Toán 8 Tập 2 Trang 30

     
Điểm số ((x))(4)(5)(7)(8)(9) 
Tần số((n))(1)(*)(2)(3)(*)(N = 10)

Biết điểm trung bình của cả tổ là(6,6.) Hãy điền các giá trị thích hợp vào hai ô còn trống (được đánh dấu *).
Bạn đang xem: Toán 8 tập 2 trang 30

Hướng dẫn:Các cách giải bài bác toán bằng cách lập phương trình:Bước 1:Lập phương trình- lựa chọn ẩn số và đặt điều kiện phù hợp cho ẩn số:- Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và những đại lượng sẽ biết- Lập phương trình biểu hiện mỗi tương tác giữa chúngBước 2:Giải phương trìnhBước 3:Trả lời: chất vấn xem trong số nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Gọi(x) là số học sinh (tần số) được điểm(5) ((0 nguyên).Tần số tốt số học sinh được điểm(9) là:(10 - (1 + 2 + 3 + x) = 4 -x)Điểm trung bình của cả tổ bằng(6,6) điểm nên:(dfrac4.1 + 5.x + 7.2 + 8.3 + 9.(4 - x)10 = 6,6)(Leftrightarrow 4 + 5x + 14 + 24 + 36 - 9x = 66)(Leftrightarrow -4x = -12)(Leftrightarrow x = 3)(nhận)Kết quả điền vào ô trống là:

Điểm số ((x))(4)(5)(7)(8)(9) 
Tần số((n))(1)(3)(2)(3)(1)(N = 10)

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tiếp) khác • Giải bài xích 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lúc(6) giờ đồng hồ sáng,... • Giải bài 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm bình chọn Toán... • Giải bài xích 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lan cài đặt hai một số loại hàng và...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học 8


Xem thêm: Những Câu Chuyện Cổ Tích Lớp 6 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo Chi Tiết

bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp)
• Giải bài 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Soạn Giáo Dục Công Dân Lớp 11 Bài 1 1 Bài 1: Công Dân Với Sự Phát Triển Kinh Tế

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi