Thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp

     
(ĐCSVN) – Bạn Nguyễn Hương Trà, địa chỉ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Quy định về thời gian làm thủ tục; thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện ra sao? Bao nhiêu lâu thì người lao động nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp?
*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*

Trả lời:

Về thời gian làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Bạn đang xem: Thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp

Như vậy, thời gian làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 03 tháng kể từ ngày NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trong khi đó, đối với thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 46 Luật Việc làm 2013, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Xem thêm: Khái Niệm Con Người Và Bản Chất Con Người, Con Người Và Bản Chất Của Con Người

Như vậy, thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ là 20 ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ.

Đối với khoảng thời gian để người lao động nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định: Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

+ Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

Xem thêm: 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Học Kì 2 Có Đáp Án Môn Lịch Sử Lớp 10

Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo./.