Thủ Tục Khai Báo Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

     
*

Giới thiệuVăn bản về quản lý XNCTin tức của lực lượng XNCHướng dẫn, giải đápDịch vụ công trực tuyến

*

*


Bước 1: người khai báo tạm thời trú đón nhận thông tin tạm thời trú của bạn nước ngoài.

Bạn đang xem: Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo lâm thời trú mang đến trực ban Công an xã, phường, thị xã hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi bình thường là Công an cung cấp xã) nơi tất cả cơ sở lưu trú (Phiếu khai báo trợ thì trú rất có thể gửi trước qua fax hoặc thông tin thông tin qua điện thoại thông minh đến Trực ban Công an cấp xã).

Cán cỗ trực ban Công an cung cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu câu chữ Phiếu khai báo tạm trú cho những người nước quanh đó ghi không thiếu thốn thì tiếp nhập, thực hiện xác nhận theo quy định;

Nếu ngôn từ Phiếu khai báo tạm bợ trú cho những người nước ngoại trừ chưa ghi tương đối đầy đủ thì yêu cầu tín đồ khai báo trợ thì trú sửa đổi, té sung.

Bước 3: tín đồ khai báo tạm thời trú nhận lại ngay lập tức Phiếu khai báo tạm trú đang có xác nhận của trực ban Công an cấp cho xã.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp trên trụ sở Công an cấp xã.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 01 Phiếu khai báo tạm thời trú cho những người nước ngoài (mẫu NA17).

Xem thêm: Mô Tả Nào Dưới Đây Không Phù Hợp Với Natri ? A Mô Tả Nào Dưới Đây Không Phù Hợp Với Natri

+ số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- thời gian giải quyết: 24 giờ/07 ngày.

- Đối tượng triển khai thủ tục hành chính:

- Cơ quan triển khai thủ tục hành chính: Công an cấp cho xã.

- hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu khai báo nhất thời trú được cơ sở Công an xác thực và các thông tin khai báo trợ thì trú đang được tiếp nhận ghi vào sổ trực ban của Công an cấp cho xã.

- Lệ giá thành (nếu có): không.

Xem thêm: Báo Động Đỏ Về Tình Trạng Gây Rối Của Sinh Viên Việt Nam Và Trên Thế Giới

- yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành bao gồm (nếu có):

Người khai báo trợ thời trú nộp Phiếu khai báo tạm trú vào thời hạn 12 giờ, so với địa bàn vùng sâu, vùng xa vào thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

- Căn cứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính: