Tiền lương cơ sở 2019

     

Chính thức tất cả Nghị định về tăng lương cửa hàng lên 1.490.000 đồng

Đây là nội dung khá nổi bật tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Bạn đang xem: Tiền lương cơ sở 2019


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 38/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 mon 05 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNGVŨ TRANG

Căn cứ pháp luật tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ phương pháp Lao đụng ngày 18tháng 6 năm 2012;

Căn cứ nghị quyết số 70/2018/QH14ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán chi tiêu nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Nộivụ và bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhmức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chứcvà lực lượng vũ trang.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này cách thức mức lương cơ sởáp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức, bạn hưởng lương, phụ cấp cho và ngườilao đụng (sau trên đây gọi tầm thường là tín đồ hưởng lương, phụ cấp) thao tác trong cáccơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, bên nước, tổ chức triển khai chính trị - thôn hộivà hội được chi tiêu nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương, sinh hoạt huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh,thành phố thuộc tp trực thuộc tw (cấp huyện),ở xã, phường, thị xã (cấp xã), ở đơn vị chức năng hành chủ yếu - khiếp tế quan trọng và lựclượng vũ trang.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Người hưởng lương, phụ cấp luật tạiĐiều 1 Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đếncấp huyện phép tắc tại khoản 1 với khoản 2 Điều 4 biện pháp cán bộ,công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp cho xã quy địnhtại khoản 3 Điều 4 phương pháp cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệpcông lập theo chế độ tại cơ chế viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồnglao đụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 củaChính đậy về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượngvũ trang, gồm: Người thao tác làm việc theo chế độ hợp đồng lao độngtrong các cơ quan, đơn vị của Đảng, bên nước, tổ chức chính trị - thôn hội quy địnhtại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 mon 11 năm 2000 của cơ quan chính phủ về thựchiện cơ chế hợp đồng một số trong những loại quá trình trong cơ quan hành chủ yếu nhà nước,đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 củaChính tủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số lao lý về tuyển chọn dụng công chức, viên chức,nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện cơ chế hợp đồng một sốloại các bước trong ban ngành hành bao gồm nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người thao tác làm việc trong chỉ tiêu biênchế trong các hội được chi tiêu nhà nước cung ứng kinh phí chuyển động quy định tạiNghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng bốn năm 2010 của chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và thống trị hội.

6. Sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp,hạ sĩ quan, binh sỹ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao hễ hợp đồng thuộcQuân đội quần chúng. # Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan tận hưởng lương, hạsĩ quan, chiến sỹ nghĩa vụ, công nhân công an với lao rượu cồn hợp đồng thuộc Côngan nhân dân.

8. Người thao tác làm việc trong tổ chức triển khai cơ yếu.

9. Người vận động không chuyên tráchở cấp xã, làm việc thôn và tổ dân phố.

Điều 3. Nút lươngcơ sở

1. Nấc lương đại lý dùng làm cho căn cứ:

a) Tính nấc lương trong những bảnglương, nấc phụ cấp cho và tiến hành các chính sách khác theo điều khoản của lao lý đốivới các đối tượng người tiêu dùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức vận động phí, sinh hoạtphí theo giải pháp của pháp luật;

c) Tính những khoản trích và các chế độđược tận hưởng theo nấc lương cơ sở.

2. Từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2019, mứclương đại lý là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ nước nhà trình Quốc hội chăm chú điềuchỉnh nấc lương cơ sở cân xứng khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùngvà tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính của đất nước.

Xem thêm: Câu Hỏi Nhiệt Độ Không Khí Ở Tầng Đối Lưu Bị Đốt Nóng Lên Từ Mặt Trời

Điều 4. Gớm phíthực hiện

1. Những bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quanthuộc bao gồm phủ, cơ sở khác làm việc trung ương:

a) thực hiện nguồn tiết kiệm ngân sách 10% chithường xuyên (không kể những khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, những khoảncó đặc thù lương và các khoản bỏ ra cho con bạn theo chế độ) dự trù năm 2019tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao;

b) 1 phần nguồn thu được nhằm lạitheo cơ chế của ban ngành hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) áp dụng nguồn thực hiện cải cáchtiền lương năm 2018 chưa áp dụng hết gửi sang (nếu có).

