Thể tích của khối lập phương cạnh bằng 3cm bằng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Thể tích của khối lập phương cạnh bằng 3cm bằng

*

*

*

Hình lập phương A có số đo của một cạnh vội 3 lần số đo của một cạnh của hình lập phương B hỏi thể tích của hình lập phương A gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương B.

A. 3 B. 6 C. 9 D, 27

 


Hình lập phương M có cạnh nhiều năm gấp 3 lần hình lập phương N. Diện tích s xung xung quanh của hình M vội vàng mấy lần diện tích xung xung quanh của hình N ? A. 3 lần B. 4 lần C. 6 lần D. 9 lần


 

1Tính thể tích của hình lập phương tất cả cạnh là 12,6 cm ?

 

A. 2100,376cm32100,376cm3

B. 2000,376cm32000,376cm3

C. 2300,376cm32300,376cm3

D. 2200,376cm32200,376cm3

2Tính thể tích của hình lập phương gồm cạnh là 2,1 centimet ?

 

A. 9,261cm39,261cm3

B. 11,261cm311,261cm3

C. 12,261cm312,261cm3

D. 10,261cm310,261cm3

3Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là 14 m ?

 

A. 1744m31744m3

B. 4744m34744m3

C. 2744m32744m3

D. 3744m33744m3

4Một hình lập phương có cạnh 7 cm. Ví như cạnh của hình lập phương tạo thêm 4 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên mấy lần?

 

A. 36 lần

B. 64 lần

C. 16 lần

D. 54 lần

5Mickey có một khối rubik hình lập phương có thể tích là 64 xăng-ti-mét khối, Donald gồm một khối rubik hình lập phương rất có thể tích là 216 xăng-ti-mét khối. Hỏi cạnh khối rubik của Donald dài thêm hơn cạnh khối rubik của Mickey bao nhiêu xăng-ti-mét ?

 

A. 3 cm

B. 1 cm

C. 4 cm

D. 2 cm


Lớp 5 Toán
1
0

hình lập phương gồm cạnh 1,5 m thể tích của hình lập phương là :

a ) 3375cm3 b ) 3,375 dm3 c ) 3,375 m3 d ) 3375 cm3

diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 9 centimet là :

a ) 468 cm2 b ) 324 cm2 c ) 486 cm2 d ) 729 cm2

một hình vào có diện tích là 113,04 cm2​ thì nửa đường kính là :

a) 12 centimet B ) 6cm c ) 9cm d ) 18 cm2


Lớp 5 Toán
2
0

: Cạnh hình lập phương to gấp 3 lần cạnh hình lập phương bé. Vậy thể tích hình lập phương mập gấp thể tích hình lập phương nhỏ xíu số lần là:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần


Lớp 5 Toán
0


Xem thêm: Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự - Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa

0

9. Nếu vội cạnh hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của hình đó gấp lên mấy lần ?

 a. 3 lần b. 9 lần c. 27 lần d. 6 lần

10. Một hình tròn trụ có 2 lần bán kính 0,16dm. Cung cấp kính hình tròn là:

a. 0,8dm b. 0,08dm c. 3,2dm d. 0,32dm

11.  7,2
Lớp 5 Toán
3
0

Câu 1 :Diện tích của một hình tròn có bán kính 2/5 m là : ... MCâu 2 :Thể tích hình lập phương A vội vàng 8 lần thể tích hình lập phương B . Vậy cạnh của hình lập phương A cấp cạnh của hình lập phương B tần số là :A.2 lần B.4 lần C.6 lần D.8 lần


Lớp 5 Toán
1
0

Hình sau đây có 6 hình lập phương,mỗi hình lập phương đều phải có cạnh bởi 3 cm. Thể tích của hình đó là:

A.18 centimet khối B.162cm khối C.54 centimet khối D.243cm khối


Lớp 5 Toán
4
1

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền khô tiếng Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền đức tiếng Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên


Xem thêm: Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Đối Xứng Trục Ox, Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Đối Xứng Trục

Khoá học trên OLM (olm.vn)