Thông Tư 09 Hướng Dẫn Nghị Định 86

     
Thông bốn liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP biện pháp về cách thức thu, làm chủ học phí so với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, bớt học phí, hỗ trợ túi tiền học tập từ thời điểm năm học 2015-2016 mang đến năm học 2020-2021.

Bạn đang xem: Thông tư 09 hướng dẫn nghị định 86

 

I. Giải đáp Khoản 1 Điều 4 với Khoản 1, 2, 3, 4 cùng 9 Điều 5 Nghị định 86 mức sử dụng về học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục và đào tạo đại học, giáo dục và đào tạo nghề nghiệp

Theo Thông bốn liên tịch 09, trên các đại lý khung tiền học phí tại Khoản 1 Điều 4 với mức trần ngân sách học phí tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định 86, ủy ban nhân dân cấp thức giấc trình HĐND thuộc cấp khí cụ mức học phí ví dụ hàng năm (đối với những cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương cai quản lý); cân xứng với những cấp học tập và trình độ chuyên môn đào tạo; phù hợp với các nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc có nhiệm vụ phê chăm chú đề án tự nhà về nút thu học tập phí của những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đại học tự bảo đảm kinh chi phí chi thường xuyên và chi chi tiêu thuộc địa phương cai quản lý.

II. Lí giải Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86/2015/NĐ-CP

1. Thông tứ liên tịch số 09/2016 của Bộ giáo dục đào tạo - cỗ Tài chính - cỗ Lao động phương pháp các đối tượng không bắt buộc đóng học tập phí, đơn cử:

Người theo học những ngành trình độ đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xóm hội, quốc phòng, bình yên theo Luật giáo dục và đào tạo đại học. Những ngành trình độ đặc thù vì chưng cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền ban hành.

2. Trong các đối tượng người dùng được miễn tiền học phí quy định tại TTLT 09/2016/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, đối chọi cử:

- sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Người xuất sắc nghiệp thcs học tiếp lên trình độ trung cấp cho (bao gồm cả học sinh giỏi nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ chuyên môn trung cung cấp nghề cùng trung cấp chuyên nghiệp);

- fan học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề nặng nề tuyển sinh tuy thế xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan thống trị nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở tw quy định;

- người học những ngành, nghề trình độ chuyên môn đặc thù thỏa mãn nhu cầu yêu mong phát triển tài chính - xã hội, quốc phòng, bình yên theo Luật giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Các ngành trình độ chuyên môn đặc thù bởi vì cơ quan công ty nước có thẩm quyền ban hành, theo Thông tứ liên tịch 09 năm 2016.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 mon 03 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02THÁNG 10 NĂM năm ngoái CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚICƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌCPHÍ, HỖ TRỢ chi PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của bao gồm phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 tháng 12 năm trước đó của thiết yếu phủquy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổchức của bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày đôi mươi tháng 12 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Lao động - mến binh cùng Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cách thức thu, cai quản họcphí so với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ ngân sách học tập từnăm học năm ngoái - năm 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo,Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu và bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư liên tịch trả lời thực hiện một vài Điều của Nghịđịnh số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm năm ngoái của chính phủ quy định về phép tắc thu, làm chủ học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân và cơ chế miễn, bớt học phí,hỗ trợ giá thành học tập từ năm học năm ngoái -2016 cho năm học tập 2020 - 2021.

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh

Thông tư này phía dẫn tiến hành mộtsố Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 10 năm năm ngoái của thiết yếu phủquy định về hiệ tượng thu, làm chủ học phíđối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảmhọc phí, hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập từ thời điểm năm học 2015 - 2016 đến năm học tập 2020 - 2021(sau đây hotline là Nghị định 86).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông bốn này áp dụng đối với tất cảcác mô hình nhà ngôi trường ở những cấp học, trình độ đào tạo và cơ sở giáo dục đào tạo kháccủa khối hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông bốn này áp dụng so với trẻem học mầm non, học sinh phổ thông; học tập sinh, sinh viên hệcử tuyển; học viên trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trườngdự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học tập viên cao học,nghiên cứu vãn sinh học bao gồm quy, học tập liên thông theo vẻ ngoài đào tạo chính quytại các cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học ở cáctrung trung tâm giáo dục liên tục theo lịch trình trung học tập cơ sở, trung học tập phổthông.

Điều 3. Phía dẫn Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, 2, 3, 4 với 9 Điều 5 Nghị định86

1. Trên đại lý khung học phí được quyđịnh tại Khoản 1 Điều 4 với mức trần ngân sách học phí tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 của Nghị định 86, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh trình Hội đồng nhândân thuộc cấp hiện tượng mức học phí cụ thể hàng năm (đối với các cơ sở giáo dụcdo địa phương quản ngại lý) phù hợp với từng vùng, miền; phù hợp với những cấp học vàtrình độ đào tạo (giáo dục mầm non, giáo dục đào tạo phổ thông, giáo dục và đào tạo nghề nghiệp,giáo dục đại học và sau đại học); phù hợp với các nhóm ngành nghề huấn luyện và đào tạo vàhình thức đào tạo (giáo dục thiết yếu quy và giáo dục thường xuyên), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trọng trách phê duyệtđề án tự công ty về nút thu học phí của các cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dụcđại học tự đảm bảo an toàn kinh tầm giá chi thường xuyên và chi đầu tư chi tiêu thuộc địa phương quảnlý.

3. Các cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp vàđại học công lập chưa tự bảo đảm kinh mức giá chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu được ápdụng khung chi phí khóa học theo vẻ ngoài tại Khoản 2, Khoản 3 và Điểm aKhoản 4 Điều 5 Nghị định 86.

4. Bạn học theo hiệ tượng đào tạotín chỉ, mô-đun không hẳn nộp học phí đối với các tín chỉ, mô-đun, môn học đượcmiễn hoặc chưa hẳn học.

5. Các cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp vàgiáo dục đh công lập thuộc cấp Trung ương quản lý được lý lẽ mức họcphí so với các trường hợp học lại. Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa ra quyết định về mức khoản học phí họclại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệpvà đại học công lập trực thuộc thẩm quyền cai quản trực tiếp của địa phương. Mức ngân sách học phí học lại tối đa không vượt vượt mứctrần khoản học phí quy định tại Nghị định 86 tương xứng với từng mô hình đơn vị.

6. Các cơ sở giáo dục tiến hành côngkhai mức tiền học phí theo phương pháp của Thông tư số09/2009/TT-BGDĐT ngày thứ 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra về banhành quy định thực hiện công khai minh bạch đối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dụcquốc dân. đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp thực hiện công khai mức học phí theo quy địnhtại Khoản 5 Điều 23 của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

Điều 4. Phía dẫn Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86

1. Đối tượng chưa hẳn đóng học phí:

a) học viên tiểu học trường công lập;

b) học sinh, sv ngành sư phạmhệ chính quy vẫn theo học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục và đào tạo đại họccông lập, theo chỉ tiêu đào tạo trong phòng nước;

c) bạn theo học những ngành trình độ đặc thù đáp ứng yêu ước phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, quốcphòng, an toàn theo mức sử dụng của LuậtGiáo dục đại học. Các ngành trình độ đặc thù do cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyềnban hành.

