Tính Chất Của Cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

     

Chiến tranh nắm giới thứ nhất mang đặc thù của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:

- mục tiêu tham chiến của những nước đế quốc: không nhường nhịn thuộc địa của nhau, khuếch trương vậy lực,… nhằm mục tiêu phân phân tách lại cụ giới. Những mục đích trên chỉ đem đến lợi nhuận cho giai cấp tư sản cụ quyền.

- Hậu quả: nặng nài nỉ trên toàn bộ các mặt kinh tế, thiết yếu trị, buôn bản hội,… số đông hậu quả này đè nén lên vai những người dân dân vô tội.

noithatvinhxuan.vn
Bạn đang xem: Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Unit 3 Getting Started Trang 26 Sgk Tiếng Anh Lớp 10 : Getting Started

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp noithatvinhxuan.vn
Xem thêm: Kiểu Môi Trường Nào Sau Đây Thuộc Đới Nóng ? Kiểu Môi Trường Nào Dưới Đây Thuộc Đới Nóng

Cảm ơn bạn đã thực hiện noithatvinhxuan.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.