READ

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Loạt bài bác soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 2: Clothing để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 9 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Read

*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 A. Getting Started trang 13

A. Getting started (Trang 13 SGK giờ Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này vẫn mặc. Quyết định mỗi cá nhân từ đâu đến.)

*

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 B. Listen và Read trang 13-14

B. Listen and read (Trang 13-14 SGK giờ Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài xích đọc:

For centuries, poets, writers & musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides và worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian & material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer lớn wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want to lớn change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages and studied traditional designs & symbols such as suns, stars, crosses, và stripes. They have added these patterns lớn the ao dai, so Vietnamese women can continue lớn wear the quality dress, which is now both traditional & fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao gắng kỉ, những nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ đă đề cập mang lại áo dài trong các bài thơ, sách đái thuyết và bài bác hát. Áo lâu năm là y phục truyền thống lâu đời của thanh nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa nhiều năm xẻ hai bên và được khoác với quần lâu năm rộng. Theo truyền thống, áo dài thường được mặc bởi bọn ông với phụ nữ. Giao diện vải cần sử dụng cho bọn ông biệt lập với loại vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, đàn bà thường mang nó, độc nhất vô nhị là vào những dịp quánh biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thường say đắm mặc y phục văn minh hơn lúc làm cho việc, do nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà kiến thiết thời trang muốn đổi khác áo lâu năm truyền thống. Một số trong những nhà thiết kế in các câu thơ bên trên áo dài, vì thế chúng trông bao gồm vẻ hiện đại và khôn cùng hợp thời trang. Những nhà thi công khác mang nguồn xúc cảm từ những bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm các làng và phân tích các kiểu và biếu tượng truyền thống lịch sử như : mặt trời, ngôi sao chữ thập, với sọc. Họ thêm đa số mẫu này vào áo dài, vì chưng đó phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục mang áo dài độc đáo, thời buổi này nó vừa có tính truyền thống lịch sử vừa thích hợp thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng tin tức trong bài đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels và songs.

Xem thêm: Soạn Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền Ngắn Nhất, Soạn Bài Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền

2. The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer lớn wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to địa chỉ cửa hàng symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used to wear the ao dẻo by tradition? (Những ai đó đã mặc mẫu áo nhiều năm truyền thống?)

=> By tradition, Vietnamese men & women used lớn wear the ao dai.

2. Why bởi vì the majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modem clothing at work these days? (Tại sao nhiều phần phụ thiếu phụ Việt yêu thích mặc quần áo tiến bộ tại nơi thao tác ngày nay?)

=> The majority of Vietnamese women prefer lớn wear modern clothing at work these days because it is more convenient.

3.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật, Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật

What have fashion designers done to modernize the ao dai? (Những nhà thiết kế thời trang đã tiến bộ hóa áo dài như nào?)

=> Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional ao dai by printed lines of poetry or adding the designs & symbols of ethnic minorities to lớn them.