Tính 1^2+2^2+3^2+...+N^2

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tính 1^2+2^2+3^2+...+n^2

*

*

(S=1^2+2^2+3^2+...+n^2)

(=1.2-1+2.3-2+3.4-3+...+nleft(n+1 ight)-n)

(=left<1.2+2.3+3.4+...+nleft(n+1 ight) ight>-left(1+2+3+...+n ight))

Theo dạng tổng quát: (1.2+2.3+3.4+...+nleft(n+1 ight)=fracnleft(n+1 ight)left(n+2 ight)3)

(Rightarrow S=fracnleft(n+1 ight)left(n+2 ight)3-fracnleft(n+1 ight)2)

(=frac2nleft(n+1 ight)left(n+2 ight)6-frac3nleft(n+1 ight)6)

(=frac2nleft(n+1 ight)left(n+2 ight)-3nleft(n+1 ight)6)

(=fracnleft(n+1 ight).left<2left(n+2 ight)-3 ight>6=fracnleft(n+1 ight)left(2n+1 ight)6)

Vậy (S=fracnleft(n+1 ight)left(2n+1 ight)6)


Đúng 0
comment (0)
*

Ta có : (S=1^2+2^2+3^2+...+)(n^2)

(Rightarrow S=fracn.left(n+1 ight)left(n+2 ight)2)


Đúng 0
phản hồi (0)

Xin lỗi mình nhớ nhầm công thức : (S=fracnleft(n+1 ight)left(2n+1 ight)6)


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú

TÍNH TỔNG:S=1+1/2(1+2)+1/3(1+2+3)+1/4(1+2+3+4)+...+1/100(1+2+3+...+100)

 


Lớp 7 Toán
0
0

Tính tổng:S=1+2+5+14+........+(frac3^n-1+12)(với n ở trong Z+) AI LAM ON GIAI HO MINH VOI ROI MINH like CHO


Lớp 7 Toán
0
0

Đố:Biết rằng 1^2+2^2+3^2+4^2+...+10^2=385, đố em tính cấp tốc được tổng:S=2^2+4^2+6^2+...+20^2


Lớp 7 Toán
1
0

Biết rằng: 12+22+32+...+102=385. Tính tổng:S=22+42+62+...+202
Xem thêm: Văn Phòng Ubnd Huyện Phú Ninh, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam > Trang Chủ

Lớp 7 Toán
1
0

Tính tổng:S=1+2+3+...+200

S=1+1/2+1/4+1/8+...+1/1024

S=1.2+2.3+3.4+...+99.100

Giai cấp tốc giup minh vào 15 phut nhe


Lớp 7 Toán
2
0

Tính tổng:s=(left(-dfrac17 ight)^0+left(-dfrac17 ight)^1+left(-dfrac17 ight)^2+...+left(-dfrac17 ight)^2007)


Lớp 7 Toán
1
1

tính tổng:S= (-1/7)^0+(-1/7)^1+(-1/7)^2+...+(-1/7)^2007

LM ƠN GIÚP MK NHA! (giải bỏ ra tiết)

AI cấp tốc NHẤT MK SẼ TICK CHO!


Lớp 7 Toán
1
0

1)tính

A=1^2+3^2+5^2+...+(2n-1)^2

B=1^3+3^3+5^3+...+(2n-1)^3

2)tính

A=1x2x3x4+2x3x4x5+...(n-2)x(n-1)

3)tính

B=1x2x4+2x3x5+...+n(n+1)x(n+3)

4)tính

C=2^2+5^2+8^2+...+(3n-1)^2

5)tính

D=1^4+2^4+3^4+...+n^4

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẦN GẤP 

LÀM ĐƯỢC MÌNH cho 5 SAO

NHANH LÊN NHÉ


Lớp 7 Toán
0
0

Tính nhanh:

1)1+a+a^2+a^3+.....+a^n

2)1^2+2^2+3^2+.....+n^2

3)1^3+2^3+3^3+....+n^3


Lớp 7 Toán
1
0

Lớp học trực con đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 7- Thầy Dương


Xem thêm: Yêu Phim Thơ Ngây 2 Tập 3 - Yêu Phim Thơ Ngây के और वीडियो

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)