TÌNH YÊU ĐÓ LÚC TRƯỚC ĐÃ CÓ DỐI GIAN NHIỀU

     
*Bạn đang xem: Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều

Đã cho lúc tạo nên câu giã từ đường tình yêu nhì lối đi, để rồi anh coi như hai chúng ta chưa lúc nào quen. Nếu ban sơ tiếng yêu không nói được mộng mơ tê không giữ lâu Thì ngày nay đi chung tuyến phố quen sao không xin chào nhau. Đừng nói nữa bỏ ra anh thêm đau lòng nhau Tình đang vỡ tim em như đang vỡ tan bản thân em thôi xin với thương đau, cầu ao ước sao anh mau quên đi quá khứ xưa ... Lời yêu đó ban đầu đã bao gồm dối gian nhiều. Tình đã không còn cả mấy tiếc nuối nuối tương tự như không, tình hãy coi như ta chưa quen biết nhau... Hai tín đồ xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã tất cả dối gian nhiều Từng đêm xuống nước đôi mắt ướt đẵm lưu giữ anh nhiều Đừng dối gian nhau nếm nếm thêm bao xót xa hỡi ơi! fan ơi....

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Địa Hình Của Nhật Bản Chủ Yếu Là Đồi Núi, Địa Hình Chủ Yếu Của Nhật Bản Là Đồi Núi

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Yêu Người Đào Hoa, More From Yêu Người Đào Hoa

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.