Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 1 năm 2021

     
– Posted on September 28, 2021Posted in: Bồi chăm sóc HSG và Luyện thi Violympic Toán lớp 3 bên trên mạng, Giải toán lớp 3 bên trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*
a/ hai trăm linh bốn b/ tư trăm linh hai

c/ nhì trăm tư mươi d/ hai không bốn

Câu 3:

Số trên có cách đọc là:

*
a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu không năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: kiếm tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………

Câu 5: tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………

Câu 6: 82 + 17 = ….

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 3 vòng 1 năm 2021

Kết trái của phép tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số tương thích điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo đầu tiên có 35kg gạo. Bao gạo sản phẩm công nghệ hai gồm 29kg gạo. Hỏi cả nhị bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhị bao tất cả ………kg gạo.

….

Câu 67: Một sợi dây khá dài 7dm 5cm. Bạn ta giảm đi 25cm. Hỏi sợi dây còn sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: sợi dây còn lại dài …………cm

Câu 68: bạn Minh bao gồm 342 viên bi, Hùng có tương đối nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Câu 69: bạn Minh tất cả 242 viên bi, Hùng có nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.

Câu 70: học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng tất cả 4 học sinh. Hỏi lớp 3A gồm bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học viên b/ 36 học viên c/ 12 học viên d/ 35 học sinh

Câu 71: có 28 cái cây bút chì màu, mang chia hồ hết cho 4 nhóm. Hỏi từng nhóm thừa nhận được từng nào cái bút chì màu?

a/ 6 dòng b/ 7 cái c/ đôi mươi cái d/ 8 cái

Câu 72: có 35 mẫu kẹo, chia hầu hết cho 5 bạn. Hỏi mỗi chúng ta nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 chiếc c/ 30 chiếc d/ 5 cái

 Câu 73: Ân mua kẹo hết 500 đồng, mua bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân yêu cầu trả từng nào đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Câu 74: các bạn hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

Câu 75: shop có toàn bộ 57l dầu. Siêu thị đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng đầy vào các can các loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Câu 76: shop có toàn bộ 67l dầu. Shop đã bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng hầu hết vào các loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Câu 77: Kho đầu tiên có 434kg gạo, kho thiết bị hai gồm 242kg gạo, kho thứ cha có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả bố kho gồm ………kg gạo.

Câu 78: Kho trước tiên có 368kg gạo, kho máy hai bao gồm 222kg gạo, kho thứ tía có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho bao gồm …………kg gạo.

Câu 119: mang lại tam giác ABC bao gồm độ dài các cạnh là 14cm, 1dm, 12cm. Hỏi chu vi tam giác ABC là từng nào xăng-ti-mét?

a/ 26cm b/ 35cm c/ 27cm d/ 36cm

Câu 120: Người ta giảm một miếng vài lâu năm 8m ra là 2 phần bởi nhau. Khi ấy mỗi phần nhiều năm ……..dm

Câu 121: Một nhỏ gà tất cả 2 dòng chân. Hỏi 6 bé gà có bao nhiêu loại chân?

a/ 8 loại b/ 16 mẫu c/ 12 chiếc d/ 14 cái

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: Bạn nên lựa chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

a/ 24 b/ 10 c/ 27 d/ 21

Câu 2:

Số trên bao gồm cách phát âm là:

a/ hai trăm linh tứ b/ tư trăm linh hai

c/ nhì trăm bốn mươi d/ nhị không bốn

Câu 3:

Số trên gồm cách phát âm là:

a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10

Câu 5: tìm kiếm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10

Câu 6: 82 + 17 = ….

Xem thêm: Hướng Dẫn Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2020 Và Đề Án, Khoa Khám Bệnh

Kết trái của phép tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số thích hợp điền vào vết hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo sản phẩm hai bao gồm 29kg gạo. Hỏi cả nhì bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhị bao có ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả nhì bao tất cả số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64

Câu 10: 25 : 5 = ? Số phù hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

Điền 5

Câu 11: 5 × 1 = ? Số tương thích điền vào vệt hỏi chấm là: ….

a/ 7 b/ 5 c/ 6 d/ 15

Câu 67: Một sợi dây rất dài 7dm 5cm. Fan ta cắt đi 25cm. Hỏi sợi dây còn sót lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: sợi dây sót lại dài …………cm

Hướng dẫn

Đổi: 7dm 5cm = 75cm.

gai dây còn lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50

Câu 68: các bạn Minh có 342 viên bi, Hùng có rất nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng có số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

Cả cặp đôi có số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697

Câu 69: các bạn Minh tất cả 242 viên bi, Hùng có tương đối nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng gồm số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

Cả đôi bạn có số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499

Câu 70: học viên lớp 3A xếp thành 8 hàng, từng hàng bao gồm 4 học sinh. Hỏi lớp 3A tất cả bao nhiêu học tập sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học sinh c/ 12 học sinh d/ 35 học tập sinh

Hướng dẫn

Lớp 3A có số học viên là: 4 × 8 = 32 (học sinh)

Câu 71: tất cả 28 cái cây viết chì màu, lấy chia phần lớn cho 4 nhóm. Hỏi từng nhóm dìm được từng nào cái bút chì màu?

a/ 6 loại b/ 7 dòng c/ 20 cái d/ 8 cái

Hướng dẫn

từng nhóm cảm nhận số bút chì màu là: 28 : 4 = 7 (cái)

Câu 72: tất cả 35 mẫu kẹo, chia phần đa cho 5 bạn. Hỏi mỗi chúng ta nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 mẫu b/ 6 loại c/ 30 chiếc d/ 5 cái

Hướng dẫn

Mỗi chúng ta nhân được số chiếc kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

 Câu 73: Ân cài đặt kẹo không còn 500 đồng, mua bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân bắt buộc trả bao nhiêu đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Hướng dẫn

Số tiền An yêu cầu trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)

Câu 74: các bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

40cm + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1

Câu 75: cửa hàng có toàn bộ 57l dầu. Siêu thị đã bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đầy vào các can nhiều loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

cửa hàng còn lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

Số dầu sót lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6

Câu 76: siêu thị có toàn bộ 67l dầu. Siêu thị đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đều vào các loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

shop còn lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

Số dầu còn lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8

Câu 77: Kho trước tiên có 434kg gạo, kho lắp thêm hai tất cả 242kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả cha kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho bao gồm ………kg gạo.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Bài Hoa Học Trò Lớp 4 (Đầy Đủ Nhất), Hoa Học Trò Lớp 4, Trang 43

Hướng dẫn

Cả bố kho bao gồm số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881

Câu 78: Kho thứ nhất có 368kg gạo, kho máy hai tất cả 222kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả cha kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho gồm …………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả ba kho có số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795