Toán 6 Tập 2 Trang 87

     

Giải bài tập trang 87, 88 bài 3: Đoạn thẳng - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Vẽ đoạn trực tiếp PQ. Vẽ điểm I ở trong đoạn trực tiếp PQ với điểm K không thuộc đoạn trực tiếp PQ.

Bạn đang xem: Toán 6 tập 2 trang 87


Bài 1 trang 87 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm làm sao thuộc đoạn trực tiếp MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN.

*

Trả lời:

P ∈ đoạn trực tiếp MN

Q ∉ đoạn trực tiếp MN.

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vẽ đoạn trực tiếp PQ. Vẽ điểm I nằm trong đoạn trực tiếp PQ với điểm K không thuộc đoạn trực tiếp PQ.

Trả lời:

*

Bài 3 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Phát biểu rất đầy đủ các xác định sau đây:

a) giả dụ điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp PQ thì điểm nằm trong lòng hai điểm , cùng hai đoạn thẳng , bởi nhau.

b) nếu như điểm G nằm giữa hai điểm I, K cùng GI = GK thì điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Trả lời:

a) nếu điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp PQ thì điểm nằm trong lòng hai điểm

, với hai đoạn thẳng , bằng nhau.

b) nếu như điểm G nằm trong lòng hai điểm I, K và GI = GK thì điểm là trung điểm của đoạn trực tiếp .

Bài 4 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 50.

Xem thêm: Đun Nóng Khối Khí Trong Bình Kín Làm Cho Nhiệt Độ, Đun Nóng Khối Khí Trong Một Bình Kín

 

*

a) Điểm I thuộc các đoạn trực tiếp nào?

b) Điểm I là trung điểm của không ít đoạn thẳng nào?

c) Điểm A ko thuộc phần đông đoạn trực tiếp nào?

Trả lời:

a) I ∈ AB, I ∈ CD

b) I là trung điểm của AB với CD.

c) A ∉ CD, CI, ID, IB.

Bài 5 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong Hình 51, biết AB = 4cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm.

 

*

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

b) so sánh độ dài mặt đường gấp khúc ABCD với độ nhiều năm đoạn thẳng AD.

Trả lời:

a) Độ dài con đường gấp khúc ABCD bằng:

(AB + BC + CD = 4 + 7 + 3 = 14,,(cm))

b) Ta có: Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng 14 cm và độ lâu năm cạnh AD nhiều năm 9 centimet nên:

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD to hơn độ lâu năm cạnh AD.

Xem thêm: Quản Trị Kinh Doanh Thực Phẩm 2020, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Học Môn Gì

Bài 6 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy tìm một số trong những hình hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn trực tiếp trong thực tiễn.