TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 9 A FIRST AID COURSE

     

Tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A First-Aid Course

Loạt bài bác soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 8 Unit 9: A First-Aid Course để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 8 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học tốt môn giờ Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 9 a first aid course

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A First-Aid Course

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 9: A First-Aid Course.

Word Class Meaning
alcohol n. chất bao gồm cồn, rượu
ambulance n. xe cứu thương
anxiety n. sự lo lắng
awake adj. tỉnh, thức
bandage n. băng y tế
bite n. vết cắn, miếng
bleed v. chảy máu
burn n. vết bỏng
conscious adj. trong tâm lý tỉnh táo, biết rõ
crutch n. cái nạng
ease v. làm dịu đi
elevate v. nâng lên
emergency n. cấp cứu, tình trạng khẩn cấp
eye chart n. bảng đo thị lực
fainting n. sự ngất xỉu
first-aid n. sự sơ cứu
handkerchief n. khăn tay, khăn mùi hương soa
hurt v. làm bị thương, làm đau
injection n. mũi tiêm
injured adj. bị thương
minimize v.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh Bảo Vệ Chúng Mình Dễ, Vẽ Tranh Chủ Đề Đội Mũ Xinh

giảm tới mức tối thiểu
nosebleed n. chảy huyết mũi, chảy máu cam
pack n.
pressure n. sức ép, áp lực, áp suất
promise n. lời hứa
revive v. hồi sinh
shock n. cú sốc, choáng
sterile adj. vô trùng
sting n. vết đốt (của ong ...)
stretcher n. cái cáng
tap n. vòi nước
tight adv. chặt
tissue damage n. tổn yêu đương mô
towel n. khăn lau, khăn tắm
treatment n. sự điều trị
victim n. nạn nhân
wheelchair n. xe lăn
wound n. vết thương

Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 Getting Started trang 80

Getting Started (Trang 80 SGK tiếng Anh 8)

Work with a partner. What would you vị in these situations which require first-aid? The pictures will help you.

(Hãy làm việc với bạn em. Em sẽ có tác dụng gì trong những tình huống đề xuất sự sơ cứu giúp này. Các bức tranh này sẽ giúp đỡ em.)

*

Gợi ý:

a girl has a burn on her arm

=> I"ll use cold water to lớn ease the pain and then take her lớn the nearest clinic/ hospital if necessary.

a girl has a nose bleed

=> I"ll leave her lying flat & stuff her nose with cốt tông – wool to lớn stop the bleeding.

a bou has a bad cut on his leg

=> I"ll wash the cut with bactericide. Then I"ll bandage the cut khổng lồ stanch it.

Xem thêm: Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 3

a boy has a bee sting

=> I"ll apply lime khổng lồ the area around the sting to lớn stop the sting from being swollen.