Toán 8 tập 1 trang 79

     

Luyện tập 1: hai tam giác đồng dạng, Chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài 38 39 40 trang 79 80 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học tất cả trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Toán 8 tập 1 trang 79

Lý thuyết

1. Bài §4. Hai tam giác đồng dạng

2. Bài §5. Trường vừa lòng đồng dạng máy nhất

3. Bài §6. Trường thích hợp đồng dạng thứ hai

4. Bài §7. Trường vừa lòng đồng dạng sản phẩm ba

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 38 39 40 trang 79 80 sgk toán 8 tập 2. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập 1

noithatvinhxuan.vn trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần hình học tập 8 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 38 39 40 trang 79 80 sgk toán 8 tập 2 của bài Hai tam giác đồng dạng trong Chương III – Tam giác đồng dạng cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 38 39 40 trang 79 80 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài bác 38 trang 79 sgk Toán 8 tập 2

Tính độ dài $x, y$ của những đoạn trực tiếp trong hình 45.

*
Bài giải:

Ta có: (widehatABD) = (widehatBDE) (gt) nhưng hai góc ở đoạn so le trong

( Rightarrow AB // DE) (dấu hiệu phân biệt hai đường thẳng tuy nhiên song)

Áp dụng định lí:Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác vẫn cho.

( Rightarrow ∆ABC ∽ ∆EDC )

( Rightarrow dfracABED = dfracBCDC = dfracACEC) (tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

(Rightarrow dfrac36 = dfracx3,5 = dfrac2y)

( Rightarrow x = dfrac3. 3,56 = 1,75);

( Rightarrow y = dfrac6.23 = 4)

2. Giải bài xích 39 trang 79 sgk Toán 8 tập 2

Cho hình thang (ABCD (AB//CD)). Hotline (O) là giao điểm của nhị đường chéo (AC) cùng (BD).

Xem thêm: Soạn Looking Back Unit 4 Lớp 7 Trang 46, Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 4: Looking Back Trang 46

a) minh chứng rằng (OA.OD = OB.OC).

b) Đường trực tiếp qua (O) vuông góc cùng với (AB) với (CD) theo thiết bị tự trên (H) với (K).

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Nói Về Tính Trung Thực Đáng Quý Của Ông Cha Ta

Chứng minh rằng (dfracOHOK = dfracABCD)

Bài giải:

*

a) do (AB // CD) (giả thiết)

Áp dụng định lí:Một đường thẳng giảm hai cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh còn sót lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đang cho.

( Rightarrow ∆AOB ∽ ∆COD)

( Rightarrow dfracOAOC = dfracOBOD) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

( Rightarrow OA.OD = OC.OB)

b) (∆AOH) với (∆COK) có:

(widehatAHO = widehatCKO = 90^o)

(widehat HOA = widehat K mOC) (đối đỉnh)

( Rightarrow ∆AOH ∽ ∆COK) (g-g)

( Rightarrow dfracOHOK= dfracOAOC) (1) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Mà (dfracOAOC = dfracABCD) (2) (vì ( ∆AOB ∽ ∆COD) )

Từ (1) cùng (2) ( Rightarrow dfracOHOK = dfracABCD)

3. Giải bài bác 40 trang 80 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác (ABC), trong những số ấy (AB = 15cm, AC = 20cm). Trên hai cạnh (AB) với (AC) lần lượt rước điểm (D) cùng (E) làm sao cho (AD = 8cm, AE = 6cm). Nhì tam giác (ABC) với (ADE) gồm đồng dạng với nhau không? bởi sao?

Bài giải:

*

Ta có: (dfracAEAD = dfrac68 = dfrac34); (dfracABAC = dfrac1520 = dfrac34)

( Rightarrow dfracAEAD = dfracABAC)

Xét (∆AED) với (∆ABC) có:

+) (dfracAEAD = dfracABAC) (chứng minh trên)

+) (widehatA) chung

( Rightarrow ∆AED ∽ ∆ABC) (c-g-c)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài 38 39 40 trang 79 80 sgk toán 8 tập 2!