2. Đối tượng đượcmiễn học phí:

a) người có công với bí quyết mạng vàthân nhân của người có công với bí quyết mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người dân có công vớicách mạng được hợp tuyệt nhất tại văn phiên bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 mon 7 năm 2012 củaVăn phòng Quốc hội. Vậy thể:

- anh hùng Lực lượng tranh bị nhândân; yêu đương binh; tín đồ hưởng cơ chế như mến binh; anh hùng lao độngtrong thời kỳ loạn lạc (nếu có);

- bé củangười chuyển động cách mạng trước thời điểm ngày 01 mon 01 năm 1945 (nếu có); con của ngườihoạt động phương pháp mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Támnăm 1945 (nếu có); bé của nhân vật Lực lượng vũ trangnhân dân; nhỏ của hero Lao rượu cồn trong thời kỳ khángchiến; bé của liệt sỹ; con của thươngbinh; con của bạn hưởng chính sách như yêu quý binh; bé của dịch binh; con của người chuyển động khángchiến bị nhiễm chất độc hại hóa học.

b) trẻ nhỏ học mẫu giáo và học sinh, sinhviên bị tàn tật, tàn tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy địnhcủa Thủ tướng bao gồm phủ;

c) trẻ em học mẫugiáo và học viên dưới 16 tuổi không tồn tại nguồn nuôi dưỡng điều khoản tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chủ yếu sáchtrợ góp xã hội đối với đối tượng người tiêu dùng bảo trợ thôn hội. Thay thể:

- Bị quăng quật rơi chưa có người nhận làmcon nuôi;

- mồ côi cả cha và mẹ;

- Mồ côi thân phụ hoặc mẹ và fan còn lạimất tích theo vẻ ngoài của pháp luật;

- Mồ côi phụ thân hoặc chị em và tín đồ còn lạiđang hưởng chính sách chăm sóc, nuôi chăm sóc tại cửa hàng bảo trợ buôn bản hội, nhà xã hội;

- Mồ côi phụ thân hoặc mẹ và bạn còn lạiđang trong thời hạn chấp hành án phạt tù nhân tại trại giam hoặc vẫn chấp hành quyếtđịnh xử lý vi phạm hành chủ yếu tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc,cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cả phụ thân và bà mẹ mất tích theo quy địnhcủa pháp luật;

- Cả cha và người mẹ đang hưởng chế độ chămsóc, nuôi dưỡng tại các đại lý bảo trợ làng hội,nhà xóm hội;

- Cả phụ thân và bà mẹ đang trong thời gianchấp hành án phạt tù hãm tại trại giam hoặc đã chấp hành quyết định xử lý vi phạmhành chính tại ngôi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc, cửa hàng cai nghiện bắtbuộc;

- thân phụ hoặc mẹ mất tích theo quy địnhcủa luật pháp và người sót lại hưởng chế độ chăm sóc, nuôi chăm sóc tại cửa hàng bảotrợ xã hội, nhà xã hội;

- thân phụ hoặc bà mẹ mất tích theo quy địnhcủa pháp luật và người còn sót lại đang trong thời hạn chấp hành án phạt tội phạm tại trạigiam hoặc đã chấp hành ra quyết định xử lý vi phạm hànhchính trên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc, đại lý cai nghiện bắt buộc;

- cha hoặc chị em đang hưởng chế độ chămsóc, nuôi chăm sóc tại cửa hàng bảo trợ làng mạc hội, công ty xã hội với người sót lại đangtrong thời hạn chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc vẫn chấp hành quyết địnhxử lý phạm luật hành bao gồm tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sởcai nghiện bắt buộc.

d) trẻ em học chủng loại giáo và học sinh phổthông có phụ huynh thuộc diện hộ nghèo theo qui định của Thủ tướng chủ yếu phủ;

e) học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kểcả học viên cử tuyển học nghề nội trú với thời hạn đào tạo từ 3 tháng trởlên);

f) học viên trường rộng rãi dân tộcnội trú, ngôi trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học;

g) học sinh, sinh viên học tập tại các cơsở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc bản địa thiểu số ở trong hộnghèo cùng hộ cận nghèo theo chính sách của Thủ tướng Chínhphủ;

h) sv học chuyên ngành Mác -Lê nin và tứ tưởng hồ nước Chí Minh;

i) học sinh, sinh viên, học tập viên họcmột trong số chuyên ngành Lao, Phong, chổ chính giữa thần, thẩm định pháp Y, Pháp y tâmthần với Giải phẫu bệnh dịch tại những cơ sở giảng dạy nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêuđào tạo trong phòng nước;

k) học tập sinh, sinh viên bạn dân tộcthiểu số cực kỳ ít bạn ở vùng có Điều kiện kinh tế - làng hội trở ngại hoặc đặc biệtkhó khăn. Cụ thể:

- Người dân tộc bản địa thiểu số hết sức ít ngườibao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, BốY, say mê La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

- Vùng tất cả Điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hộikhó khăn và đặc biệt khó khăn được khẳng định theo các văn bản quy định tại phụ lụcI dĩ nhiên Thông bốn liên tịch này.

l) sinh viên cao đẳng, đại học,học viên cao học, nghiên cứusinh học các chuyên ngành trong nghành năng lượng nguyên tử;

m) Người giỏi nghiệp trung học đại lý họctiếp lên trình độ trung cấp (bao bao gồm cả học sinh giỏi nghiệp trung học cửa hàng họctiếp lên trình độ trung cấp nghề với trung cấp cho chuyên nghiệp);

n) tín đồ học các trình độ trung cấp,cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó khăn tuyển sinh nhưng mà xã hội có nhu cầu theodanh Mục vì chưng Thủ trưởng cơ quan thống trị nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và công việc ở trungương quy định;

o) fan học những ngành, nghề siêng mônđặc thù thỏa mãn nhu cầu yêu ước phát triển kinh tế - làng hội, quốcphòng, bình an theo phương tiện của Luật giáo dục nghề nghiệp. Những ngành chuyênmôn đặc điểm do phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền ban hành.

