THIẾT NGỤC MÊ TÌNH EDIT

     
Trang chủFanfic – MinyeonFanfic – MinkyulFanfic – SunminFanfic – EunminFic EditFic TransMA <18+>One ShortFic DropFic cover

Bách hòa hợp tiểu thuyết (GL)Tác phẩm: Thiết ngục tù Mê TìnhTác giả: hiểu BạoThể loại: lao tù giam, cảnh lao tù – tầy phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HECouple: Tần Nhuế x Quý phê duyệt Phong – Quý Mục truyền nhiễm x Lê Á Lôi

Tình Trạng Raw: Hoàn (142 chương + 23 Phiên ngoại + 5 Phiên ngoại sệt biệt.)

Tình trạng Edit: Hoàn thành

Translator: QT

Editor: Ancella ( chương 77 -> …)

Chú ý: nhấp vào Chương ** sẽ sở hữu link dẫn quý phái trang nhằm đọc.


Mục lục:

☆ Văn án ☆

Editor: Cin_MeanBeta: Littlebuster

Quyển 1: ngục Giam Thiên

Quyển 2: cầu Sinh Thiên 

*

☆ Chương 77 || ☆ Chương 78 || ☆ Chương 79 || ☆ Chương 80 || ☆ Chương 81 || ☆ Chương 82 || ☆ Chương 83 || ☆ Chương 84 || ☆ Chương 85 || ☆ Chương 86 || ☆ Chương 87 || ☆ Chương 88 || ☆ Chương 89 || ☆ Chương 90 || ☆ Chương 91 || ☆ Chương 92 || ☆ Chương 93 || ☆ Chương 94 || ☆ Chương 95 || ☆ Chương 96 || ☆ Chương 97 ||

Quyển 3: Mê Tình Thiên

 ☆ Chương 98 ||☆ Chương 99 || ☆ Chương 100 || ☆ Chương 101 || ☆ Chương 102 || ☆ Chương 103 || ☆ Chương 104 || ☆ Chương 105 || ☆ Chương 106 || ☆ Chương 107 || ☆ Chương 108 || ☆ Chương 109 || ☆ Chương 110 || ☆ Chương 111 || ☆ Chương 112 || ☆ Chương 113 || ☆ Chương 114 || ☆ Chương 115 || ☆ Chương 116 || ☆ Chương 117 || ☆ Chương 118 || ☆ Chương 119 || ☆ Chương 120 ||☆ Chương 121 || ☆ Chương 122 || ☆ Chương 123 || ☆ Chương 124 || ☆ Chương 125 || ☆ Chương 126 || ☆ Chương 127 || ☆ Chương 128 || ☆ Chương 129 || ☆ Chương 130 || ☆ Chương 131 || ☆ Chương 132 || ☆ Chương 133 || ☆ Chương 134 || ☆ Chương 135 || ☆ Chương 136 || ☆ Chương 137 || ☆ Chương 138 || ☆ Chương 139 || ☆ Chương 140 || 

Quyển 4: Vượt ngục tù Thiên

☆ Chương 141 || ☆ Chương 142 || 

———- -0- ———-

Phiên Ngoại

Quyển 5: lây nhiễm Lê Thiên

☆ Chương 143 || ☆ Chương 144 || ☆ Chương 145 || ☆ Chương 146 || ☆ Chương 147 || ☆ Chương 148 || ☆ Chương 149 || ☆ Chương 150 || ☆ Chương 151 || ☆ Chương 152 || ☆ Chương 153 || ☆ Chương 154 || ☆ Chương 155 || ☆ Chương 156 || ☆ Chương 157 || ☆ Chương 158 || ☆ Chương 159 || ☆ Chương 160 || 

Quyển 6: Nhuế Phong Thiên

☆ Chương 161 ||☆ Chương 162 || ☆ Chương 163 || ☆ Chương 164 || 

Quyển 7: Cuối cùng

☆ Chương 165 

Phiên ngoại đặc biệt: đoản văn lây truyền Phong

☆ Chương 1 || ☆ Chương 2 || ☆ Chương 3 ||

Phiên ngoại đặc biệt: 100 câu hỏi về Nhuế Phong

☆ Chương 4 ||☆ Chương 5 ||— trả —