THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

     
giao lưu trực con đường Ý kiến đoàn viên Công nhân hỏi - Công đoàn vấn đáp Văn phòng điện tử TLĐ thống trị đoàn viên
*
*
*

Hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 là ngày 30.4.2022.

Bạn đang xem: Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối cùng với thu nhập trong thời điểm 2021 được chính sách như sau:

Nếu cá nhân có thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán mang đến tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân thì thời hạn đề xuất quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31.3.2022.

Nếu cá nhân có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công trực tiếp quyết toánthuế thu nhậpcá nhân với ban ngành thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30.4.2022.

Các trường hợp chưa phải quyết toán thuế thu nhập cá thể 2022

Nếu tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp lý lẽ tại Điểm d Khoản 6 Điều 8Nghị định 126/2020/NĐ-CPthì không hẳn quyết toán thuế: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chi phí lương, tiền công không gây ra trả các khoản thu nhập thì chưa hẳn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

Xem thêm: Bài Tập 2 Trang 6 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 2 Trang 6 Sgk Toán 9 Tập 1

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ sở thuế, nếu cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của mỗi năm từ 50.000 đồng trở xuống sẽ chưa hẳn quyết toán thuế.

Cá nhân bao gồm số thuế thu nhập cá thể phải nộp nhỏ dại hơn số thuế sẽ tạm nộp mà không có yêu ước hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công ký kết hợp đồng lao rượu cồn từ 3 tháng trở lên trên một đối chọi vị, đồng thời bao gồm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không thực sự 10 triệu đồng và đã làm được khấu trừ thuếthu nhập cá nhân theo xác suất 10% nếu không tồn tại yêu mong thì không phải quyết toán thuế đối với phần các khoản thu nhập này.

Xem thêm: Giáo Án Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 3 : Một Số Vấn Đề Của Châu Lục Và Khu

Cá nhân được người tiêu dùng lao hễ mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí từ bỏ nguyện), bảo hiểm không nên khác tất cả tích lũy về phí bảo đảm mà người tiêu dùng lao động, hoặc doanh nghiệp bảo đảm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo xác suất 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương xứng với phần người sử dụng lao động mua, hoặc đóng góp cho tất cả những người lao động, thì tín đồ lao động không phải quyết toán so với phần thu nhập này.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/thoi-han-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2021-1024711.ldo