi tiếng, đang du hành khắp nước Anh, hiệp thương về nhiều chủ đề không giống nhau

Tác phẩm: – tè thuyết giỏi nhất: “Những cuộc dò ra của Tom Sawyer” và “Những cuộc linh cảm của Huckleberry Finn”

– một cuốn tè thuyết khác: “Cuộc sinh sống trên sông Mississippi”, kể về cuộc phiêu bạt của ông trên những chiếc thuyền trên sông của thời đại ông

1909: tiểu thuyết sau cùng được viết

1910: mất trong tuổi 75

Mark Twain, trong số những nhà văn béo phệ nhất của Mỹ, hình thành ở Missouri năm 1835. Thương hiệu thật của ông là Samuel Langhome Clemens. Ông đã thử qua thời thơ ấu của bản thân mình trên bờ sông Mississippi. Twain bước đầu viết vào sông Mississippi trong cuộc nội chiến. Ông làm việc như một nhà báo sống Nevada với California. Năm 1870, ông thành hôn với Olivia Langdon. Ông cũng là một trong giảng viên danh tiếng và đi khắp đất nước, nói những về những chủ đề không giống nhau. “Cuộc sống trên sông Mississippi” kể về cuộc trôi dạt của ông trên các cái thuyền trên sông. Trong những các tiểu thuyết của ông là đông đảo cuốn sách xuất xắc nhất: “Những cuộc nhận thấy của Tom Sawyer” với “Những cuộc cảm giác của Huckleberry Finn”. Ông viết cuốn đái thuyết ở đầu cuối của ông vào thời điểm năm 1909, cùng ông tắt thở ở tuổi 75.

G. Vocabulary (Phần từ vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
belongingsn/bɪˈlɒŋɪŋz/đồ dùng, trang bị đạc
burialn/ˈberiəl/sự mai táng, chôn cất
chambern/ˈtʃeɪmbə(r)/gian buồng, phòng
dedicatev/ˈdedɪkeɪt/biếu, cống hiến
enlistv/ɪnˈlɪst/đăng ký, ghi sổ
eternaladj/ɪˈtɜːnl/vĩnh cửu, vĩnh hằng
groundn/ɡraʊnd/khoảng đất, bến bãi đất
impressivea/ɪmˈpresɪv/gây ấn tượng
proposev/prəˈpəʊz/đề nghị, đề xuất, chuyển ra
pyramidn/ˈpɪrəmɪd/hình chóp, tháp chóp, kim tự tháp Ai Cập;
rampn/ræmp/đường dốc
representv/ˌreprɪˈzent/tiêu biểu, đại diện
spirala/ˈspaɪrəl/xoắn ốc
structuren/ˈstrʌktʃə(r)/cấu trúc, kết cấu
surpassv/səˈpɑːs/vượt, trội hơn
theoryn/ˈθɪəri/lí thuyết, giả thuyết
thronen/θrəʊn/ngai, ngai vàng vàng
tombn/tuːm/mộ, mồ, mả
treasuren/ˈtreʒə(r)/châu báu, kho báu

H. Grammar (Ngữ pháp)

Cấu trúc câu bị động dạng: It is said that/People say that

It is said that…/People say that… đều phải có chung một ý nghĩa: “Người ta tin rằng/cho rằng/nghĩ rằng….”.

Để viết câu tất cả nghĩa giống với câu gốc bước đầu bằng It is said that…/People say that… ta có những cách viết sau:

– Nếu rượu cồn từ trong mệnh đề đầu với mệnh đề sản phẩm hai cùng thì, cùng thời khắc ta chuyển động từ thứ hai về nguyên mẫu có “to”

It + be + V1(ed/III) + that + S2 + V2 (s/es) S2 + be + V1(ed/III) + khổng lồ + V2 (infinitive)

Ví dụ: It is said that many people are jobless after closing the factory. → Many people are said to be jobless after closing the factory.

S1 + V1 + that + S2 + V2 S2 + be + V1(ed/III) + khổng lồ + V2(infinitive)

Ví dụ: People say that smoking causes cancer. → Smoking is said to cause cancer.

– Nếu hễ từ vào mệnh đề sản phẩm công nghệ hai diễn tả hành động xẩy ra trước hành động của rượu cồn từ vào mệnh đề vật dụng nhất, ta hoạt động từ vào mệnh đề sản phẩm công nghệ hai về vượt khứ phân tự rồi thêm “to have” vào trước

It + is + V1(ed/III) + that + S2 + V2(ed) S2 + is + V1(ed/III) + to lớn have + V2(ed/III)

Ví dụ: It is said that you were in Paris then. You are said to lớn have been in Paris then.

S1 + V1 + that +S2 + V2(ed) S2 + be + V1(ed/III) + lớn have + V2(ed/III)

Ví dụ: People say that he wrote poetry. He is said to have written poetry.

– Nếu hễ từ sinh hoạt mệnh đề trước tiên ở thì hiện tại đơn nhưng mà động từ làm việc mệnh đề thứ hai nghỉ ngơi thì hiện tại tiếp diễn, ta chuyển động từ tobe vào mệnh đề thiết bị hai về nguyên mẫu đứng trước V-ing.

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Be + V-ing S2 + be + V1(ed/III) + to lớn + be + V-ing

Ví dụ: It is said that/People say that he is living a simple life. He is said to be living a simple life.

– nếu trong mệnh đề thiết bị hai tất cả động từ khuyết thiếu (will, can, could,…) ta vứt động từ khiếm khuyết đó rồi thêm “to” vào trước rượu cồn từ.

Xem thêm: Để Đổi Tên Tệp Thư Mục Ta Thực Hiện Các Bước Như Sau :, Đổi Tên Tập Tin Hoặc Thư Mục

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Modal verbs + V2 + … S2 + be + V1(ed/III) + lớn + V2 + …

Ví dụ: It was thought /People thought that she would win the race. She was thought khổng lồ win the race.

Bài trước:

Trên đó là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập vào Unit 16. The wonders of the world trang 178 sgk giờ Anh 11 đầy đủ, ngăn nắp và chính xác nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!