3. Đối tượng được bớt học phí:

a) Các đối tượng người dùng được bớt 70% họcphí gồm:

- học sinh, sv học các ngànhnghệ thuật truyền thống lịch sử và sệt thù trong các trường văn hóa truyền thống - thẩm mỹ công lậpvà ko kể công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống lịch sử Huế,đờn ca tài tử nam Bộ, diễn viên sảnh khấu kịch hát, nghệthuật trình diễn dân ca, thẩm mỹ và nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, màn biểu diễn nhạccụ truyền thống;

- học sinh, sinh viên các chuyênngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc;một số nghề học tập nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với giáo dục nghề nghiệp.Danh Mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hại do cỗ Lao động - Thươngbinh với Xã hội quy định;

- trẻ em học mẫu mã giáo và học sinh,sinh viên là người dân tộc bản địa thiểu số (không cần là dân tộc bản địa thiểu số khôn xiết ít người)ở vùng bao gồm Điều kiện kinh tế tài chính - làng hội đặc biệt quan trọng khó khăn theo mức sử dụng của cơquan gồm thẩm quyền. Nạm thể:

+ Người dân tộc bản địa thiểu số (không phảilà dân tộc bản địa thiểu số vô cùng ít bạn theo khí cụ tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thôngtư liên tịch này);

+ Vùng bao gồm Điều kiện tài chính xã hội đặcbiệt cực nhọc khăn: được nguyên lý tại phụ lục I tất nhiên Thông bốn liên tịch này (trừcác vùng tất cả Điều kiện tài chính - xóm hội nặng nề khăn).

b) Các đối tượng người tiêu dùng được giảm 50% họcphí gồm:

- trẻ em học mẫu mã giáo cùng học sinh,sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà thân phụ hoặc người mẹ bị tai nạn thương tâm lao độnghoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trọn trợ cung cấp thường xuyên;

- trẻ em học mẫu mã giáo và học viên phổthông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo pháp luật của Thủ tướng thiết yếu phủ.

4. Đối tượng được hỗ trợ ngân sách chi tiêu họctập:

a) trẻ em học mẫu mã giáo và học viên phổthông mồ côi cả cha lẫn mẹ;

b) trẻ nhỏ học mẫu mã giáo và học viên phổthông bị tàn tật, tàn tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướngChính phủ;

c) trẻ nhỏ học mẫu mã giáo và học viên phổthông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo cách thức của Thủ tướng thiết yếu phủ.

Điều 5. Phía dẫn Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 86

1. Đối với người học tại các cơ sởgiáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đh công lập

a) hồ nước sơ:

- Đơn ý kiến đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗtrợ giá thành học tập:

+ Đối với các đối tượng người tiêu dùng thuộc diện đượcmiễn, giảm khoản học phí học mầm non, phổ thông, giáo dục và đào tạo thường xuyên: Mẫu 1-1 theo phụ lục II.

+ Đối với các đối tượng người tiêu dùng thuộc diện đượchỗ trợ giá thành học tập học tập mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục III.

+ Đối cùng với các đối tượng thuộc diện miễn,giảm ngân sách học phí học ở cửa hàng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đào tạo đại học: Mẫu đối kháng theo phụ lục IV.

- bản sao xác nhận giấy tờ chứngminh thuộc đối tượng người sử dụng miễn, giảm chi phí khóa học và hỗ trợ túi tiền học tập so với các đốitượng sau:

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đốitượng người có công đối với đối tượng được pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 4Thông tư liên tịch này;

+ Giấy chứng thực khuyết tật vì chưng Ủy ban nhân dân cung cấp xã cấp cho hoặc quyết định vềviệc trợ cấp cho xã hội của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng người dùng được biện pháp tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông bốn liên tịchnày và giấy tờ chứng tỏ là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vày Ủy ban quần chúng. # xã cấp cho hoặc xác nhận;

+ đưa ra quyết định về việc trợ cung cấp xã hội củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối vớiđối tượng được luật tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo vì Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp hoặc chứng thực cho đốitượng được cách thức tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;

+ Giấy khai sinh và sách vở và giấy tờ chứngminh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vì Ủy bannhân dân cấp xã cấp cho hoặc chứng thực cho đối tượng được hình thức tại Điểm g Khoản2 Điều 4 Thông bốn liên tịch này;

+ Giấy khai sinhvà sổ hộ khẩu hay trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng người dùng đượcquy định trên Điểm k Khoản 2 và gạch đầu loại thứ cha Điểm aKhoản 3 Điều 2 Thông bốn liên tịch này;

+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đốivới đối tượng người sử dụng được lao lý tại Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của chahoặc mẹ bị tai nạn thương tâm lao đụng hoặc mắc bệnh công việc và nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xóm hộicấp đối với đối tượng người tiêu dùng được pháp luật tại gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Khoản 3 Điều4 Thông bốn liên tịch này;

+ Giấy tờ minh chứng là hộ cận nghèodo Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp hoặc xác nhậncho đối tượng người sử dụng được hiện tượng tại gạch ốp đầu dòng thứ nhì Điểm b Khoản 3 Điều 4Thông tư liên tịch này;

- Đối với trẻ nhỏ mẫu giáo với học sinhphổ thông vừa nằm trong diện được miễn, giảm tiền học phí vừa thuộc diện được hỗ trợ chiphí học tập, chỉ cần làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói bên trên kèm cácđơn theo mẫu (phụ lục II với III) của Thông tứ liên tịch này;

- bạn học ở trong diện miễn, bớt họcphí với hỗ trợ túi tiền học tập chỉ nên làm 01 cỗ hồ sơ nộp lần đầu cho tất cả thời gianhọc tập. Riêng so với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗiđầu học tập kỳ bắt buộc nộp bổ sung cập nhật giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứxem xét miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ giá thành học tập mang đến kỳ học tiếp theo.

b) Trình tự thực hiện:

- trong vòng 45 ngày kể từ ngày khaigiảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học chủng loại giáo, học viên phổthông, học tập viên học công tác trung học các đại lý và trunghọc phổ biến học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên, họcviên học tập ở những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh có Đơn ý kiến đề xuất miễn,giảm chi phí khóa học và hỗ trợ giá cả học tập và phiên bản sao giấy tờ chứng tỏ thuộc đốitượng miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cửa hàng giáo dục;

- cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáodục đh căn cứ vào siêng ngành học của fan học để ra quyết định miễn, giảmhọc phí đối với người học tập thuộc diện miễn, giảm chi phí khóa học đượcquy định tại: Điểm h, i Khoản 2, gạch men đầudòng trang bị nhất, gạch đầu cái thứ nhị Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông bốn liên tịchnày.

c) trách nhiệm xét chăm sóc và thẩm địnhhồ sơ:

- Đối với trường thiếu nhi và trung họccơ sở: Hiệu trưởng nhà trường gồm tráchnhiệm xét chuyên chú hồ sơ và lập danh sách học viên được miễn, giảm ngân sách học phí và hỗtrợ chi phí học tập giữ hộ phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo;

- Đối với trường trung học tập phổ thôngvà những cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc sở giáodục cùng đào tạo: Hiệu trưởng đơn vị trường có trọng trách xétduyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, giảm tiền học phí và cung cấp chi phíhọc tập gửi sở giáo dục và đào tạo và đào tạo;

- Đối cùng với cơ sở giáo dục nghề nghiệpvà giáo dục đào tạo đại học: Thủtrưởng những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệmxét chú tâm hồ sơ và ra quyết định miễn, bớt học phí đối với học sinh, sv vàhọc viên; bên cạnh đó lập danh sách học sinh, sinh viên, học tập viên được miễn, giảmhọc tổn phí theo mẫu cách thức tại phụ lục VIII, XII báo cáo cơ quan quản lý cấptrên trực tiếp. Cơ quan thống trị cấp trên thẩm định, lập dự toán ngân sách đầu tư theo mẫuquy định trên phụ lục IX, XII gửi bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyềnbố trí khiếp phí tiến hành trong dự toán giá cả hàng năm.

