TOÁN 7 BÀI 18 TRANG 15

     

Giải bài bác tập trang 15 bài bác 4 giá bán trị hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 17: vào các xác minh sau đây, xác minh nào đúng...
Bạn đang xem: Toán 7 bài 18 trang 15

Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

1.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tập 2 Bài Quê Hương (Tế Hanh), Soạn Bài Quê Hương (Tế Hanh)


Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 17 Toán 11, Giải Bài 1 Trang 17 Sgk Đại Số 11


Trong các khẳng định sau đây, xác minh nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| = -(-2,5)

2. Search x, biết:

a) |x| = (frac15)

b) |x| = 0,37

c) |x| =0

d) |x| = (1frac23)

Lời giải:

1. Ta có |x| ≥ 0, nên những câu:

a) |-2,5| = 2,5 đúng

b) |-2,5| = -2,5 sai

c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5 đúng

2. Tra cứu x

a) |x| = (frac15) => x = ± (frac15)

b) |x| = 0,37 => x = ± 0,37

c) |x| =0 => x = 0

d) |x| = (1frac23) => x = ±(1frac23)

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

 Tính

a) -5,17 - 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 - 0,469 = - (5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 - 1,73) = - 0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 19 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Với bài bác tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) đôi bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài có tác dụng của Hùng:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài có tác dụng của Liên

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))

= (-3) +40

= 37

a) Hãy phân tích và lý giải cách làm của mỗi bạn

b) Theo em bắt buộc làm cách nào?

Lời giải:

a) chúng ta Hùng áp dụng đặc thù giao hoán để nhóm các số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu

Bạn Liên nhóm các cặp số hạng một phương pháp hợp lý, thu gọn, kế tiếp tính tổng nhì số hạng trái dấu

b) Theo em, vào trường hòa hợp này nên tuân theo cách của chúng ta Liên, bởi vì nó dễ dàng làm, thích hợp lý, và lời giải đẹp hơn

Bài trăng tròn trang 15 sgk toán 7 tập 1

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 = (2,9 + (-2,9)) + ((-4,2) + 4,2) + 3,7 = 3,7