2. Các tỉnh, tp trực thuộctrung ương:

a) thực hiện nguồn tiết kiệm 10% chithường xuyên (không kể các khoản đưa ra tiền lương, phụ cấp theo lương, những khoảncó đặc điểm lương và những khoản đưa ra cho con bạn theo chế độ) dự trù năm 2019tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp bao gồm thẩm quyền giao;

b) áp dụng nguồn 50% tăng thu ngânsách địa phương (không nhắc thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết kiến thiết) thực hiệnso với dự trù năm 2018 bởi vì Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ giao;

c) Sử dụng 1/2 phần túi tiền nhà nướcgiảm đưa ra hỗ trợ vận động thường xuyên trong nghành nghề hành chính (do thực hiệntinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại máy bộ của hệ thống chính trị tinh gọn,hoạt cồn hiệu lực, hiệu quả) và những đơn vị sự nghiệp công lập (do tiến hành đổimới khối hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơnvị sự nghiệp công lập);

d) thực hiện nguồn thực hiện cải cáchtiền lương năm 2018 chưa áp dụng hết đưa sang (nếu có);

- tiết kiệm 10% bỏ ra thường xuyên(không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, những khoản gồm tính chấtlương và những khoản bỏ ra cho con người theo chế độ) dự toán năm 2017 được cấp cho cóthẩm quyền giao.

- tiết kiệm ngân sách và chi phí 10% đưa ra thường xuyên(không kể những khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, những khoản có tính chấtlương và các khoản bỏ ra cho con bạn theo chế độ) dự trù năm 2018 tạo thêm sovới dự toán năm 2017 được cấp gồm thẩm quyền giao.

- một nửa tăng thu chi phí địa phương (khôngkể thu tiền áp dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự trù năm 2018 so với dự toánnăm 2017 bởi vì Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ giao.

- một nửa tăng thu giá thành địa phương(không nói thu tiền áp dụng đất, thu xổ số kiến thiết kiến thiết) dự toán năm 2019 đối với dựtoán năm 2018 vị Thủ tướng chính phủ giao.

- 1 phần nguồn thu được vướng lại theochế độ năm 2019 của phòng ban hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Chi tiêu trung ương bổ sung cập nhật nguồnkinh phí còn thiếu do kiểm soát và điều chỉnh mức lương các đại lý năm 2019 cho các bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ, cơ sở khác ở trung ương và các tỉnh, thànhphố trực trực thuộc trung ương sau khoản thời gian đã tiến hành các quy địnhtại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định nút lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,viên chức cùng lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này còn có hiệu lựcthi hành.

Điều 6. Trách nhiệmhướng dẫn cùng thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nộivụ phía dẫn tiến hành các phép tắc tại Nghị định này đối với các đối tượng người tiêu dùng hưởnglương, phụ cấp trong số cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, đơn vị nước, tổ chứcchính trị - xóm hội cùng hội.

2. Bộ trưởng liên nghành BộQuốc phòng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an phía dẫn tiến hành các pháp luật tại Nghị địnhnày so với các đối tượng thuộc phạm vi cai quản lý.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) trả lời việc khẳng định nhu cầu, nguồnvà phương thức chi tiến hành mức lương cơ sở điều khoản tại Nghị định này;

b) Thẩm định nhu yếu và bổ sung cập nhật kinhphí không đủ do triển khai điều chỉnh nút lương cơ sở của các bộ, phòng ban ngangbộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ, phòng ban khác ở trung ương và các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương theo lao lý tại Nghị định này, tổnghợp báo cáo Thủ tướng chủ yếu phủ kết quả thực hiện.

4. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương phụ trách thi hành Nghị định này./.

Xem thêm: Nguyên Tắc Tập Luyện Sức Bền, 6 Phương Pháp Giúp Bạn Tăng Cường Sức Bền

khu vực nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - các bộ, cơ quan ngang bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng bí thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tand nhân dân về tối cao; - Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận đất nước Việt Nam; - ban ngành trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b).

kimsa88
cf68