Toán 8 bài trường hợp đồng dạng thứ nhất

     

Giải bài xích 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài xích học. Phương pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) Cho $Delta $ABC và $Delta $ A"B"C" có các kích thước như hình 30 (cùng đơn vị chức năng đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC với $Delta $ A"B"C" gồm đồng dạng với nhau không?

*

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải:

- lấy M bên trên AB làm sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC tại N.

Bạn đang xem: Toán 8 bài trường hợp đồng dạng thứ nhất

- vày MN // BC cần $Delta $ AMN $sim $ $Delta $......

Suy ra $fracAMAB$ = $fracANAC$ = $fracMNBC$, giỏi $frac1,53$ = $fracAN4$ = $fracMN6$ yêu cầu AN = $frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN = $frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra $Delta $ AMN $sim $ .........

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- mang M bên trên AB làm sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ mặt đường thẳng song song cùng với BC cắt cạnh AC trên N.

- vị MN // BC buộc phải $Delta $ AMN $sim $ $Delta $ ABC

Suy ra $fracAMAB$ = $fracANAC$ = $fracMNBC$, tốt $frac1,53$ = $fracAN4$ = $fracMN6$ yêu cầu AN = $frac4 . 1,53$ = 2 (cm) cùng MN = $frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra $Delta $ AMN $sim $ A"B"C"

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

Xem thêm: Đỉnh Cao Của Cách Mạng Tư Sản Pháp Là, Đỉnh Cao Của Cách Mạng Tư Sản Pháp 1789 Là:

2. A) mang đến hình 32, độ dài các cạnh mang đến trên hình mẫu vẽ ( tất cả cùng đơn vị đo cen-ti-met).

*

* Tính AC cùng A"C".

* chứng tỏ $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào nơi trống (...) để triển khai xong lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông tại A", có:

$A"B"^2$ + $A"C"^2$ = $B"C"^2$ hay $A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" = $sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông tại A, có:

$AB^2$ + $AC^2$ = $BC^2$ hay $AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

* $Delta $ A"B"C" và $Delta $ ABC, có: $fracA"B"AB$ = $frac......AC$ = $fracB"C".......$ (Vì $frac36$ = $frac48$ = $frac510$ = $frac12$).

Vậy $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông tại A", có:

$A"B"^2$ + $A"C"^2$ = $B"C"^2$ hay $A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" = $sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ + $AC^2$ = $BC^2$ hay $AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Đ) Vì Sao Con Người Phải Biết Tự Chủ ? Vì Sao Con Người Cần Phải Biết Tự Chủ

* $Delta $ A"B"C" với $Delta $ ABC, có: $fracA"B"AB$ = $fracA"C"AC$ = $fracB"C"BC$ (Vì $frac36$ = $frac48$ = $frac510$ = $frac12$).