Thời gian họcsinh, sinh viên bị kỷ luật chấm dứt học hoặc buộc thôi học, họclưu ban, học tập lại, học bổ sung thì sẽ không còn được cung cấp bù tiềnmiễn, sút học phí.

2. Đối với người học tại các cơ sởgiáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh ngoàicông lập; đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh thuộc công ty nhànước, tổ chức triển khai kinh tế

a) Trình tự triển khai và hồ sơ:

Trong vòng 45 ngày tính từ lúc ngày bắt đầukhai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻem học mẫu giáo, học viên phổ thông; học sinh, sinh viên học ởcác cửa hàng giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh phải làm đối chọi có chứng thực củanhà trường gửi về:

- Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo: Đối vớitrẻ em học mẫu mã giáo, học sinh tiểu học thuộc trường đúng theo được hỗ trợ ngân sách học tập, học sinh học trung họccơ sở (đơn cấp cho bù chi phí miễn, giảm ngân sách học phí mẫu theo phụ lụcV; solo hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập mẫu theo phụ lục III).

- Sở giáo dục và đào tạo và đào tạo: Đối với họcsinh học trung học rộng rãi (đơn cấp bù chi phí miễn, giảm học phí mẫu theo phụ lụcV; đối kháng hỗ trợ túi tiền học tập mẫu mã theo phụ lục III).

- chống lao động-thương binh với xã hội:Đối với học tập sinh, sinh viên học ở những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đạihọc (mẫu đối kháng theo phụ lục VI).

Tùy theo từng đối tượng người sử dụng được miễn, giảmhọc phí tổn và hỗ trợ ngân sách học tập, kèm theo solo là phiên bản sao xác thực một trongcác giấy tờ được chính sách tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Riêng rẽ đối vớingười học tập học những ngành, nghề được quy định tại Điểm h, i Khoản 2 cùng gạch đầudòng máy nhất, gạch ốp đầu loại thứ nhị Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tứ liên tịchnày, đương nhiên đơn kiến nghị miễn, giảm học phí là giấy chứng thực của bên trường.

b) Đối với trẻ nhỏ mẫu giáo cùng họcsinh rộng lớn vừa trực thuộc diện được miễn, giảm khoản học phí vừa ở trong diện được hỗ trợchi mức giá học tập, chỉ yêu cầu làm 01 bộ hồ sơ các sách vở và giấy tờ liênquan nói trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục III và phụ lục V) của Thông tứ liêntịch này;

c) tín đồ học trực thuộc diện được miễn, giảmhọc chi phí và hỗ trợ chi tiêu học tập chỉ buộc phải làm 01 cỗ hồ sơ nộp lần đầu đến cảthời gian học tập tập. Riêng đối với người học tập thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèothì vào đầu mỗi học tập kỳ yêu cầu nộp bổ sung cập nhật giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèođể làm địa thế căn cứ xem xét miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ túi tiền học tập mang lại kỳ họctiếp theo;

d) nhiệm vụ xét duyệt, thẩm định hồsơ cùng xác nhận:

- Đối cùng với cơ sở giáo dục mầm non, phổthông: trong tầm 10 ngày kể từ khi nhận được đơn ý kiến đề xuất cấp bù ngân sách học phí và hỗtrợ ngân sách học tập, Hiệu trưởng đơn vị trường bao gồm trách nhiệm xác thực đầy đủ những nội dung theo mẫu qui định tại Phụ lục III cùng Phụ lục V củaThông bốn liên tịch này.

- Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệpvà giáo dục và đào tạo đại học: trong tầm 10 ngày kể từ khi nhận được đơn kiến nghị cấp bùtiền miễn, bớt học phí, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp và giáo dục đh có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các nội dung được quyđịnh trên Phụ lục VI dĩ nhiên Thông bốn liên tịch này;

- Thủ trưởng những cơ sở giáo dục hoàntoàn chịu trách nhiệm về nội dung đãxác thừa nhận trên đơn kiến nghị của người học.

- Đối với những lần cung cấp bù tiền miễn,giảm chi phí khóa học và hỗ trợ giá thành học tập những lần sau, người học chưa phải làmđơn ý kiến đề xuất cấp bù tiền miễn, giảm ngân sách học phí và cung cấp chiphí học tập. Trong vòng 30 ngày kể từ khi bước đầu học kỳ mới cơ sở giáo dục mầmnon, phổ thông, giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đại học có trọng trách cấp chongười học tập Giấy xác nhận được cơ chế tại Phụ lục VII đương nhiên Thông tư liên tịchnày.

đ) thời hạn họcsinh, sv bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu lại ban, học lại,học bổ sung cập nhật thì sẽ không được cấp bù tiềnmiễn, giảm học phí.

Điều 6. Phía dẫn cách tiến hành cấpbù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ giá cả học tập

1. Cách làm cấp bù tiền miễn, giảmhọc phí so với các cơ sở giáo dục công lập

Kinh phí triển khai cấp bù học phí chocơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục và đào tạo đại họccông lập được giá thành nhà nước cấp thường niên theo hiệ tượng giao dự toán. Việcphân xẻ dự toán kinh phí đầu tư thực hiện cơ chế cấp bù học phí cho đại lý giáo dụcmầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh công lập được thựchiện đôi khi với thời Điểm phân chia dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước hàng năm. Khigiao dự toán cho các cơ sở giáo dục, cơ quan nhà quản bắt buộc ghi rõ dự trù kinhphí thực hiện cơ chế cấp bù học tập phí cho tất cả những người học thuộc đối tượng người sử dụng được miễn,giảm tiền học phí đang theo học tại cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục nghềnghiệp cùng giáo dục đại học công lập.

Khi rút dự toán kinh phí đầu tư cấp bù tiềnmiễn, giảm học phí, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và công việc vàgiáo dục đh công lập đề xuất gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịchbản tổng hợp đề xuất cấp bù tiền chi phí khóa học miễn, giảm (gồm những nội dung: họ tênngười học thuộc diện được miễn, giảm học phí hiện đang theo học tập tại trường; mứcthu học tập phí ở trong nhà trường; mức ngân sách học phí miễn, giảm và tổng yêu cầu kinh phí tổn đềnghị cấp bù).

