Toán 6 bài phép trừ phân số

     

Có thể gắng phép trừ phân số thành phép cùng phân số được không? Với bài học kinh nghiệm này, noithatvinhxuan.vn sẽ giúp chúng ta về phép trừ phân số. Cùng với sẽ là lời giải cụ thể những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là mối cung cấp tài liệu tham khảo học tập bổ ích với các bạn học sinh yêu thương mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Nắm tắt lý thuyết

1. Số đối.

Bạn đang xem: Toán 6 bài phép trừ phân số

Hai số được gọi là đối nhau giả dụ tổng của chúng bởi 0.

Số đối của phân số (fracab) được kí hiệu là (-fracab.)

Số đối của phân số (fracab) là (-fracab) vì (fracab+left (-fracab ight )=0).

Như vậy

(fracab+left (-fracab ight )=0) và (-fracab=frac-ab=fraca-b.)

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho 1 phân số, ta cộng số bị trừ cùng với số đối của số trừ.

(fracab-fraccd=fracab+left (-fraccd ight ).)

Kết quả của phép trừ (fracab-fraccd) được call là hiệu của (fracab) và (fraccd).

Lưu ý. 

a) ước ao trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi mang tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

b) Phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cùng phân số.

(fracab-fraccd=fracab+frac-cd)

 


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Bài 58: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm số đối của những số:

(frac23, -7 , frac-35 , frac-47 , frac611, 0 , 112)


=> Xem chỉ dẫn giải

Bài 59: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) (frac18-frac12)b) (frac-1112-(-1)) c) (frac35-frac56)
d) (frac-116-frac115)e) (frac1136-frac-724)g) (frac-59-frac-512)

=> Xem trả lời giải

Bài 60: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x - frac34=frac12)

b) (frac-56-x=frac712+frac-13)


=> Xem giải đáp giải

Bài 61: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Trong nhị câu tiếp sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là một trong những phân số tất cả tử bằng tổng những tử, mẫu bởi tổng các mẫu.

Câu đồ vật hai : Tổng của hai phân số tất cả cùng chủng loại số là một trong những phân số tất cả cùng chủng loại số kia và có tử bởi tổng các tử.

a) Câu làm sao là câu đúng? 

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phạt biểu giống như cho hiệu của nhị phân số cùng mẫu mã số.


=> Xem trả lời giải

Bài 62: trang 34 sgk Toán 6 tập 2

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài là (frac34) km, chiều rộng lớn là (frac58)km.

Xem thêm: Phân Loại Keo Đất Dựa Vào Lớp Ion Nào Là Keo Đất? Nêu Cấu Tạo Của Keo Đất?

a) Tính nửa chu vi của khu đất nền (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng từng nào kilômet ?


=> Xem chỉ dẫn giải
=> Trắc nghiệm Số học tập 6 bài bác 9: Phép trừ phân số

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - liên kết tri thức
Giải Giải âm thanh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải technology 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giờ Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng tạo
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải kinh nghiệm hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải giờ Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT technology 6 kết nối tri thức
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm trang bị lí 6
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH KẾT NỐI


CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài bác 23: mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Giải toán 6 bài xích 24: đối chiếu phân số .Hỗn số dương
Giải toán 6 bài 25 : Phép cùng và phép trừ phân số.
Giải toán 6 bài bác 26: Phép nhân với phép phân tách phân số.
Giải toán 6 bài xích 27: Hai vấn đề về phân số.
Giải toán 6 bài bác tập cuối chương VI
Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang 13
Giải toán 6 bài : luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.
Giải toán 6 bài xích 30 : làm tròn và mong lượng
Giải toán 6 bài bác 29 : giám sát với số thập phân.
Giải toán 6 bài 31: một trong những bài toán về tỉ số với tỉ số phần trăm.
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài bác tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 bài bác 32: Điểm và con đường thẳng.
Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia
Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài xích 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

Xem thêm: Dung Dịch Naoh Phản Ứng Với Kim Loại, Có Độc Không


Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 62
Giải toán 6 bài xích 36 : Góc
Giải toán 6 bài xích 37 : Số đo góc
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 70
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM


Giải toán 6 bài xích 38 : tài liệu và các khoản thu nhập dữ liệu.
Giải toán 6 bài xích 39 : Bảng thống kê với biểu thiết bị tranh
Giải toán 6 bài 40 : Biểu thứ cột
Giải toán 6 bài bác 41 : Biểu trang bị cột kép
Giải toán 6 bài bác 42 : Kết quả có thể và sự khiếu nại trong trò chơi, thí nghiệm
Giải toán 6 bài xích 43 : xác suất thực nghiệm
Giải toán 6 bài bác tập cuối chương IX
Giải toán 6 bài xích tập ôn tập cuối năm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài bác 1: Phân số cùng với tử số và mẫu số là số nguyên
Giải toán 6 bài bác 2: đặc thù cơ bản của phân số
Giải toán 6 bài bác 3: đối chiếu phân số
Giải toán 6 bài xích 4: Phép cộng và phép trừ phân số
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân và phép chia phân số
Giải toán 6 bài 6: quý hiếm phân số của một số
Giải toán 6 bài 7: láo số
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài: Số thập phân
Giải toán 6 bài: các phép tính với số thập phân
Giải toán 6 bài: làm cho tròn số thập phân và cầu lượng kết quả
Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: bài toán về tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG trong THẾ GIỚI TỰ NHIÊN


Giải toán 6 hình học bài: Hình tất cả trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài: Hình bao gồm tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài: bài bác tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 hình học bài: tía điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng
Giải toán 6 hình học bài: hai tuyến đường thẳng giảm nhau, tuy vậy song. Tia
Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học tập bài: Trung điểm của đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học tập bài: Góc
Giải toán 6 hình học tập bài: Số đo góc. Các góc sệt biệt
Giải toán 6 hình học bài: bài bác tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT


Giải toán 6 hình học tập bài: Phép thể nghiệm - Sự kiện
Giải toán 6 hình học bài: xác suất thử nghiệm
Giải toán 6 hình học tập bài: bài tập cuối chương 9

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, đối chiếu và xử lý dữ liệu
Giải toán 6 bài bác 2: Biểu đồ vật cột kép
Giải toán 6 bài 3: mô hình xác suất trong một trong những trò chơi và thí nghiệm đối chọi giản
Giải toán 6 bài bác 4: phần trăm thực nghiệm trong một trong những trò chơi và thí nghiệm đối kháng giản
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài 1: Phân số cùng với tử và chủng loại là số nguyên
Giải toán 6 bài xích 2: So sánh các phân số. Lếu số dương
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ phân số
Giải toán 6 bài bác 4: Phép nhân, phép phân chia phân số
Giải toán 6 bài xích 5: Số thập phân
Giải toán 6 bài xích 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
Giải toán 6 bài xích 7: Phép nhân, phép phân chia số thập phân
Giải toán 6 bài xích 8: Ước lượng và làm cho tròn số
Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài xích 10: Hai việc về phân số
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG


Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 bài xích 2: hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng tuy nhiên song
Giải toán 6 bài bác 3: Đoạn thẳng
Giải toán 6 bài xích 4: Tia
Giải toán 6 bài bác 5: Góc
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương VI
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com