Thế nào là hai đường thẳng vuông góc

     

Hai đường thẳng vuông góc là hai tuyến đường thẳng cắt nhau với một trong các góc tạo thành thành là góc vuông

Cùng đứng top lời giải đi kiếm hiểu chi tiết về hai đường thẳng vuông góc nhé.

Bạn đang xem: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

*
thay nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc" width="258">

Hai mặt đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau.

Nếu trong số góc tạo ra thành có một góc vuông thì hai tuyến đường thẳng đó hotline là hai tuyến đường thẳng vuông góc với kí hiệu xx′⊥yy′.

Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a′ đi qua điểm O cho trước với vuông góc với mặt đường thẳng a cho trước.

Xem thêm: Văn Lớp 8 Bài Nói Giảm Nói Tránh (Trang 107), Bài Soạn Lớp 8: Nói Giảm Nói Tránh

*
vắt nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 2)" width="344">

Ví dụ: 

*
chũm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 3)" width="569">

Hướng dẫn giải:

*
thế nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 4)" width="365">

2. Đường trung trực của đoạn thẳng


Đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn thẳng với vuông góc cùng với đoạn thẳng được gọi là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Ta có xy vuông góc cùng với đoạn thẳng AB tại I là trung điểm của AB đề xuất xy là mặt đường trung trực của đoạn thẳng AB.

*
chũm nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 5)" width="247">

I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB, d là con đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta có: (IA=IB)

Ví dụ:

*
rứa nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 6)" width="399">

Chú ý: Kí hiệu xy ∩ AB = O đọc là xy cắt AB trên O

3. Cách vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc

+ Ta thường xuyên dung eke cùng thước kẻ để vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc

+ Ta vượt nhận đặc điểm sau:

Tính chất : bao gồm một và chỉ một đường trực tiếp a" đi qua điểm O cho trước và vuông góc với con đường thẳng a đến trước

Trường đúng theo điểm O cho trước nằm trên đường thẳng a.

Xem thêm: Giáo Án Văn Hai Đứa Trẻ (Thạch Lam), Ôn Thi Bài Hai Đứa Trẻ

*
thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 7)" width="398">

Trường đúng theo điểm O cho trước nằm đi ngoài đường thẳng

*
thay nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 8)" width="404">
*
thế nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 9)" width="816">

Hướng dẫn giải:

*
vắt nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 10)" width="246">

4. Bài xích tập

Bài 1: Chứng tỏ hai tia phân giác của nhị góc kề bù vuông góc với nhau

Hướng dẫn giải:

*
cầm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 11)" width="407">

Gọi 2 góc kề bù là ∠xOy và ∠yOz, tất cả lần lượt nhị tia phân giác là Om với On

*
gắng nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 12)" width="475">

Vậy nhì tia phân giác của nhì góc kề bù vuông góc cùng với nhau.