Nguồn ghê phí giá thành nhà nước cấpbù tiền học phí miễn, sút cho cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, phổ thông, trung tâmgiáo dục thường xuyên; các đại lý giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lậpđược tự chủ thực hiện theo chính sách hiện hành về chính sách tự công ty tài bao gồm của đơnvị sự nghiệp công lập.

2. Phương thức đưa ra trả tiền hỗ trợchi chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm nonvà thêm công lập

a) Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy chịutrách nhiệm bỏ ra trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ túi tiền học tập trực tiếp bằng tiềnmặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ nhỏ học mẫu mã giáo, học sinh tiểu học, họcsinh trung học các đại lý hoặc ủy quyền đến cơ sở giáo dục và đào tạo chitrả, quyết toán với phòng giáo dục đào tạo vàđào tạo;

b) Sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy chịu tráchnhiệm đưa ra trả, quyết toán kinh phí đầu tư hỗ trợ giá cả học tập trực tiếp bằng tiền mặtcho bố mẹ học sinh (hoặc học tập sinh) trung học tập phổ thông, học tập viên học tập ở các trung chổ chính giữa giáo dục liên tục và học sinh học tại các cơ sở giáodục khác bởi vì Sở giáo dục đào tạo và giảng dạy quảnlý hoặc ủy quyền mang lại cơ sở giáo dục và đào tạo chi trả, quyết toán vớiSở giáo dục và đào tạo và đào tạo;

c) kinh phí đầu tư hỗ trợ chi tiêu học tập đượccấp không quá 9 tháng/năm học tập và đưa ra trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 thángvào mon 10 hoặc tháng 11; Lần 2 bỏ ra trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4;

d) trường hợp cha mẹ (hoặc tín đồ giámhộ) trẻ em học mẫu mã giáo và học sinh chưa nhấn tiền hỗ trợ túi tiền học tập theothời hạn cách thức thì được tróc nã lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

3. Phương thức bỏ ra trả tiền miễn, giảmhọc tầm giá và hỗ trợ giá thành học tập so với người học tập ở các cơ sở giáo dục đào tạo ngoàicông lập; đại lý giáo dục nghề nghiệp vàgiáo dục đh thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế

a) Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện chịutrách nhiệm bỏ ra trả, quyết toán kinh phí đầu tư cấpbù học phí và hỗ trợ chi tiêu học tập trực tiếp bởi tiền mặt(hoặc ủy quyền đến cơ sở giáo dục và đào tạo chi trả) cho phụ huynh (hoặc ngườigiám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học viên tiểu học tập và học sinh trung học tập cơ sở;

b) Sở giáo dục đào tạo và giảng dạy chịu tráchnhiệm chi trả, quyết toán ngân sách đầu tư cấp bù khoản học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền phương diện cho bố mẹ họcsinh trung học diện tích lớn hoặc ủy quyền mang đến cơ sở giáo dục chi trả;

c) chống lao hễ - yêu đương binh và xãhội phụ trách chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằngtiền mặt cho phụ huynh học sinh, sinh viên đã học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc vàgiáo dục đại học.

Xem thêm: Em Gái Mưa Sáo Trúc - Cảm Âm Bài Em Gái Mưa

Trường hòa hợp họcsinh, sinh viên bị kỷ luật xong xuôi học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp với giáo dục đh nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông tin đểphòng lao hễ - thương binh với xã hội dừng tiến hành chi trả. Khi tham gia học sinh,sinh viên được nhập học tập lại sau thời điểm hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơsở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh thì chống lao động - yêu quý binh vàxã hội thường xuyên thực hiện đưa ra trả. Thời gian học lưu giữ ban, học tập lại, xong học, họcbổ sung sẽ không được tính để đưa ra trả tiền cấp cho bù miễn, giảm học phí;

d) kinh phí đầu tư cấp bù tiền miễn, bớt họcphí với hỗ trợ chi phí học tập được cấpkhông quá 9 tháng/năm học (đối với học viên mầm non với phổ thông), 10 tháng/nămhọc (đối với học tập sinh, sinh viên học tập tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc giáo dụcđại học) và triển khai 2 lần vào năm: Lần 1 chi trả 4 mon (đối với học tập sinhmầm non với phổ thông), 5 tháng (đối với học tập sinh, sinh viên học tại những cơ sởgiáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) trong tháng 10 hoặctháng 11; Lần 2 bỏ ra trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4;

đ) ngôi trường hợp bố mẹ (hoặc bạn giámhộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học sinh,sinh viên chưa nhận tiền cấp bù khoản học phí và hỗ trợ ngân sách học tập theo thời hạn phương tiện thì được truy tìm lĩnh vào kỳ đưa ra trả tiếp theo.

Điều 7. Phía dẫncông tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán cùng nguồn kinh phí chi trả cấp bù họcphí, hỗ trợ túi tiền học tập

1. Lập dự toán, phân chia và quyết toánkinh phí bỏ ra trả cấp bù khoản học phí và hỗ trợ chi tiêu học tập

a) Lập dự toán

Hàng năm, căn cứ chỉ thị của Thủ tướngChính đậy về vấn đề xây dựng chiến lược phát triển tài chính xã hộivà dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; Thông tư hướng dẫn của cục Tài chínhvề câu hỏi xây dựng dự toán giá thành nhà nước năm kế hoạch; dự kiến con số cácđối tượng ở trong diện được miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi tiêu học tập, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, những Bộ ngành, cơ quanTrung ương phát hành dự toán yêu cầu kinh phí chi trả cấp cho bù ngân sách học phí và hỗ trợchi phí tổn học tập tổng hợp thông thường trong dự kiến nhu cầu dự toán chi giá thành nhànước của địa phương, của Bộ, ngành gửi cỗ Tài bao gồm cùng thời gian report dựtoán chi phí nhà nước năm kế hoạch. Rõ ràng như sau:

- cấp cho bù học phí cho những cơ sở giáo dụccông lập:

+ Cơ sởgiáo dục mầm non và ít nhiều công lập địa thế căn cứ mức thu khoản học phí do Hội đồng nhândân cấp cho tỉnh hình thức và số lượng đối tượng người sử dụng được miễn, giảmhọc tổn phí để lập danh sách, xây đắp dự toán ngân sách đầu tư đề nghị cung cấp bù tiền học phímiễn, sút (kèm theo những hồ sơ xác thực đối tượng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 5 của Thông bốn này) như sau: Đối vớitrường thiếu nhi và trung học cơ sở: giữ hộ về Phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo thẩm định,tổng đúng theo gửi cơ áo quan chính cùng cấp cho để tổng hòa hợp trình cấp bao gồm thẩm quyền bốtrí dự toán kinh phí thực hiện; Đối với trường trung họcphổ thông và những cơ sở giáo dục trực nằm trong Sởgiáo dục cùng đào tạo: giữ hộ về Sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện thẩm định, tổng phù hợp gửi cơquan tài chính cùng cấp để tổng thích hợp trình cấp có thẩm quyền sắp xếp dự toán kinhphí thực hiện;

+ cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáodục đại học công lập căn cứ mức thu học phí tương ứng cùng với từng ngành, nghề đàotạo của ngôi trường (không vượt vượt mức trần tiền học phí quy định tại Nghị định 86) với sốlượng đối tượng được miễn, giảm chi phí khóa học lập danh sách, xây dựng dự trù kinhphí gởi Cơ quan căn bản thẩm định, tổng đúng theo gửi cỗ Tài chính, Bộ giáo dục vàĐào chế tác và cỗ Lao động-Thương binh với Xã hội để tổng hòa hợp trình cấp gồm thẩm quyềnbố trí dự toán kinh phí thực hiện.

