Tính Chất Hóa Học Đặc Trưng Của Hno3

     

Vậy HNO3 - axit nitric và những hợp chất muối nitrat gồm những đặc thù hoá học tập và đặc thù vật lý đặc trưng gì? nội dung bài viết dưới đây bọn họ sẽ thuộc tìm hiểu cụ thể về tính hóa học hoá học của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học đặc trưng của hno3

Tính chất hoá học của Axit Nitric HNO3. Lấy ví dụ như và bài xích tập về axit Nitric ở trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

I. đặc thù vật lý của Axit Nitric HNO3

+ Axit nitric thuần khiết là hóa học lỏng, không màu, bốc khói bạo dạn trong không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

*

+ Axit nitric nhát bền. Ngay lập tức ở đk thường, khi có hình ảnh sáng, dung dịch axit nitric bị phân hủy một trong những phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này rã trong dung dịch axit có tác dụng dung dịch tất cả màu vàng.

+ Axit nitric tan trong nước ở bất cứ tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thường sẽ có loại HNO3 nồng độ 68%, D=1,40 g/cm3

Cấu sinh sản phân tử của Axit Nitric

Về tính chất hoá học tập của Axit nitric:

Tác dụng với BazơTác dụng cùng với Oxit bazơTác dụng với MuốiTác dụng cùng với Kim loạiTác dụng với phi kim

Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về tính chất hoá học tập của axit nitric.

II. đặc thù hoá học tập của Axit Nitric HNO3

1. Axit Nitric biểu lộ tính axit

* HNO3 là 1 trong axit táo tợn (do HNO3 phân ly thành H+ cùng NO3-)

*

a) Axit Nitric làm quỳ tím gửi thành màu sắc đỏ.

b) Axit Nitric tác dụng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

• HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric chức năng với bazơ (trong kia kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất) → muối bột + H2O:

• HNO3 + NaOH

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

• HNO3 + KOH

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

• HNO3 + Mg(OH)2

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric công dụng với muối hạt (trong muối bột kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối bắt đầu + axit mới:

• HNO3 + CaCO3

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric biểu hiện tính oxi hoá

* HNO3 có số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) đề xuất tuỳ vào độ đậm đặc của HNO3 và năng lực khử của chất tham gia rất có thể bị khử thành:

a) Axit Nitric tác dụng với kim loại:

- HNO3 phản ứng với hầu hết các kim vứt bỏ Au với Pt → muối nitrat + H2­O và sản phẩm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

- sản phẩm khử của N+5 là tùy nằm trong vào độ dạn dĩ của kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc công dụng với sắt kẽm kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống đến mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Xem thêm: Bài Thực Hành Địa 11 Bài 9, Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 3 (Ngắn Nhất): Thực Hành

Ví dụ: HNO3 tác dụng với kim loại

• HNO3 + Cu

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

• HNO3 + Fe

Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

• HNO3 + Na

8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu mang lại Fe hoặc các thành phần hỗn hợp Fe và Cu công dụng với hỗn hợp HNO3 mà sau làm phản ứng còn dư kim loại → trong hỗn hợp Fe chiếm được chỉ sinh sống dạng muối bột Fe2+.

b) tác dụng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

• HNO3 + C

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + S

S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + P

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric công dụng với các chất khử không giống (oxit bazơ, bazơ và muối trong số đó kim loại chưa xuất hiện hóa trị cao nhất).

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

Lưu ý:

Khí N2O là khí khiến cười, khí vuiN2 không gia hạn sự sống, sự cháyKhí NO2 có gray clolor đỏNH4NO3 không có mặt ở dạng khí, khi cho kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy bám mùi khaiHNO3 đặc nguội bị động (không phản nghịch ứng) với Al, Fe, Cr.

III. Bài tập về Axit nitric

Bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập các phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

* lời giải Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

- Ta có những PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng phương pháp Electron):

a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng thực hiện dãy đưa hóa sau:

NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

* Lời giải bài xích 5 trang 45 sgk hoá 11:

- Ta có những PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

Bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: Khi hoà rã 30,0g các thành phần hỗn hợp đồng với đồng (II) oxit vào 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong láo lếu hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat với axit nitric trong hỗn hợp sau làm phản ứng, hiểu được thể tích những dung dịch không cố gắng đổi.

Xem thêm: Bài 5: Glucozơ Và Fructozơ Là Hợp Chất Đa Chức, Khẳng Định Nào Sau Đây Đúng

* giải mã bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

Theo bài ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

Gọi số mol CuO gia nhập phản ứng là x (nCuO = x mol)

Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 - 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy tổng thể mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 - 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3. Lấy một ví dụ và bài tập - Hoá 11 bài 9 được biên soạn theo sách mới nhất và Được phía dẫn soạn bởi những thầy giáo viên dạy tốt tư vấn, trường hợp thấy tuyệt hãy share và phản hồi để đa số chúng ta khác tiếp thu kiến thức cùng.