TIENG ANH 9 UNIT 8 SPEAK

     
Give a complimentRespond to lớn a compliment
Well done. Thanks.

Bạn đang xem: Tieng anh 9 unit 8 speak

That s a great/an excellent... It’s nice of you lớn say so.
Let me congratulate you on... That’s very kind of you.

Read the following situations with a partner, then give và respond lớn appropriate compliments.

(Đọc các tình huống sau đây với một các bạn cùng lớp, tiếp đến đưa ra những lời khen cùng đáp lại lời khen đó mang đến phù hợp.)

a) Trang has just won the first prize in the English speaking contest.

Example: Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

*


b) On her mother’s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.

Mother: ............................

Huyen: ...........................

*

c) Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

Friends: .................................

Tuan: ....................................

*

d) Hoa brings lớn class a new picture she has painted.

You: ................................

Hoa: ...............................

*

Now think of situations in which you can compliment your friends & get responses from him/her/them, then ảo diệu dialogues with your partner.

(Bây giờ suy nghĩ đến tình huống mà bạn khen các người bạn của mình và sau đó nhận được lời đáp từ các bạn ấy, sau đó thực hành hội thoại với chúng ta học.)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tạm dịch:

Đưa ra lời khenPhản hồi lời khen
Làm xuất sắc lắm. Cảm ơn.
Đó là 1 .... Xuất sắc/ xuất xắc vời Bạn thật xuất sắc khi nói như thế.
Hãy nhằm mình chúc mừng chúng ta về... Bạn thật tốt.

Lời giải đưa ra tiết

a) Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

Xem thêm: Thế Nào Là Thể Đột Biến

b) Mother: Let me congratulate you on your cake!

Huyen: Very kind of you, Mum!

c) Friends: That"s an excellent nomination!

Tuan: It"s nice of you to lớn say so.

d) You: That"s a great picture!

Hoa: Thanks.

Tạm dịch:

a) Trang vừa giành được quán quân trong hội thi nói giờ Anh.

Ví dụ: Mai: giỏi lắm, Trang.

Trang: Cảm ơn.

b) vào trong ngày sinh nhật của mẹ, Huyền đã làm một cái bánh kem thật đẹp nhằm chúc mừng.

Mẹ: người mẹ chúc mừng nhỏ đã làm xong xuôi chiếc bánh nhé!

Huyền: mẹ thật tốt ạ! 

c) Tuấn là một học sinh năng động. Chúng ta ấy đang tham gia nhiều vận động từ thiện không giống nhau trong thị trấn. Tuấn đã làm được tuyên dương là bạn hoatj động tích cứu vãn nhất trong các chương trình từ bỏ thiện của thị trấn. 

Các bạn: Thật là sự việc tuyên dương xuất sắc!

Tuấn: các bạn thật giỏi khi nói thế!

d) Hoa đem về lớp bức tranh new mà cô ấy vẫn vẽ.

Bạn: Tranh đẹp thật!

Hoa: Cảm ơn các bạn nhé!

**********************

Dialogues:

Situation 1: You see your friend who are wearing a new shirt. You complement him on it.

You: Your new shirt is very pretty, Long.

Long: Thanks. My mother made it for me on my birthday.

Situation 2: Your friend invites you lớn the new house his parents have just bought. You compliment on it.

You: What a nice house you have!

Nam: Really? That"s nice of you lớn say so.

Situation 3: You see your friend with his new hairstyle. You compliment on it.

You: Hi, Mai. I almost didn"t recognize you with your hairstyle. It looks great!

Mai: Do you really lượt thích it? Thanks.

Situation 4: You see your friend going on a new bicycle. You compliment on it.

You: You know, I do lượt thích your new bicycle, Phong, especially it"s color.


Phong: Thanks. I"m glad you lượt thích it.

Tạm dịch:

Tình huống 1: các bạn nhìn thấy các bạn mình mang áo sơ mi mới. 

Bạn: Áo sơ mi mới đẹp quá, Long!

Long: Cảm ơn. Bà mẹ đã tạo nên mình hôm sinh nhật á.

Tình huống 2: Bạn của người tiêu dùng mời bạn đến nhà new mà phụ huynh bạn ấy bắt đầu mua. Các bạn khen.

Bạn: chúng ta có nhà đẹp mắt quá!

Nam: thiệt á? các bạn thật là tốt!

Tình huống 3: các bạn nhìn thấy các bạn mình bao gồm kiểu tóc mới. Chúng ta khen.

Bạn: chào Mai. Mình suýt không phân biệt bạn với hình dạng tóc bắt đầu này đó. Tóc đẹp mắt nha!

Mai: bạn muốn nó à? Cảm ơn.

Xem thêm: Công Bố Điểm Thi Thpt 2020 Đợt 2, Công Bố Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020

Tình huống 4: các bạn nhìn thấy chúng ta mình đã đi xe đạp điện mới. Các bạn khen.

Bạn: bạn biết không mình đang có nhu cầu muốn xe đánh đấm mới của người tiêu dùng đó, Phong, đặc biệt là màu của nó.