- cung cấp chi phíhọc tập cho các đối tượng theo vẻ ngoài tại Điều 10 của Nghị định86

Phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy hoặc Sởgiáo dục và huấn luyện căn cứ mức hỗ trợ chi phí học tập được quy địnhtại Nghị định 86 (100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác) cùng số lượng đối tượng người sử dụng được hỗtrợ ngân sách chi tiêu học tập để lập danh sách bao gồm cả các đối tượng người tiêu dùng học công lập và xung quanh công lập (kèm theo các hồ sơxác nhận đối tượng người tiêu dùng theo phương tiện tại Điều 5 của Thông tư liên tịch này), thẩm định,tổng phù hợp và tạo ra dự toán kinh phí đầu tư gửi cơ săng chính cùng cung cấp tổng hợptrình cấp tất cả thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách đầu tư thực hiện.

- cung cấp trực tiếp tiền cung cấp miễn giảmhọc phí cho người học tại những cơ sở giáodục quanh đó công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đh thuộc doanhnghiệp đơn vị nước, tổ chức triển khai kinh tế:

+ Phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy căn cứ mứcthu học tập phí của các trường mầm non, trung học cửa hàng công lập trong vùng bởi vì Hộiđồng nhân dân cung cấp tỉnh lý lẽ và số lượng đối tượng người dùng được miễn, bớt học phíđang học tập tại những trường mần nin thiếu nhi và trung học cơ sở quanh đó công lập trên địa bànđể lập danh sách (kèm theo những hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản2 Điều 5 của Thông bốn liên tịch này) thẩm định, tổng vừa lòng và thành lập dự toánkinh chi phí gửi cơ cỗ áo chính cùng cung cấp tổng phù hợp trình cấp bao gồm thẩm quyền ba trídự toán ngân sách đầu tư thực hiện;

+ Sởgiáo dục và huấn luyện và đào tạo căn cứ nấc thu học phí của những trường trung học tập phổ thôngcông lập vào vùng bởi vì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vẻ ngoài và con số đối tượngđược miễn, giảm chi phí khóa học đang học tập tại các trường trung học tập phổ thông bên cạnh cônglập trên địa bàn để lập danh sách (kèm theo những hồ sơ xác thực đối tượng theoquy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tứ liên tịch này) thẩm định, tổng hòa hợp vàxây dựng dự toán kinh phí đầu tư gửi cơ áo quan chính cùng cấp cho tổng phù hợp trình cấp cho cóthẩm quyền sắp xếp dự toán kinh phí thực hiện;

+ phòng lao cồn - mến binh và xãhội cấp cho huyện địa thế căn cứ mức trần chi phí khóa học của chương trình phổ thông tại các đại lý giáo dụcnghề nghiệp cùng giáo dục đh chưa tự đảm bảo an toàn chi thường xuyên và đưa ra đầu tưtương ứng với từng ngành, nghề đào tạo được chế độ tại Nghị định 86 cùng số lượngđối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáodục đại học ngoài công lập với thuộc các doanh nghiệp công ty nước, tổ chức kinh tếđể lập danh sách (kèm theo các hồ sơ chứng thực đối tượng theo giải pháp tại Khoản2 Điều 5 của Thông tứ liên tịch này) thẩm định, tổnghợp và thành lập dự toán kinh phí gửi cơ hậu sự chính cùng cung cấp đểtổng hợp trình cấp gồm thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách đầu tư thực hiện.

- địa thế căn cứ tổng vừa lòng danh sách, ghê phíthực hiện miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập vị Phòng giáo dục và đàotạo, chống lao động thương binh cùng xã hội thẩm định, cơ thùng chính thuộc cấptổng phù hợp trình Ủy ban nhân dân cấp cho huyệnra ra quyết định phê chuẩn y và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục đào tạo mầm non và nhiều cơ sở; đồng thời gửi Sở tài chính, Sở giáo dục đào tạo và giảng dạy và Sở lao hễ - yêu quý binh và xã hội tổng hợp sắp xếp kinh phí.

Căn cứ report của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện với của Sở giáo dục và đào tạo vàđào tạo, Sở tài thiết yếu chủ trì phối hợp với Sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo tổng phù hợp số đối tượng, yêu cầu kinhphí để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhphê duyệt, sắp xếp kinh phí, đồng thời gửi report về cỗ Tài chính, cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Phụ lục số X, XI, XII cùng phụ lụcXIII).

b) phân chia dự toán

Căn cứ ra quyết định giao dự trù ngânsách nhà nước của Thủ tướng chính phủ:

- Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổkinh phí thực hiện chi trả cấp bù khoản học phí và hỗ trợ chi phí học tập vào dựtoán chi sự nghiệp giáo dục huấn luyện và đào tạo địa phương theo chế độquy định;

- những Bộ, ngành, phòng ban Trung ươngquyết định phân bổ kinh phí cung cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệpvà giáo dục đại học công lập trực nằm trong theo chính sách quy định.

c) cai quản và quyết toán kinh phí

- các cơ quan, đơn vị chức năng được giao kinhphí triển khai chi trả cấp bù chi phí khóa học và hỗ trợchi mức giá học tập tất cả trách nhiệm cai quản và sử dụng kinh phí đúng Mục đích, theođúng phương pháp của LuậtNgân sách nhà nước với gửi báo cáo quyếttoán tởm phí thực hiện các chế độ này về cơ quan quảnlý cấp trên để tổng hợp, gởi cơ thùng chính cùng cấp cho trướcngày 20/7 hàng năm làm căn cứ xác định, sắp xếp dự toán ngân sách đầu tư của năm kế hoạch.

- Số liệu quyếttoán kinh phí đầu tư chi trả cung cấp bù khoản học phí và hỗ trợ giá cả học tập được tổng hợpchung trong báo cáo quyết toán chi chi phí nhà nước thường niên của đơn vị và đượcthực hiện theo như đúng quy định hiện nay hành củaLuật chi phí Nhà nước, những văn bạn dạng hướngdẫn vẻ ngoài và Mục lục giá thành Nhà nước hiện nay hành.

