Toán 10 Hình Học Trang 80

     Bạn đang xem: Toán 10 hình học trang 80

a) Đường thẳng d đi qua điểm(M(2;1)) và có vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) tất cả phương trình là

(left{ eginaligned & x=2+3t \ và y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường trực tiếp d trải qua điểm(M(-2;3)) và gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) có phương trình là

(left{ eginaligned & x=-2+t \ và y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường thẳng d trải qua điểm(M(x_o;y_o)) và có vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) gồm phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned & x=x_o+at \ & y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường trực tiếp d có vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 1: Phương trình đường thẳng khác • Giải bài 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 mang lại tam giác ABC,... • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Xét vị trí tương đối... • Giải bài bác 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 cho đường thẳng d có... • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 tra cứu số đo góc thân hai... • Giải bài 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm bán kính của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình mặt đường thẳng
• Giải bài 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8


Xem thêm: Hoa Kỳ Mã Vùng Điện Thoại Của Mỹ, Mã Vùng Sdt Mỹ

Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 15 Trang 22 Sgk Vật Lý 10, Giải Bài 13, 14, 15 Trang 22 Sgk Vật Lí 10

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12