2. Nguồn khiếp phí

Nguồn kinh phí triển khai chi trả chếđộ cấp bù tiền học phí và hỗ trợ giá thành học tậptheo lao lý tại Thông tứ này được giao trong dự toán chisự nghiệp giáo dục đào tạo và huấn luyện hàng năm của địa phương, của những Bộ, ngành với cơquan tw theo vẻ ngoài sau đây:

a) chi phí trungương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện chính sách miễn, giảm tiền học phí vàhỗ trợ túi tiền học tập cho tất cả những người học theo nguyên tắc: cung cấp 100% đối với địaphương không tự bằng vận được chi tiêu và thức giấc Quảng Ngãi,hỗ trợ một nửa kinh phí so với địa phương có xác suất Điều tiết về giá thành trungương dưới 50%, các địa phương còn sót lại tự bảo vệ kinh phí;

b) Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương với nguồnhỗ trợ của chi tiêu trung ương để thựchiện cơ chế miễn, giảm chi phí khóa học và hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập cho những người học theo quy định;

c) giá cả trung ương đảm bảo kinhphí tiến hành cấp bù học tập phí cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đào tạo đạihọc do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý;

d) ngôi trường hợp chấm dứt năm ngân sách,phần túi tiền trung ương cung cấp thực hiện chế độ miễn, giảm tiền học phí và hỗtrợ ngân sách chi tiêu học tập theo công cụ tại Nghị định 86 không thực hiện hết (nếu có) được gửi sang năm tiếp theo để liên tiếp thực hiện, ko đượcsử dụng cho mục tiêu khác. Trường hợp trong thời gian thiếu ngân sách đầu tư phần giá cả trung ương cung cấp theo quy định, những bộ,ngành cùng địa phương có báo cáo cụ thể để cỗ Tài chính xem xét bổ sung kinh phíđể thực hiện.

Điều 8. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông bốn liên tịch này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016.

2. Thời Điểm triển khai cơ chế thu, quảnlý học phí, cơ chế miễn, giảm khoản học phí và hỗ trợ túi tiền học tập quy định tạiThông tứ liên tịch này được tính từ ngày 01 mon 12 năm 2015.

3. Thông tứ liên tịch số20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 mon 5 năm 2014 của Liên Bộ giáo dục vàĐào tạo, bộ Tài chủ yếu và cỗ Lao cồn - thương binh với Xã hội gợi ý thực hiệnmột số Điều của Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm họcphí, hỗ trợ túi tiền học tập và bề ngoài thu, thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từnăm học tập 2010 - 2011 mang đến năm học năm trước - năm ngoái và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của cơ quan chính phủ sửa đổi,bổ sung một trong những Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm năm ngoái của Liên Bộ giáo dục vàĐào tạo, bộ Tài chủ yếu và bộ Lao động-Thương binh và Xã hộisửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của Thông bốn liên tịch số20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH với Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTCngày trăng tròn tháng 11 năm 2006 của Liên bộ Lao cồn - yêu đương binh với Xã hội, cỗ Giáodục với Đào tạo ra và cỗ Tài bao gồm hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo và đàotạo đối với người có công với nước và con của mình hết hiệulực thi hành tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Tổ chứcthực hiện

1. Mức thu chi phí khóa học từ đầu năm học2015 - năm 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 được thực hiện theo mức tiền học phí docác địa phương và những cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo đại học ra mắt nhưng về tối đa ko vượt khung và mức trằn học phíđược lao lý tại Nghị định số49/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định về miễn,giảm học tập phí, hỗ trợ chiphí tiếp thu kiến thức và nguyên tắc thu, áp dụng học phí so với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011đến năm học 2014-2015, vận dụng cho năm học 2014-2015; cơ chế miễn, giảm họcphí cùng hỗ trợ giá cả học tập từ đầu năm học năm ngoái - năm 2016 đến ngày 30 tháng 11năm 2015 được tiến hành như Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số74/2013/NĐ-CP của chủ yếu phủ, Thông tư liên tịch số20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo, cỗ Tài chủ yếu và cỗ Lao động - yêu thương binh và Xã hội gợi ý thực hiệnmột số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CPvà Nghị định số 74/2013/NĐ-CP và Thông bốn liên tịch số14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ giáo dục đào tạo vàĐào tạo, cỗ Tài chủ yếu và cỗ Lao động-Thương binh cùng Xã hội sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố Điều của Thông bốn liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

2. Đối với đối tượng người dùng thuộc diện đượcmiễn, giảm ngân sách học phí học hệ dân sự trong số trường thuộc bộ Quốc phòng, cỗ Côngan; học các chuyên ngành khác (không buộc phải ngành sư phạm) vào trường sư phạmcông lập: tiến hành theo lao lý tại Khoản 1 Điều 5, Điều 6 với Điều 7 củaThông tư liên tịch này.

4. Đối với đối tượng người tiêu dùng thuộc diện đượcmiễn khoản học phí là sv cao đẳng, đại học, học tập viên cao học, phân tích sinhhọc các chuyên ngành trong nghành năng lượng nguyên tử: triển khai theo pháp luật tại Thông tứ liên tịch số208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Giáodục với Đào tạo hướng dẫn một trong những Điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 10 năm trước đó của chính phủ quy định cơ chế ưu đãi, cung ứng người đi đàotạo trong nghành năng lượng nguyên tử.

5. Học tập phí so với giáo dục nghề nghiệpđược thu theo số tháng thực học.

6. Các đối tượng người dùng thuộc diện được miễngiảm chi phí khóa học và hỗ trợ chi phí học tập theo vẻ ngoài tạiThông tư liên tịch này nhưng cùng một thời điểm được hưởng nhiềuchính sách hỗ trợ có cùng đặc thù thì chỉ thừa kế mộtchế độ ưu tiên cao nhất.

7. Học tập sinh, sinh viên, học tập viên thuộcdiện được miễn, giảm ngân sách học phí nếu bên cạnh đó học ở những cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc những khoa, nhiều ngành trong và một trường thìđược hưởng một chế độ ưu đãi.

8. Ko áp dụng chính sách ưu đãi về miễn,giảm học tập phí so với học sinh, sinh viên, học tập viên vào trường hợp sẽ hưởng chếđộ này trên một cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệphoặc cơ sở giáo dục đại học, nay liên tiếp học thêm nghỉ ngơi mộtcơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cung cấp học và trình độđào tạo.

9. Không áp dụng cơ chế miễn, bớt họcphí đối với trường hợp đã hưởng lương và sinh hoạt giá tiền khi đi học, những trườnghợp học cao học, nghiên cứu và phân tích sinh (trừ đối tượng người dùng quy định tại Điểm i, lKhoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này).

10. Trường hợp những văn phiên bản quy bất hợp pháp luật nêu trên Thông bốn liên tịch này được sửa đổi, bổsung hay thay thế sửa chữa bằng văn bạn dạng mới thì đang được triển khai theo văn bạn dạng mới banhành.

Trong quy trình thực hiện, nếu gồm vướngmắc những Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác để kết hợp vớiBộ Tài chính, bộ Lao cồn - yêu thương binh cùng Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG Huỳnh Văn Tí

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Huỳnh quang Hải

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng chủ yếu phủ; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - tòa án nhân dân nhân dàn tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các bộ, phòng ban ngang bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở LĐTBXH; - Công báo; - Cục kiểm tra văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Website chủ yếu phủ; - Website bộ GD&ĐT, bộ TC, cỗ LĐTBXH; - Lưu: VT, bộ GD&ĐT, cỗ TC, cỗ LĐTBXH.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN tởm TẾ -XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN(Kèm theo Thông bốn liên tịch số09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ giáo dục và Đào tạo, cỗ Tàichính và cỗ Lao động-Thương binh với Xã hội)

CÁCVĂN BẢN CỦA CƠ quan lại CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆNKINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

1. Quyếtđịnh số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm trước đó của Thủ tướng chính phủ vềviệc phê chăm bẵm Danh sách những xã quan trọng đặc biệt khó khăn vùng bãingang ven biển và hải đảo tiến trình 2013-2015;

2. đưa ra quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 mon 12 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt list cácxã đặc biệt khó khăn, buôn bản biên giới, xã an ninh khu vào diệnđầu bốn của công tác 135 năm 2014 và năm 2015;

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18tháng 12 năm 2013 của cỗ trưởng, công ty nhiệm Ủyban dân tộc bản địa phê duyệt danh sách thôn đặc trưng khó khăn vùng dân tộc bản địa và miền núi vào diện đầu tư chi tiêu của công tác 135 và đưa ra quyết định số 130/QĐ-UBDTngày 08 mon 5 năm 2014 của bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy banDân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn quan trọng đặc biệt khó khănvào diện chi tiêu của chương trình 135 năm2014 với năm 2015.

7. Những địa bàn có Điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn và địa bàn có Điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội đặcbiệt khó khăn được lý lẽ tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số118/2015/NĐ-CP ngày 12 mon 11 năm 2015 của chính phủ nước nhà quyđịnh chi tiết và lý giải thi hành một trong những Điều của chế độ Đầu tư.

Các đưa ra quyết định khác của ban ngành Nhànước tất cả thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định bắt đầu về danh sách các xãđặc biệt cực nhọc khăn, thôn quan trọng đặc biệt khó khăn (nếu có).

PHỤ LỤC II

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Tài thiết yếu và cỗ Lao động-Thương binh cùng Xã hội)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc------------------

ĐƠNĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùngcho phụ huynh (hoặc tín đồ giám hộ) trẻ nhỏ học chủng loại giáovà học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi:(Tên cơ sở giáo dục đào tạo mầm non với phổ thông)

Họ với tên (1):

Là Cha/mẹ (hoặc fan giám hộ) của em (2):

Hiện sẽ học trên lớp:

Trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượngđược lý lẽ tại Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CPcủa thiết yếu phủ, tôi làm 1-1 này ý kiến đề xuất đượcxem xét sẽ được miễn, giảm chi phí khóa học theo quy địnhvà cơ chế hiện hành.

…..…, tháng ngày năm….. bạn làm đối kháng (3) (Ký tên cùng ghi rõ bọn họ tên)

(1) Đốivới đối tượng người tiêu dùng là trẻ nhỏ mẫu giáo ghi tên phụ huynh (hoặc bạn giám hộ), đối với học sinh thêm ghi tên của học tập sinh.

(2) giả dụ là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền loại này.

(3) bố mẹ (hoặc người giám hộ)/họcsinh phổ thông.

PHỤ LỤC III

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ đưa ra PHÍ HỌC TẬP(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 mon 3 năm năm nhâm thìn của Liên Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Tài bao gồm và cỗ Lao động-Thươngbinh cùng Xã hội)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

ĐƠNĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ chi PHÍ HỌC TẬP

(Dùngcho các đối tượng người sử dụng được hỗ trợ chi phí học tập theo cơ chế tại Nghị định86/2015/NĐ-CP)

Kính gửi:cơ sở giáo dục đào tạo mầm non với phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo đào tạo/Sở giáo dục và đào tạo đào tạo(1)

Họ cùng tên (2):

Là cha/mẹ (hoặc bạn giám hộ) của em (3):

Hiện đang học tạilớp:

Trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượngđược biện pháp tại Thông bốn liên tịch trả lời Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CPcủa thiết yếu phủ, tôi làm đơn này ý kiến đề xuất được để ý để đượccấp chi phí hỗ trợ giá cả học tập theo quyđịnh và cơ chế hiện hành.

………, ngày …… tháng …… năm…… người làm đối chọi (4) (Ký tên với ghi rõ họ tên)

Xácnhận của Cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập (5)

Xác thừa nhận em: ………………………………………………………………………………………

Hiện đang học trên lớp ……………… học tập kỳ: …………… Năm học: …………………………..

………, ngày …… tháng …… năm…… Thủ trưởng đơn vị chức năng (Ký tên, đóng góp dấu)

(1) nhờ cất hộ cơ sở giáo dục mầm non và rộng lớn nếu học công lập;gửi chống giáo dục huấn luyện và giảng dạy nếu học mần nin thiếu nhi và trung học cơsở không tính công lập; nhờ cất hộ Sở giáo dục và đào tạo đào tạonếu học tập trung học phổ thông ngoài công lập.

(2) Đối với đối tượng là trẻ nhỏ mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc tín đồ giám hộ), so với học sinh phổthông đứng tên của học tập sinh.

(3) giả dụ là họcsinh đa dạng trực tiếp viết đơn thì chưa phải điền cái này.

(4) bố mẹ (hoặc bạn giám hộ)/họcsinh phổ thông.

(5) dùng cho cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

Xem thêm: Listen And Read Unit 3: A Trip To The Countryside, Tiếng Anh 9 Unit 3 Listen And Read

PHỤ LỤC IV

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 mon 3 năm năm nhâm thìn của Liên Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, cỗ Tài chính và bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc--------------

ĐƠNĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùngcho học tập sinh, sinh viên vẫn học tại những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh công lập)

Kính gửi:(Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục và đào tạo đại học)

Họ cùng tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Lớp:Khóa: Khoa:

Mã số sinh viên:

Thuộc đối tượng:(ghi rõ đối tượng người dùng được hình thức tại Nghị định 86)

Đã được hưởng cơ chế miễn giảm ngân sách học phí (ghi rõ tên cửa hàng đã được hưởng chính sách miễngiảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CPcủa chủ yếu phủ, tôi làm đơn này kiến nghị được bên trường để mắt tới để được miễn, giảmhọc phí theo giải pháp và cơ chế hiệnhành.

Xác dấn của Khoa (hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)

……, ngày .... Tháng .... Năm…… bạn làm 1-1 (Ký tên với ghi rõ bọn họ tên)

PHỤ LỤC V

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌCPHÍ(Kèm theo Thông bốn liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 mon 3 năm năm 2016 của Liên Bộ giáo dục và đào tạo và Đào